Då bör någon få ensam vårdnad om barn

När kan en vårdnadshavare få ensam vårdnad om barnet? Föräldrar som tvistar om barns vårdnad, eller om var barnet ska bo har blivit alltmer vanligt, nog om man jämför med hur situationen såg ut sedan 30, 40 år tillbaka. Av tradition har mammor haft en starkare ställning i samhället som vårdnadshavare och som boendeförälder. Ser man till statistiken dominerar fortfarande mammor som vårdnadshavare för barn i fall där föräldrarna har tvistat om barnens vårdnad, boende och umgänge. Vad betyder det då att inte ha vårdnaden om sitt barn? Det innebär att den föräldern inte har möjlighet att vara med och bestämma om var barnet ska bo och gå i skola. Däremot har den föräldern så gott som alltid rätt att få umgås med barnet, vilket ändå gör att det blir nödvändigt för den andra föräldern att bo så nära den andra föräldern. Rätt eller fel?

Barn har rätt att alltid komma till tals

Enligt lagen om barns vårdnad, boende och umgänge ska det som är bäst för barnen gälla. Dessutom stipulerar lagen att barns talan ska gälla, oavsett ålder. Det enda som är viktigt är att barnet själv har nått en sådan känslomässig mognad att barnet självt förstår hur de olika besluten påverkar barnet och dess livssituation. 

De senaste tio åren har vårdnadstvisterna årligen ökat med ett hundratal. Och det finns en tendens att föräldrarnas konflikter blir allt mer komplexa, och att allt fler fäder strider för sina barn, säger Elisabet Wass Löfstedt, rådman vid Nacka Tingsrätt, en av landets domare som avgör vårdnadstvister: 

– Papporna tar större och större del av sina barns liv, och vill fortsätta att göra det efter en separation. Viss mån finns en ökning vad gäller familjer med utländska bakgrund och vi har komplexa mål med stora konflikter, säger Elisabet Wass Löfstedt.

Detta enligt Sveriges radio. Och vårdnadstvisterna har fortsatt öka, mycket för att papporna tar allt större ansvar för barnen. På många sätt är det positivt, så länge det är bra pappor för barnen. Så sent som 2006 ändrades lagen för att stärka barnets möjlighet att själv få påverka sin egen livssituation, men: 

– Lagändringen år 2006 innebar en förbättring för barnet men det innebar också ett möjligt vapen för den förälder som absolut inte ville ha gemensam vårdnad och det var det i alla fall i början när lagen hade trätt i kraft nästan bara att säga nej och hänvisa till att föräldrarna inte kunde samarbeta så blev det ensam vårdnad, säger Mats Sjösten.

9 May 2018