Tandläkare ska informera om priser

Det finns en tydlig skillnad mellan sjuk- och tandvård. En skillnad som ligger i kostnaden. Då du besöker ett sjukhus så bekostas ditt besök till stor del av staten och via den skatt vi alla betalar in. Besöker du en tandläkare så kommer du att få bekosta en stor del ur egen ficka. Detta givet att du är över 21 år; är du yngre än så kommer kostnaden - på samma sätt som gällande sjukvård - att täckas av skattemedel. Är det då en hög kostnad att besöka en tandläkare?

Ja, och nej. Frågan är egentligen felställd. Det kostar pengar att besöka en tandläkare i exempelvis Solna, men frågan är hur mycket det kostar att avstå? Det fel som många gör är att man ställer in undersökningar av kostnadsskäl och då man väl drabbas av någon typ av tandskada så blir priset istället väldigt högt. Dels så krävs ett större ingrepp och dels så kan problemet vara akut - något som också medför en högre kostnad.

Man ska även veta att tandläkare har fri prissättning och där således olika behandlingar kan variera i pris. Det senare är något som är en viktig del i den information du som patient ska delges. Du ska, helt enkelt, få en ungefärlig bild av priset innan en den tandläkare du besöker sätter igång.

Dina rättigheter hos en tandläkare

Finns det andra, alternativa behandlingar som kanske kostar mindre pengar så ska du även informeras om dessa samt få en bild av vilken skillnad som finns dem emellan.

Du har nämligen alltid ett val att göra hos en tandläkare som, inom rollen av sin profession - på samma sätt som en läkare - ska verka för att du ska få så bra vård som möjligt, till en rimlig kostnad. En tandläkare ska alltså inte försöka tjäna en massa pengar på dig.

Viktigt att veta om en tandläkare

Om du ska välja tandläkare så finns det några parametrar att ta hänsyn till. Dels så måste mottagningen vara ansluten till Försäkringskassan för att du ska kunna använda tandvårdsbidrag eller få en behandling inom högkostnadsskyddet.

En annan bra sak att kolla upp gäller garantier. Dessa skiljer sig - liksom vid priset - åt beroende på vilken tandläkare du besöker. Innan en behandlings sätter igång så ska du som patient vara införstådd i vad som ska göras, hur mycket det kommer att kosta samt vilka risker som kan finnas. Det är något som - tillsammans med garantin - kan hjälpa dig om någonting skulle bli fel.

Felbehandling - så går du vidare

Om du skulle uppleva att du blivit felbehandlad av din tandläkare så finns det några vägar att gå för att få upprättelse:

  • Kontakta mottagningen: Det första är att du kontaktar den mottagning och den tandläkare som utfört behandlingen. Här spelar ovan nämnda garanti roll. I de flesta fall så brukar mottagningen erbjuda ny behandling eller att betala tillbaka en del av kostnaden. Men i andra fall så ställer de sig skeptiska.
  • Kontakta Privattandläkarna: Om tandläkaren (här förutsätter vi att du valt en privat sådan) är ansluten till organisationen Privattandläkarna så kan du kontakta denna och låta dem göra en bedömning. Det här är också en viktig punkt innan du väljer tandläkare. Se till att mottagningen är ansluten till någon branschorganisation.
  • Anmäl ärendet till IVO Det sista steget - innan du vidtar rättsliga åtgärder - är att anmäla felbehandlingen till IVO - Inspektion för Vård och Omsorg. Detsamma gäller om du drabbats av en vårdskada.

Solna Dental är en tandlärkarmottagning som informerar och priser och annat på ett korrekt vis.

10 Oct 2018