När du önskar juridisk rådgivning om vårdnaden om barn

Ska du skilja dig eller funderar du och din partner på om det är en utväg för er att skilja er? Då kan det vara bäst att sätta er ner och fundera på hur ni vill ha det. Att skilja sig går snabbt och behändigt om ni inte har barn. Har ni däremot barn är det genast mycket krångligare och tar längre tid. Enligt lag måste det gå ett halvår, efter att ni har begärt skilsmässa, tills skilsmässan går igenom lagligen. Lagen säger att man måste ha ett halvårs betänketid om man har gemensamma barn. Sedan, om man fortfarande vill skiljas måste man bestämma hur man gör med de gemensamma barnen. Här går vi igenom de olika aspekterna när det kommer till skilsmässa och gemensamma barn.

Ingen skillnad på gifta eller sambopar när man skiljer sig

Det är endast skillnad på gifta par och sambor, när man får barn. Är man sambor måste pappan erkänna faderskapet hos socialtjänsten om man har fått barn ihop. Är man däremot gift, tas det för givet att maken är pappa till barnet. Men om man skiljer sig, spelar det sedan ingen roll om man har varit gift eller smabor innan. Man måste ändå komma överens om hur man ska göra med det gemensamma barnet. Ska barnet bo, bara hos den ena, eller lika mycket hos båda? Om det är så att den ena föräldern inte har sitt barn boende alls hos sig, hur ska barnet få träffa den andra föräldern? Och vem ska fortsätta bestämma om barnet? Det allra bästa är ju om föräldrarna kan komma överens i alla detaljer om barnet.

När man inte kommer överens om barnet

Det kan ju hända att man helt enkelt inte kommer överens om barnet alls. Om man har helt olika syn på barnet, och vad som är bäst för barnet, kan konflikten bli så stor att man behöver juridisk hjälp där någon annan bestämmer om hur det ska bli med barnets vårdnad, boende och umgänge. I de flesta fall vill rätten att båda föräldrarna ska ha gemensam vårdnad om barnet, även efter en skilsmässa. Det innebär att båda är med och bestämmer lika mycket om var barnet ska bo, gå i skola, dagis, fritidsaktiviteter och om hon eller han ska få träffa läkare, psykolog och socialtjänsten. Är man inte överens om hur barnets boende ska se ut, kan antingen den ena föräldern ha barnet boende hos sig hela tiden, eller så bestämmer rätten att barnet ska bo växlevis hos de skilda föräldrarna. Om barnet ska bo endast hos den ena föräldern, får (egentligen) barnet umgängesrätt med den andra föräldern. I praktiken har det blivit förälderns rätt till umgänge med sitt barn, då många barn som inte vill umgås med den andra föräldern, ändå tvingas umgås med den personen. Mer om detta kan du läsa här om enskild och gemensam vårdnad.

11 Dec 2018