Utökade krav på transaktionsrapportering

Finanskrisen 2008 skakade om en hel värld och i vissa avseenden så ser vi fortfarande skälvningar som en följd av denna. En sak som visade sig i och med denna kris och krasch var att man behövde tydligare regler och instrument för att se vilka parter som varit inblandade i olika transaktioner gällande handel med aktier, med derivat, med värdepapper och med olika typer av obligationer.

Finanskrisen födde idén om LEI Kod

Ett tydligt tecken på detta var företaget Lehman Brothers vars konkurs dels - å det starkaste - bidrog till krisen och dels också hade en, i stort sett omöjligt, affärshistorik att reda ut. Man hade, som ett tecken på detta, 3500 olika dotterbolag vilket i sin tur gjorde det extremt svårt att säga vilka företag som gjort affärer med vilka. Vilka företag hade intressen, vilka hade agerat korrekt och vilka hade, så att säga, smuts under naglarna?

Detta fick G20-länderna att agera. Med bakgrund av finanskrisen och nämnda Lehman Brothers så beslutade man sig för att införa ett system som skulle säkra en säkrare global handel och dels också göra den enklare att övervaka (och om så krävs: reda ut).

Här föddes idén om en LEI Kod och sedan den tredje januari i år så är en sådan obligatorisk att använda för företag, enskilda företag och juridiska personer som handlar med obligationer, aktier, värdepapper, derivat - FX Swap, FX Forward och IRS. En Lei kod kan liknas vid ett globalt organisationsnummer - ett unikt sådant i form av en alfanumerisk kod om 20 siffror.

Obligatoriskt att använda Lei Kod även i Sverige

Först och främst: du som privatperson behöver inte registrera dig för LEI Kod. Detsamma gäller om du har en enskild firma som omsätter mindre än tre miljoner - men som ändå handlar med det vi ovan nämnde.

Företag, juridiska personer och enskilda företag (med en omsättning över tre miljoner kronor) ska dock registrera sig för LEI Kod och detta av den enkla anledningen att det annars är omöjligt att bedriva en fortsatt handel. Sedan 3:e januari i år så måste man använda LEI kod vid transaktioner och affärer. Båda inblandade parter måste dessutom ha en sådan för att exempelvis en transaktion ska kunna genomföras.

Registrera LEI och bidra till säker handel

Det går fort att registrera sig för LEI och det går dels att göra via sin bank eller via sidor online hos en LEI-leverantör. De senare ska dock vara ackrediterade och ha tillstånd. De behöver dock inte vara knutna till Sverige; LEI leverantörer är globala. Priset varierar, men en rimlig summa är mellan 100-120 dollar. Du ska även förnya - mot en avgift - din LEI Kod årligen.

En sista sak: se inte det här systemet som någonting negativt. Det handlar om att man kan övervaka en finansmarknad och förhindra att så svåra kriser som den som inträffade 2008 kommer igen. En Lei Kod och användandet av en sådan skapar trygghet, transparens och förhindrar att vissa aktörer kan ta sig friheter man inte har rätt till. 

22 Sep 2018