Alla misstänkta får advokat som hjälper dem med juridiken

Som tur är, är det inte alla som kommer i kontakt med lagens långa arm. De flesta lever sitt liv utan att komma i kontakt med varken polis eller åklagare, varken som brottsmisstänkt, eller som brottsoffer. Och råkar det vara så, kan man skatta sig lycklig. Däremot är det många av oss som läser om allehanda brott av olika slag; nyhetsmedierna rapportera alltmer om brott, kriminalitet och gängrelaterade brott.

Ska man tro på den bild som medierna målar upp för oss, har de kriminella ökat; var och varannan är ju kriminell nu för tiden – eller? Inte riktigt. Tittar man på statistiken har brottsligheten inte ökat. Däremot är det så att de som är kriminella använder allt grövre metoder och mer våld. Och görs inget nu, kan även alla vi, som aldrig har stött på kriminella i verkliga livet, drabbas av de kriminellas våld, kanske som brottsoffer. Dock så är det så att vi, trots att vi inte är det minsta kriminella, komma i kontakt med dem som är det. Vi kan bli utsatta för inbrott, eller bli utsatt för någon som är kriminell. Och det kan till och med vara så att vi blir misstänkta för något brott.

Vad händer om man blir misstänkt för ett brott?

Om det skulle vara så – och vi leker med tanken – att du skulle bli misstänkt för ett brott, är det troligtvis så att innan polisen har kallat dig, för att delge dig misstankar om att du skulle ha begått något brott, har troligtvis spanat på dig under kortare eller längre tid. När de väl kallar dig till något förhör, har de troligtvis samlat bevis mot dig. Det är först då, som de vill prata med dig.

Kan du då vid det förhöret ge en trolig och sanningsenlig förklaring till det som de misstänker att du har gjort, kan det vara så att de släpper dig och avskriver alla misstankar mot dig. Vid alla dessa tillfällen, så snart du blir kallad till ett förhör har du rätt att få en advokat som kan hjälpa dig igenom ett förhör.

Ibland – och för det mesta – är det en hjälp om du kan bistå polisen med så mycket information som du bara kan. Ser polisen att du försöker hjälpa dem få klarhet i saker och som rör deras utredning, inser de (kanske) att du inte är skyldig. Men i alla dessa fall behöver du en advokat som kan hjälpa dig med vad du bör berätta för polisen och vad du kanske inte ska berätta för att inte verka skyldig.

3 May 2018