Blogg

Sida 3

Misslyckad behandling - så går du vidare

3 jul 2018

För varje ny typ av behandling som dyker upp så ökar också riskerna för konsumenterna. En del behandlingar lovar väldigt brett, men håller i slutändan tunt. Det är problematiskt sett till att man kan utsätta sig själv för onödiga risker i syfte att bli av med någonting som man inte trivs med på sin kropp eller för att addera någonting man kanske saknar. Det senare kan exemplifieras av botox och fillers; två metoder som i sak är bra och välfungerande - men som kan bli ödesdigra om man väljer fel mottagning.

Det finns inga tydliga regler ännu; något som innebär att i stort sett vilken skönhetssalong i Stockholm som helst kan erbjuda tjänsten. Det kan leda till bristande hygien, feldoseringar och där resultatet blir allt annat än det utlovade. Om du exempelvis valt att vända dig till en klinik i Stockholm för att utföra en (läs flera) behandling som innebär en hårborttagning med laser och upplever att effekten uteblivit, att du kanske blivit skadad eller på något annat sätt känner att du vill ha ersättning - hur ska du då gå vidare?

Kontakta ARN och ta gärna hjälp av en jurist

Det första steget är att kontakta kliniken och berätta om dina upplevelser. Förhoppningsvis räcker det för att du ska få en ny hårborttagning med laser utförd och där nya behandlingar bokas in för att du ska bli av med din generande hårväxt. Troligt är dock att kliniken säger att de följt sin del av avtalet och att dina förväntningar varit för höga.

Det du kan göra i detta fall är att kontakta en jurist och sedan ta det hela vidare till Allmänna Reklamationsnämnden. De kan besluta i ärendet och döma till din fördel om de anser att du blivit felbehandlad. Men: det är dock ingen garanti för att du ska få pengarna tillbaka. Kliniken kan vägra och då hamnar frågan i en slags återvändsgränd som innebär att de tar en kalkylerad risk som ligger i att de väljer att bli svartlistad av ARN och att du samtidigt inte har tid, kraft eller pengar för att ta det vidare till andra instanser.

Att man som klinik, så att säga, får en prick är illa - men det är inte hela världen sett till att många konsumenter ändå inte undersöker företag/kliniker/mottagningar innan en behandling. Något som leder oss till pudelns kärna: det bästa sättet att undvika en felbehandling och en tidskrävande process i efterhand - det är att undersöka utbudet och välja rätt mottagning direkt. Oavsett om det handlar om en bröstförstoring, hårborttagning med laser, botox eller fillers i Stockholm.

Så hittar du rätt mottagning för en hårborttagning med laser

Här är några tips kring hur du kan hitta rätt mottagning för exempelvis en hårborttagning med laser i Stockholm:

  • Undersök: Se först över vilka mottagningar/kliniker som finns och försök att skaffa dig en bild av hur de ser ut först och främst. Se därefter över genom att söka på nätet. Ett tredje steg är att du kollar med exempelvis nämna ARN om de har någon information som kan vara dig till gagn i valet.
  • Seriositet. En hårborttagning med laser passar många - men långt ifrån alla är att anse som bra kandidater. Därför är den inledande konsultationen viktig och nödvändigt. Där kommer du att förklara dina förväntningar och sköterskan kommer att göra en bedömning om hur din hud passar. Optimalt ska du ha ljusare pigment och mörkare hår. Skulle du vara mörkhyad eller ha stora tatueringar så blir inte effekten lika bra. En oseriös klinik skulle genomföra en hårborttagning med laser oavsett - en seriös skulle rekommendera andra alternativ istället.

Att ta sig tid för att undersöka för att undersöka mottagningar innan en behandling/ingrepp kan vara det som besparar dig både lidande, pengar och en tidskrävande process i framtiden. Framförallt kan den undersökningen ge dig det viktigaste, i det här fallet: ett område utan generande hårväxt.

Här kan du läsa på innan du genomför behandlingen: https://www.hårborttagninglaserstockholm.se.

Inom dessa olika områden kan man behöva en advokat

11 maj 2018

Att vara jurist innebär att man kan arbeta inom vitt skilda områden. Man kan antingen arbeta på domstol; som domare, åklagare eller som notarie. De flesta vet vad en domare och en åklagare är, men vet du vad en notarie är? En notarie är oftast en yngre person som nyss har gått en juridikutbildning och är protokollförare vid en tings- eller förvaltningsrätt. Förutom dessa tjänster som jurister kan arbeta med inom rättsväsendet, kan en jurist arbeta som advokat. Flest advokater finns det i Stockholm, fler än 2.000 advokatbyråer finns det i Stockholm. Inte helt oväntat eftersom de flesta arebtstillfällen finns här. Dessutom får Stockholms baserade advokater högre lön än på andra håll i landet. Läs mer här om advokat i Stockholm.

Brottmål

Detta område är det mest allmänt kända. Det är oftast detta som våra massmedier rapporterar dagligen om; mord, våldtäkter, förskingring och ”trolöshet mot huvudman” som det innebär när man snor pengar som någon har anförtrott någon.

Familjerätt

Detta handlar om frågor som kan hända inom familjen; tvister om barns vårdnad, boende och umgänge. Det kan handla om arvstvister, par som inte är överens efter en skilsmässa.

Affärsjuridik

Den som har följt med den amerikanska serien Suits där för övrigt engelska prinsen Harrys blivande brud har skådespelat i, vet vad affärsjuridik handlar om. Det är som namnet säger; all den juridik som rör företag, affärer och avtal.

Arbetsrätt

Detta rör alla de fall där människor anser att de har blivit orättvist utsatta av sina arbetsgivare. Det finns lagar om vad en arbetsgivare får och inte får göra mot dem som han eller hon har anställt, eller gett uppdrag till. Det kan handla om obetalda löner och tvister om arbetsrelaterade saker.

Miljörätt

Detta är ett område som vi inte hör särskilt mycket om. I USA brukar det förekomma en hel del av miljörättsfall, då det ofta handlar om att kunna få ut stora summor i skadestånd, om något företag skulle dömas som skyldiga till något miljöbrott.

Asylrätt

Detta handlar om något som många inte vet om, men det är nämligen en mänsklig rättighet att få söka asyl i ett land om man kan bevisa att man har en ”välgrundad fruktan för sitt liv” i det land man kommer från, enligt svensk lag. Kan man bevisa detta, har man rätt att få erhålla asyl i Sverige. Det svåra kan vara i vissa fall, att bevisa just det. Ofta är det fall där det bevisligen förekommer krig Som det är lättare för asylsökande att få beviljad asyl.

Försäkringsfrågor

Den som har följt med i det som massmedierna har kallat ”sommarstugemordet” minns kanske att det blev en utredning som ett försäkringsbolag startade då den som är dömd i fallet, också misstänktes ha mördat sin dåvarande make. Försäkringsbolaget har egna jurister som vid behov kan göra självständiga utredningar och uppmana rättsväsendet att göra det samma.

Då bör någon få ensam vårdnad om barn

9 maj 2018

När kan en vårdnadshavare få ensam vårdnad om barnet? Föräldrar som tvistar om barns vårdnad, eller om var barnet ska bo har blivit alltmer vanligt, nog om man jämför med hur situationen såg ut sedan 30, 40 år tillbaka. Av tradition har mammor haft en starkare ställning i samhället som vårdnadshavare och som boendeförälder. Ser man till statistiken dominerar fortfarande mammor som vårdnadshavare för barn i fall där föräldrarna har tvistat om barnens vårdnad, boende och umgänge. Vad betyder det då att inte ha vårdnaden om sitt barn? Det innebär att den föräldern inte har möjlighet att vara med och bestämma om var barnet ska bo och gå i skola. Däremot har den föräldern så gott som alltid rätt att få umgås med barnet, vilket ändå gör att det blir nödvändigt för den andra föräldern att bo så nära den andra föräldern. Rätt eller fel?

Barn har rätt att alltid komma till tals

Enligt lagen om barns vårdnad, boende och umgänge ska det som är bäst för barnen gälla. Dessutom stipulerar lagen att barns talan ska gälla, oavsett ålder. Det enda som är viktigt är att barnet själv har nått en sådan känslomässig mognad att barnet självt förstår hur de olika besluten påverkar barnet och dess livssituation. 

De senaste tio åren har vårdnadstvisterna årligen ökat med ett hundratal. Och det finns en tendens att föräldrarnas konflikter blir allt mer komplexa, och att allt fler fäder strider för sina barn, säger Elisabet Wass Löfstedt, rådman vid Nacka Tingsrätt, en av landets domare som avgör vårdnadstvister: 

– Papporna tar större och större del av sina barns liv, och vill fortsätta att göra det efter en separation. Viss mån finns en ökning vad gäller familjer med utländska bakgrund och vi har komplexa mål med stora konflikter, säger Elisabet Wass Löfstedt.

Detta enligt Sveriges radio. Och vårdnadstvisterna har fortsatt öka, mycket för att papporna tar allt större ansvar för barnen. På många sätt är det positivt, så länge det är bra pappor för barnen. Så sent som 2006 ändrades lagen för att stärka barnets möjlighet att själv få påverka sin egen livssituation, men: 

– Lagändringen år 2006 innebar en förbättring för barnet men det innebar också ett möjligt vapen för den förälder som absolut inte ville ha gemensam vårdnad och det var det i alla fall i början när lagen hade trätt i kraft nästan bara att säga nej och hänvisa till att föräldrarna inte kunde samarbeta så blev det ensam vårdnad, säger Mats Sjösten.

Alla misstänkta får advokat som hjälper dem med juridiken

3 maj 2018

Som tur är, är det inte alla som kommer i kontakt med lagens långa arm. De flesta lever sitt liv utan att komma i kontakt med varken polis eller åklagare, varken som brottsmisstänkt, eller som brottsoffer. Och råkar det vara så, kan man skatta sig lycklig. Däremot är det många av oss som läser om allehanda brott av olika slag; nyhetsmedierna rapportera alltmer om brott, kriminalitet och gängrelaterade brott.

Ska man tro på den bild som medierna målar upp för oss, har de kriminella ökat; var och varannan är ju kriminell nu för tiden – eller? Inte riktigt. Tittar man på statistiken har brottsligheten inte ökat. Däremot är det så att de som är kriminella använder allt grövre metoder och mer våld. Och görs inget nu, kan även alla vi, som aldrig har stött på kriminella i verkliga livet, drabbas av de kriminellas våld, kanske som brottsoffer. Dock så är det så att vi, trots att vi inte är det minsta kriminella, komma i kontakt med dem som är det. Vi kan bli utsatta för inbrott, eller bli utsatt för någon som är kriminell. Och det kan till och med vara så att vi blir misstänkta för något brott.

Vad händer om man blir misstänkt för ett brott?

Om det skulle vara så – och vi leker med tanken – att du skulle bli misstänkt för ett brott, är det troligtvis så att innan polisen har kallat dig, för att delge dig misstankar om att du skulle ha begått något brott, har troligtvis spanat på dig under kortare eller längre tid. När de väl kallar dig till något förhör, har de troligtvis samlat bevis mot dig. Det är först då, som de vill prata med dig.

Kan du då vid det förhöret ge en trolig och sanningsenlig förklaring till det som de misstänker att du har gjort, kan det vara så att de släpper dig och avskriver alla misstankar mot dig. Vid alla dessa tillfällen, så snart du blir kallad till ett förhör har du rätt att få en advokat som kan hjälpa dig igenom ett förhör.

Ibland – och för det mesta – är det en hjälp om du kan bistå polisen med så mycket information som du bara kan. Ser polisen att du försöker hjälpa dem få klarhet i saker och som rör deras utredning, inser de (kanske) att du inte är skyldig. Men i alla dessa fall behöver du en advokat som kan hjälpa dig med vad du bör berätta för polisen och vad du kanske inte ska berätta för att inte verka skyldig.

Hur kan man komma överens om barn?

16 mar 2018

Att både gifta sig och skiljas är en juridisk fråga, även om man inte tar en tvist eller stämning till exempelvis tings- eller hovrätt. Det är sällan det blir en tvistefråga att skilja sig. Det sker bara om den ena parten är missnöjd med bodelningen. Många känner tyvärr alldeles för dåligt till om hur man ska göra vid en skilsmässa då parterna har varit sambor med varandra.

Sambo-par har inte rätt till hälften

I princip, kan man dela endast på det som man gemensamt har köpt till det gemensamma boendet. Har båda skrivit på pappren om bostaden? Så i så fall gäller det hälften av bostaden som den ena parten har rätt till. Om inte, är det svårt att bevisa att man har rätt till hälften, även om den parten har betalat av lån på bostaden. Har båda parterna däremot gift sig med varandra, gäller en så kallad giftorätt. Då är principen att båda har rätt till häften av bohaget; möbler, bil, båt, bostad och så vidare. 

Vid skilsmässa kan bråk uppstå om barn

En sak som tyvärr blir vanlig är att två föräldrar inte kan enas om hur de ska fortsätta bo eller umgås med de gemensamma barnen. Lagen delar upp barns boende, umgänge och vårdnad. Är man på pappret föräldrar till barnen är det regel att man fortsätter ha gemensam vårdnad, om inte föräldrarna kommer överens om annat. Barnen brukar då dela boendet så att de bor varje vecka hos den ena och sedan hos den andra föräldern. Båda har fortfarande lika mycket att säga till om var barnet ska bo och gå i skola eller dagis. Bor barnet, eller barnen endast hos den ena föräldern, ska barnen, eller barnet ha rätt till umgänge med den andra föräldern. Om inte föräldrarna kan bestämma om ett umgänge för barnet kan den andra föräldern stämma hen i tingsrätten. 

Detta kan de få hjälp med

Kommer föräldrarna inte överens kan de ta kontakt med den kommun där de bor och få hjälp med medling av socialtjänsten, som då försöker få dem att komma överens. Hjälper inte det, bör föräldrarna ta kontakt med en advokat. Det är viktigt att ta kontakt med rätt advokat, det bör nämligen var en person som har kompetens inom familjerätt, eller humanjuridik som det också heter. Man bör inte ta kontakt med vem som helst. Fråga andra som har varit i samma situation om en duktig advokat. En advokat bör alltid ta hänsyn till barnets bästa i sitt arbete, men har som sin plikt, som advokat att alltid företräda sin klient. Det är en av förutsättningarna för att få ingå i Advokatsamfundet, bland annat. Trots det är lagen om barn och socialtjänstlagen utformad för att den ska ta tillvara barns bästa. Och vad som är bäst för barnet brukar vara den springande punkten för tvisten mellan två föräldrar.

Inget umgänge alls mycket sällsynt

Gemensam vårdnad är ofta regel när det kommer till tvister om barn, liksom den rätt som barn har att umgås med den andra föräldern som barnet inte bor hos. Därför är det viktigt att ta kontakt med en advokat som har umgängesrätt som sin specialitet. Läs gärna mer om umgängesrätt på: https://www.umgängesrätt.com

Förvaltningsrätten i Stockholm

14 nov 2017

Förvaltningsrätten i Stockholm har hand om flera hundra olika typer av mål. Domstolarna utgörs av tre instanser, förvaltningsrätter, kammarrätter samt Högsta förvaltningsdomstolen. Generellt kan man säga att de avgöra tvister, i huvudsak mellan enskilda personer och myndigheter. Målen är många och varierande. Ena dagen kan du se en asyladvokat förhandla, medan det andra dagen kan vara fråga om skattebrott.

Vad gör egentligen förvaltningsrätten i Stockholm?

Förvaltningsrätten är dit man ofta går när man tycker att en myndighet har gjort ett felaktigt beslut. Det kan till exempel handla om en asylsökande som överklagar ett beslut om avslag med hjälp av en asyladvokat.

Det finns i Sverige två stora grupper av domstolar, där den ena har hand om i huvudsak brottmål och tvistemål (tingsrätter), medan den andra stora gruppen är förvaltningsrätterna. Målen här handlar ofta om att både företag och enskilda personer är missnöjda med en viss myndighets beslut.

Många myndigheter som fattar olika beslut

Det finns i Sverige många olika myndigheter, till exempel Skatteverket, Migrationsverket, Polisen och Försäkringskassan. Alla dessa myndigheter fattar beslut i många olika frågor. Följaktligen får förvaltningsrätterna handha väldigt många olika typer av mål (över 600).

Vanliga överklaganden är bland om annat körkort, försörjningsstöd, sjukpenning. Även asylmål är inte heller särskilt ovanliga. Det kan till exempel också handla om rätten att ha inneha vapen eller att servera alkohol på restaurang.

Överklagan och avgörande

Ett avgörande kan sägas bestå av ett antal steg, bland annat:

  • Skriftlig handläggning. När en överklagan av ett myndighetsbeslut har skett blir den beslutande myndigheten motparten. En skriftlig handläggning finns för att ärendet ska bli tillräckligt utrett innan det prövas.
  • Muntlig förhandling. I många fall blir det ingen i förhandling i förvaltningsrätten. Dock kan det hållas på initiativ av antingen domstolen eller någon av parterna i målet. Skulle det vara ett asylärende skulle en muntlig förhandling till exempel kunna ske genom att en asylsökande på råd av asyladvokat ber om detta.
  • I en förvaltningsrätt är det i de flesta fall en juristdomare samt tre nämndemän som avgör målen. Detta efter en föredragning av en jurist.

Stockholm har en betydande roll i migrationsärenden

Om en asylsökande, trots hjälp från tillhörande biträde (ofta en asyladvokat), får avslag kan en överklagan göras. I första hand gör man detta hos migrationsdomstolarna, som finns i fyra olika förvaltningsrätter runt om i landet – i Stockholm, Malmö, Göteborg och Luleå.

Om man vill göra ytterligare en överklagan, och då alltså på migrationsdomstolens beslut, kan ärendet prövas av Migrationsöverdomstolen som finns i Stockholm. Det är viktigt att känna till att Migrationsöverdomstolen inte prövar alla fall – oavsett hur bra asyladvokat man har.

Så undviker du konflikter vid en bodelning

8 sep 2017

20 000 skilsmässor äger rum varje år enligt den statistik som finns. Alla gifter sig och förväntar sig förstås inte att äktenskapet ska gå i kras, men statistiken talar sitt tydliga språk: ett stort antal äktenskap slutar i skilsmässa. Till det kan man plussa på en stor mängd separationer mellan sambos.

Tack och lov leder långt ifrån alla dessa separationer till djupa familjerättsliga tvister, i så fall skulle den svenska juristkåren vara fullkomligt överhopad av dessa fall och ännu mer tyngd av arbete än den är idag. Faktum är faktiskt, trots den allmänna uppfattningen, är ar att den absoluta merparten av alla människor klarar av att klippa sina äktenskapliga eller sambomässiga band utan några större konflikter. Detta gäller både känslomässiga som ekonomiska frågor.

Ansökan första steget

Det första steget i ett skilsmässoförfarande är ansökan om äktenskapsskillnad i domstol, Detta leder sällan till några större konflikter, i alla fall inte i juridisk mening. Vill en person ha skilsmässa så kan man alltid få det, även om det i vissa fall kan föregås av en viss betänketid.  En samboseparation mellan sambos kräver inte samma pappersexercis som ett traditionellt äktenskap.

Konflikterna brukar uppstå i ett tidigare skede, när det är dags för den ekonomiska upplösningen. Mitt och ditt och så vidare, hur ska alla värden delas upp? Det går självklart att upprätta ett äktenskapsförord och fastställa den här typen av saker redan från början, men de allra flesta väljer att inte göra det i giftermålets lyckliga moln.

Konfliktgrunden ligger i många fall i det otydliga gränslandet mellan förnuft och känsla. Ett vanligt förekommande missförstånd är att alla ekonomiska orättvisor kan korrigeras i samband med bodelningen. Men det tar bara sikte på den befintliga egendomen, vem som betalat räkningar, bensin och restaurangnotor tas inte upp. Inte heller vem som har städat och skött disk och dagislämningar har någon betydelse i detta sammanhang.

Håll ordning på mitt och ditt

Det bästa sättet att hålla sig borta från konflikter är i grunden enkelt: håll ordning på vem som äger vad. Detta kan dock vara svårt att göra i efterhand, så se till att dokumentera det mesta. Viktigt är också att inte låta känslorna ta över för mycket. Man delar på så mycket mer än bara saker, som vänner, upplevelser och minnen. Att kasta allt detta överbord för en konflikt om ekonomiska värden och andra tillhörigheter kan tyckas orimligt. För att inte tala om alla känslomässiga ärr en sådan konflikt kan skapa hos eventuella barn.

Självklart finns det fall där det kan vara rimligt med en mer konfrontativ approach, men i de flesta fall är sakläget ganska enkelt och det är känslorna som skapar problemen. Bodelningen tar slut och det finns ingen anledning att bränna både broar och pengar. Glöm inte att det är bra om ni bör kunna tala med varandra efter processens slut. Inte minst med tanke på barnen!

Söker du en advokatfirma med genuina kunskaper inom familjerätt? Vi rekommenderar att du tar kontakt med familjerätten.nu/.

Delar i en rättsprocess

7 sep 2017

En rättsprocess kan kännas obekant för den som inte har någon erfarenhet av det. Det inleds alltid med en anmälan och en förundersökning, men det finns fall som inte är det andra likt. Hur är det egentligen med offentlig försvarare? Och när väcks ett åtal? Detta, och mer, vill vi berätta om i den här texten.

Anmälan

Rättsprocessen kring ett brott har sin början i en polisanmälan. Ofta är det brottsoffret själv som anmäler brottet, men så är inte alltid fallet. Till exempel är polisen skyldig att upprätta en anmälan på plats om misstanke om brott finns. Överlag är det viktigt att en anmälan till polisen görs så snart som möjligt efter att ett brott har skett. Ju snabbare en anmälan görs, desto större chans finns det att samla in bevis och därmed bättre möjligheter att utreda ett brott. Ju senare en anmälan sker, desto svårare blir det att binda en gärningsperson till brottet och att därefter väcka åtal.

Förundersökning

Utredningen ska inledas så snart som möjligt efter att brott har blivit känt av polisen. I huvudsak är det två syften som driver en förundersökning; att utreda vem eller vilka som kan bindas till brottet och om tillräckliga bevis finns för att det ska gå till åtal.

Den som har delgivits misstanke har i många fall rätt till en offentlig försvarare. Om brottet har sex månaders fängelse som lägsta påföljd och om den misstänkte är häktad ska en offentlig försvarare alltid biträda honom eller henne om begäran finns. Det är dock inte i alla fall som en brottsmisstänkt faktiskt kan få en offentlig försvarare bekostad av skattepengar.

Häktning

Den åklagare som leder förundersökningen kan begära en misstänkt häktad i vissa fall. För att en häktning ska verkställas krävs att personen är misstänkt för ett brott som ger minst 12 månader i fängelse samt att en risk för att personen avviker föreligger. Det kan även handla om att den som är misstänkt tros kunna försvåra en utredningen genom att undanröja bevis eller på annat sätt göra utredningsarbetet svårare.

För att en häktning ska vinna laga kraft behöver en häktningsförhandling hållas, varpå beslutet om häktning fattas av en domstol. I det fall en misstänkt blir häktad får det vara i högst två veckor. Häktningstiden kan efter det förlängas, men det krävs då en ny häktningsförhandling. En längre gräns för hur länge en person får sitta häktad finns inte i svensk lagstiftning.

Läs mer om din advokat på http://www.offentligförsvarare.se/.

Hitta en advokat

14 jul 2017

Att hitta en försvarsadvokat kan kännas svårt. Framförallt kan det kännas krångligt att veta exakt var man ska börja. Som tur är finns det dock flera olika sätt att hitta advokater på, oavsett om man har kontakter och vänner man kan ta tips av eller inte.

En advokat kan arbeta med många olika typer av mål. I större städer, såsom Stockholm och Göteborg, är de ofta mer specialiserade. I mindre städer tar en advokat ofta på sig flera olika typer av fall. Vilken typ av advokat du bör ta hjälp av beror främst på vad du behöver hjälp med och hur komplext ditt ärende anses vara.

Använd dig av Advokatsamfundets webbplats

För att få kalla sig för advokat krävs det att man är medlem i Advokatsamfundet. På deras hemsida kan du alltså vara säker på att du hittar kvalificerade advokater som kan hjälpa dig med ditt ärende. Att använda webbplatsens sökfunktion är enkelt. Välj helt enkelt vilken inriktning du vill att advokaten ska ha (t.ex. brottmål), land och ort (t.ex. Sverige och Stockholm). Du kan även söka efter advokater som talar särskilda språk.

Därefter får du fram en lista på advokatbyråer som sysslar med brottmål och som är verksamma i Stockholm (om du sökt enligt exemplet ovan). Du kan specificera sökningen ytterligare, till exempel genom att söka efter titlar. De titlar du kan välja mellan är

  • Advokat
  • Biträdande jurist
  • Konsult
  • EU-advokat

Tips och kontakter

Ett annat sätt att hitta en bra advokat, oavsett om du bor i Stockholm, Göteborg eller någon mindre stad i landet, är att använda dig av sina bekanta. Behöver du till exempel en advokat som kan bolagsrätt, kanske du kan höra med några affärsbekanta som kan ge dig en rekommendation. Att få en personlig rekommendation av någon du litar på, och som dessutom behövt advokaten i liknande syften som dig, är sannolikheten stor att även du upplever att advokaten är duktig på sitt jobb.

Genom en sökning på Advokatsamfundets hemsida får du, som tidigare nämnt, upp en lista på de som kan kalla sig för advokater. Vilka som är lite bättre och vilka som är lite sämre får du däremot inte veta. Det är här en personlig rekommendation kan göra skillnaden. Det är dock inte alla som har kontakter de kan använda sig av i sådana här sammanhang. Om man inte känner någon som använt sig av en advokat i en liknande nisch, är det snarare bättre att använda sig Advokatsamfundets hemsida och göra en sökning.

Agera vuxet vid en bodelning

1 jul 2017

Vid separationer – oavsett status på förhållandet i fråga – så äger det ofta rum en så kallad bodelning. Med detta menas att man delar upp sina gemensamma tillgångar och skulder innan man går skilda vägar. Det här kan ske på ett lugnt och sansat sätt, eller också kan det ske precis tvärtom – nämligen med stora konflikter. Man kan vid en bodelning begära att en bodelningsförrättare ska fördela tillgångarna och denna kommer – oavsett vem det är – alltid att jobba aktivt med att få fram en frivillig uppgörelse mellan de forna makarna. Fungerar inte detta så kan denne bodelningsförrättare dock genomföra denna bodelning med tvång – något som man alltså i största möjliga mån ska försöka undvika.

Vad är då nyckeln i att genomföra en bodelning utan en massa bråk? Ja, här ligger svaret i att man agerar vuxet och försöker se saker och ting ur ett annat perspektiv. Visst – det är svårt att skilja sig och att separera och ofta ligger det konflikter bakom beslutet. Det kan här handla om otrohet eller annat och då detta kan vara svårt att svälja för den drabbade parten så försöker denne istället – vid en bodelning – att ställa till med så mycket djävulskap som möjligt. Det handlar alltså inte om rätten till möbler, pengar eller bilen – det handlar enbart om att hämnas och att straffa den partner som behandlat en illa. Det vi menar här är att det är dessa hämndaktioner som måste förhindras och läggas åt sidan vid en bodelning – det är nämligen ingen som tjänar på ett sådant beteende och att det faktiskt – i många fall – inte fungerar heller. Det är bättre att agera moget då man innerst vet vad man äger och faktiskt har rätt till.

En bodelning mellan sambos

Det blir lite annorlunda om man ser till hur en bodelning mellan ett par som levt i ett samboförhållande ter sig. Här är det nämligen ingen självklarhet att en sådan måste ske utan det måste till att en av de båda parterna ansöker om det. Annars ser en bodelning mellan sambos ungefär likadan ut – man delar upp bohag och hus och eventuella skulder. Dock ska man här veta att det kan bli problem då det kommer till en bodelning mellan två parter som levt i ett samboförhållande om den ena parten levt i deras gemensamma hus och den andre flyttat in. I sådana fall måste den som flyttat in bevisa att denne på något sätt flyttat in för att exempelvis bostaden var rymlig nog och att de därför inte skaffat någon ny. Krångligt?

Nja, det låter värre än vad det egentligen är och en bodelning mellan sambos brukar också kunna lösas med hjälp av en bodelningsförrättare. Grundregeln ligger i att man delar upp skulder, bostaden och bohaget mellan sig  och med bohaget menas att allt man gemensamt köpt – tavlor, tv-apparater, soffa, fåtöljer, säng – ska delas mellan de båda som valt att gå skilda vägar. Det huvudsakliga ansvaret ligger i att agera på ett vuxet sätt, då brukar en bodelning vara väldigt enkel och lättlöst.

Vem får vårdnaden om barnen?

30 jun 2017

Hur lätt är det egentligen för en pappa att vinna en vårdnadstvist? Allt som oftast läser man artiklar och blogginlägg om pappor som är förtvivlade då de har förlorat vårdnaden om sina barn och mammor som saboterar för dem så att de inte kan utnyttja den umgängesrätt som de blivit tilldelade.

Barn varannan vecka – oavsett vad pappan vill

Även om den bästa lösningen, i lagens ögon, är att föräldrarna har delad vårdnad och umgänge där båda föräldrarna får träffa barnen lika mycket, är det vanligt att pappor tilldelas den lägsta formen av umgängesrätt som innebär att de bara får träffa sina barn varannan helg och på vissa lov. I vissa fall kan man förstå att det är en enkel lösning om föräldrarna bor långt ifrån varandra, men varför det är pappan som oftast tilldelas den lägre rätten till umgänge kan man fråga sig?

Diskriminering i det jämställda Sverige

Man måste tyvärr säga att det fortfarande existerar diskriminering när det gäller både vårdnadsrätt och umgängesrätt. Man kan givetvis fråga sig varför det är så att fler mammor än pappor som får ensam vårdnad om barnen. Visst kan det finnas fysiska skäl om det handlar om mycket små barn som exempelvis behöver ammas. När barnen blir äldre bör man dock se till hur förhållandena överlag ser ut. Troligen lever det kvar många föreställningar kring att mamman är viktigare för barnet än vad pappan är.

Enskild vårdnad för att skydda barnen

När en av föräldrarna begär enskild vårdnad skall det finnas god grund för detta. Att man inte kommer överens med sitt ex är inte skäl nog. Det ska finnas bevis för att barnen far illa av att vårdnaden innehas av båda föräldrarna. Detta leder tyvärr till att många rättsprocesser blir ren smutskastning där man försöker framställa den andra parten i dålig dager. Tyvärr säger sig många pappor bli utsatta för denna typ av smutskastning, när de först och främst vill ha kvar vårdnadsrätten och bestämmanderätt till umgänget med barnen. Somliga fäder säger sig också ha svårt att bli hörda i rätten när de försöker påvisa att mamman är instabil och inte kapabel att ta hand om vårdnaden av barnen.

Dokumentera extra noga

Du som pappa bör vara extra noga med att dokumentera hur barnen verkar må. Har de hela och rena kläder när de kommer från mamman? Berättar de om att de har upplevt något otäckt? Hur beter sig mamman vid de tillfällen ni träffas? Försök alltid att behålla ditt lugn. Se till att någon annan är med när du träffar ditt ex så att det finns en part till som kan vittna om vad som skett. För dagbok över datum och klockslag så att du kan visa detta för rätten och socialtjänsten. En vårdnadstvist är givetvis en sista utväg som görs för att barnen ska få det bättre. Kom alltid ihåg det och framhäv det som ditt främsta argument för att ha större chans att få denna rätt.

Varför uppstår en vårdnadstvist?

22 jun 2017

Anledningen till att det uppstår en vårdnadstvist är helt enkelt att föräldrarna till barnen inte kommer överens om vilken som är bäst lämpad för den uppgiften. En vårdnadstvist blir tyvärr ofta väldigt infekterad och ger alla inblandade sår som tar år att läka – detta är viktigt främst sett ur barnens perspektiv och något som varje förälder bör ha i åtanke innan man ger sig in i en vårdnadstvist. Barnen tar skada som i vissa fall är väldigt svårläkta och här bör man alltså som förälder se över av vilka anledningar man verkligen vill genomföra- och lida en vårdnadstvist. Handlar det om en – i sammanhanget – futtig anledning som otrohet så kanske man bör svälja sin stolthet för barnens bästa och istället börja bete sig som vuxna människor.

Här menar vi alltså att en otrohet i sig är förkastlig – men som kanske inte direkt avgör om huruvida personen som genomfört denna är olämplig som förälder. Omdömeslös – visst, men olämplig? Tyvärr är detta ganska vanligt då det handlar om en vårdnadstvist där man låter saker som just otrohet, svartsjuka eller personlig hämnd spela in istället för att kanske återgå till att se sin förra partner som den som man en gång faktiskt älskade och skaffade barn med. Här bör alltså en stolthet sväljas – en vårdnadstvist är ingen lek och detta sett både ur barnens och rättsväsendets perspektiv.

Naturligtvis finns det även riktiga anledningar till att en vårdnadstvist uppstår mellan två föräldrar – vi säger här riktiga utan att trivialisera otrohet – och här ser man att saker som exempelvis psykisk ohälsa, missbruk eller incest ofta har en stor roll. Anledningar som verkligen visar att den andra parten i målet är direkt olämplig som förälder och där man måste lösa den frågan genom en vårdnadstvist. Vid dessa fall är det ytterst relevant att få sin vårdnadstvist prövad i domstol – detta då ovanstående anledningar naturligtvis är fruktansvärt allvarliga och som på sikt alltså kan skada barnen mer äv vad själva vårdnadstvisten kommer att göra.

En vårdnadstvist gör ont för barnen – men ställt mot exempelvis pedofili, incest eller ett eskalerande drogmissbruk så är det ju ingenting i jämförelse.

Behöver jag en advokat vid en vårdnadstvist?

Då en vårdnadstvist ofta går så pass långt som till domstol så behöver man som part i målet också en advokat som för sin talan. Detta då för att en advokat kan – och vet – hur man på bästa sätt ska lägga fram argumenten som talar till din fördel. För en vårdnadstvist så gäller det dock att man väljer en advokat som är specialiserad på just detta. En vårdnadstvist innebär nämligen en hel del smutskastning, tårar och andra känslosvallningar då det trots allt handlar om en familj som är på väg att falla isär. Man måste alltså vid en vårdnadstvist – både som advokat och som part i målet – vara redo på att få höra vissa saker som sägs i affekt och detta från den man eller kvinna som man en gång har älskat. Att säga att en vårdnadstvist därför är en känslomässig prövning är därför en klar underdrift. Läs mer om vårdnadstvist och familjerätt.

Allmänt om LVU

31 maj 2017

Lag med särskilda bestämmelser om vård unga, förkortar LVU, är en lag som styr hur ungdomar och barn som far illa i hemmet ska tas hand om. Bakgrunden till att LVU kommer på fråga kan handla om flera olika saker. Till exempel kan det vara stora brister i föräldrarnas uppfostran och omsorg som kräver att barnet tas om hand. Kanske har barnet föräldrar med missbruk eller svåra sjukdomar.

Det kan även handla om att barnet är en fara för sig självt. Rent konkret kan det vara fråga om drogmissbruk eller att barnet eller ungdomen ägnar sig åt annat skadligt beteende, till exempel kriminalitet. LVU är vad som kallas för en tvångslag, vilket får som konsekvens att det ofta är en fråga i rättsmål. Den part som upplever att något inte har gått rätt till kan då kontakta en advokat, förslagsvis en LVU advokat.

En sista utväg

Att med tvång omhänderta någon är inget som görs i första taget. Snarare är det en sista utväg när inga andra lösningar bedöms fungera eller vara möjliga att genomföra. Först försöker man dock som regel att gå via Socialtjänsten och med hjälp av socialtjänstlagen få till ett omhändertagande på frivillig väg. Ibland räcker dock inte detta, och då kan det vara aktuellt med tvångsvård enligt LVU.

Tvångsvård enligt LVU kan dock inte tillämpas hur som helst. Det krävs att det finns påtagliga risker för att barnet skadas, antingen dennes hälsa eller utveckling. Handlar det om misshandel i hemmet (vare sig det är fysisk eller psykisk), missbruk av droger eller kriminella aktiviteter hos den unga är det sannolikt att lagen kan tillämpas. Om tvångsvård har gjorts med hjälp av LVU utan att omständigheterna är rätt, kan till exempel föräldrar till ett barn anlita en LVU-advokat för att få juridisk hjälp. Dock bör det tas i beaktande att omhändertagande enligt LVU alltid sker mot någons vilja, vare sig det är barnets, målsman eller båda som motsätter sig tillämpandet av lagen.

Hur går det till rent praktiskt?

Hur det går till i praktiken kan ibland skilja sig lite åt. I regel börjar dock förloppet med att ett omedelbart omhändertagande kan göras i socialnämnden. I sådana fall kan barnet omhändertas redan på dagen och föras till ett jourhem.

Därefter skall socialnämnden inom loppet av en vecka ha skickat in en ansökan till förvaltningsrätten om att omhändertagandet inte ska avbrytas. Därefter håller domstolen en förhandling huruvida tvångsvården ska stå fast eller ej. Här kan en LVU-advokat redan ha anlitats för att hjälpa till med fallet.

Om domstolen bedömer att tvångsvården ska fortsätta gälla, placeras barnet vanligtvis hos en fosterfamilj. Därefter skall socialnämnden ompröva beslutet en gång i halvåret, varvid det finns möjligheter att överklaga det beslut som tas. Även i det här läget kan en LVU-advokat hjälpa till.

Misstänkt för brott – vilka rättigheter har man?

10 maj 2017

I Sverige läses inte den gripnes rättigheter upp för honom eller henne vid själva gripandet. Så är det i många andra länder, men alltså inte just i Sverige. Det här innebär att man alltså kanske får ta reda på sina rättigheter själv på ett eller annat sätt. I den här texten kan du lära dig om några av de rättigheter någon som är misstänkt för brott har.

Besked om brottsmisstanke

Om du har blivit kallad till förhör har du rätt att veta vad saken gäller. Det är dock inte förrän förhöret har påbörjats som du kan kräva att få veta det. Att bli kallad till förhör behöver inte nödvändigtvis betyda att man är misstänkt för brott, det kan till exempel vara som vittne eller i ett annat upplysande syfte.

Är du misstänkt för brott har du dock rätt att veta om det. Om förhörsledaren inte vill lämna ett svar på den frågan, kan det vara läge med en försvarare. Ju allvarligare brottet är, desto större chans har du att få en offentlig försvarare tilldelad dig. Normalt sett behöver misstankegraden vara skälig. I annat fall kan en privat försvarare behöva anlitas, om det gäller väldigt enkla brott. Om det visar sig att du är misstänkt för brott ska du inte behöva svara på några frågor förrän du har en försvarare. Oavsett om du är skyldig eller oskyldig, är du misstänkt och kan därmed behöva laglig hjälp.

Välj advokat själv

Om du vet om någon särskild advokat du vill ha, är det möjligt att begära att just den personen ska företräda dig. Med det sagt behöver det inte betyda att du just får den advokaten, som kanske är upptagen med mycket annat. I regel är det svårt att överlag neka en misstänkt en försvarare, om det inte är mindre och inte så allvarliga brott som det gäller.

Tolk

Om du har problem med språket har du möjlighet att få en tolk som närvarar vid förhören. Det här kan vara bra om du känner dig minsta osäker på språket. Att inte förstå allting som sägs kan leda till missförstånd och att processen blir mer långdragen och svår än den behöver bli.

Håll på dina rättigheter

Har du oturen att stöta på oseriös myndighetspersonal bör du inte glömma att hålla på dina rättigheter. Om du inte vill, behöver du inte svara på frågor utan att en försvarare närvarar och det handlar om grövre brott. Du väljer sedan givetvis själv vilken inställning du vill ha till polis, åklagare, domare och annan personal. Att vara öppen för samarbete kan göra att processen går snabbare – men håll alltid på dina rättigheter.

Är vår svenska arvsrätt orättvis?

17 feb 2017

Arvsrätt har genom tiderna främst baserats på blodsband. Kort och gott; avlider du så kommer primärt din familj och din släkt att ärva dig – så har det nästan uteslutande varit och så är det även idag; med vissa modifieringar. I slutet av 1980-talet så gjorde man bland annat en ändring som innebar att vår arvsrätt tog större hänsyn till sociala och ekonomiska aspekter; något som primärt syntes genom att en make/maka fick en starkare ställning gentemot barnen. Här låter det som lite av ett skyddsvärnskrig – men faktum är att det bara gäller så kallad skyddsvärd ställning och där en make/maka gavs möjlighet att exempelvis bo kvar i det gemensamma huset efter att partnern avlidit. Ett bra beslut som visar på att även en sak som arvsrätt kan följa med i tiden och uppdateras till att mer passa dagens samhälle.

Den skyddsvärda ställningen var ett tydligt exempel på det; men det finns tyvärr även ett exempel på där vår arvsrätt i många fall kan te sig direkt orättvis och där många kräver en ändring. Innan vi visar på detta så ska vi även säga att många – speciellt jurister inom arvsrätt – inte alls vill se någon ändring och att det således är lite av Status Quo i frågan.

Vad gäller då saken? Jo, att den skyddsvärda ställningen inte på något sätt går att applicera till personer som levt i ett samboförhållande. Kort och gott: vår arvsrätt gör stor skillnad på huruvida man varit gifta eller ej och där maken/makan i sin tur således står i den första arvsklassen så ställs en sambo å sin sida inte i någon. Det finns en uppenbar orättvisa i detta och då många idag väljer att leva som sambos så kan detta vara värt att poängtera. Ni har inte alls samma skyddsnät som era bekanta som ingått äktenskap med varandra.

Ett konkret exempel som knappast kan ha undgått någon gällande arvsrätt kontra sambo handlar om Stieg Larson och hans sambo Eva Gabrielsson. Här sattes problematiken – och orättvisan – under tydlig lupp. Detta då Eva egentligen inte skulle ärva mer än det som hon och Stieg gemensamt köpt och att resten av kvarlåtenskapen – enligt arvsrätt – skulle tillfalla hans far och hans bror (båda dessa tillhörande den andra arvsklassen; inga gemensamma barn – bröstarvingar – fanns mellan Stieg och Eva). En kvarlåtenskap som kanske till en början såg relativt blygsam ut – men där Millenium-trilogin och karaktären Lisbeth Salander plötsligt förändrade allt.

Det blygsamma arvet blev monumentalt och Eva Gabrielsson – som dessutom varit med under hela skrivprocessen (och som påstår sig ha ett finger med i utvecklingen av karaktärerna) fick enbart smulor av denna kaka. Här ska man dock tillägga att brodern och fadern gett henne mer än vad hon i laglig mening haft rätt till.

Men; enligt oss så var det bra att detta hamnade i rampljuset. Som sambo så är vår arvsrätt på många sätt extremt förlegad och orättvis. Rådet man kan ge är – om ni inte vill gifta er – att skriva ett testamente. Ett sådant kan stå över arvsrätten och som sambo kan det fungera som en trygghet.

← Äldre inlägg