Har du juridiska frågor eller problem som du behöver hjälp med?

Här hittar kostnadsfri juridisk information samt svaret på många av dina juridiska frågor. Har du fått brev från domstolen eller hamnat i ett juridiskt spörsmål? Läs då om allmänna juridiska frågeställningar och ämnen här hos oss. Därtill kan du på denna blogg hitta allmän information om testamente, äktenskapsförord samt samboavtal. Läs om vilka formkrav som finns vid upprättandet av ett testamente. Läs om hur ett samboavtal utformas och vad det har för juridiska verkningar mellan samboende. Läs även om äktenskapsförord. Kanske hittar du svaret på det som just du söker.

Ämnesområden och saker som behandlas här:

  • Affärsjuridik: Bolagsbildning, registreringshandlingar, delägaravtal m.m.
  • Fastighetsjuridik: Fastighetsköp, hyresjuridik, servitut, hyresavtal, köpebrev, andrahandsuthyrning, nyttjanderätt, felansvar, dolda fel hus, överlåtelseavtal av bostadsrätt m.m.
  • Familjerätt: Arv, underhåll, bodelning, vårdnadstvist, ansöka om ensam vårdnad, ansökan om gemensam skilsmässa, samboavtal, testamente, äktenskapsförord m.m. Här finns ytterligare en expert på familjejuridik vi kan rekommendera: www.ensamvårdnad.net.
  • Föreningar: Styrelsearbete, bostadsrättsföreningar, stiftelser m.m.
  • Fordran & Skuld:  Ansökan om skuldsanering, borgenärsuppgörelser, skuldebrev m.m.
  • Straffrätt: Vad gäller för olika typer av brott, som mord, dråp, misshandel, rån, stöld, bedrägeri, narkotikabrott, mm.
  • Utlänningsrätt: Asyl, medborgarskap, uppehållstillstånd m.m.
  • Juridiska dokument: Samboavtal, testamente, äktenskapsförord, gåvobrev, skuldebrev, aktieägaravtal m.fl.

Är du i behov av juridisk rådgivning och hjälp kan du erhålla svar på dina juridiska frågor under tjänsten Fråga Jurist eller Juridisk ordlista. Om ditt juridiska ärende inte skulle vara lämpligt att hantera under tjänsten Fråga Jurist och vara av mer omfattande eller komplicerad art och därmed kräva mer omfattande utredning så hänvisar vi dig till dig juridisk hjälp såsom tjänsten Jurist.se. Då finns det även en möjlighet för att beställa personligt utformade juridiska dokument. Juridiska dokument såsom samboavtal, testamente, äktenskapsförord, gåvobrev, skuldebrev och fullmakt. Dessa är juridiska dokument är då utformade utifrån ditt behov och dina önskemål för att just du skall känna juridisk trygghet i din aktuella livssituation. Jurist erbjuder även viss gratis juridisk hjälp och rådgivning beroende på frågeställning. För att ta del av vissa juridiska tjänster behöver du inte ens besöka ett kontor.

Du kan även läsa mer i vår blogg.