Hur kan man komma överens om barn?

Att både gifta sig och skiljas är en juridisk fråga, även om man inte tar en tvist eller stämning till exempelvis tings- eller hovrätt. Det är sällan det blir en tvistefråga att skilja sig. Det sker bara om den ena parten är missnöjd med bodelningen. Många känner tyvärr alldeles för dåligt till om hur man ska göra vid en skilsmässa då parterna har varit sambor med varandra.

Sambo-par har inte rätt till hälften

I princip, kan man dela endast på det som man gemensamt har köpt till det gemensamma boendet. Har båda skrivit på pappren om bostaden? Så i så fall gäller det hälften av bostaden som den ena parten har rätt till. Om inte, är det svårt att bevisa att man har rätt till hälften, även om den parten har betalat av lån på bostaden. Har båda parterna däremot gift sig med varandra, gäller en så kallad giftorätt. Då är principen att båda har rätt till häften av bohaget; möbler, bil, båt, bostad och så vidare. 

Vid skilsmässa kan bråk uppstå om barn

En sak som tyvärr blir vanlig är att två föräldrar inte kan enas om hur de ska fortsätta bo eller umgås med de gemensamma barnen. Lagen delar upp barns boende, umgänge och vårdnad. Är man på pappret föräldrar till barnen är det regel att man fortsätter ha gemensam vårdnad, om inte föräldrarna kommer överens om annat. Barnen brukar då dela boendet så att de bor varje vecka hos den ena och sedan hos den andra föräldern. Båda har fortfarande lika mycket att säga till om var barnet ska bo och gå i skola eller dagis. Bor barnet, eller barnen endast hos den ena föräldern, ska barnen, eller barnet ha rätt till umgänge med den andra föräldern. Om inte föräldrarna kan bestämma om ett umgänge för barnet kan den andra föräldern stämma hen i tingsrätten. 

Detta kan de få hjälp med

Kommer föräldrarna inte överens kan de ta kontakt med den kommun där de bor och få hjälp med medling av socialtjänsten, som då försöker få dem att komma överens. Hjälper inte det, bör föräldrarna ta kontakt med en advokat. Det är viktigt att ta kontakt med rätt advokat, det bör nämligen var en person som har kompetens inom familjerätt, eller humanjuridik som det också heter. Man bör inte ta kontakt med vem som helst. Fråga andra som har varit i samma situation om en duktig advokat. En advokat bör alltid ta hänsyn till barnets bästa i sitt arbete, men har som sin plikt, som advokat att alltid företräda sin klient. Det är en av förutsättningarna för att få ingå i Advokatsamfundet, bland annat. Trots det är lagen om barn och socialtjänstlagen utformad för att den ska ta tillvara barns bästa. Och vad som är bäst för barnet brukar vara den springande punkten för tvisten mellan två föräldrar.

Inget umgänge alls mycket sällsynt

Gemensam vårdnad är ofta regel när det kommer till tvister om barn, liksom den rätt som barn har att umgås med den andra föräldern som barnet inte bor hos. Därför är det viktigt att ta kontakt med en advokat som har umgängesrätt som sin specialitet. Läs gärna mer om umgängesrätt på: https://www.umgängesrätt.com

16 Mar 2018