När du är i en vårdnadstvist

Familjesituationen kan bli väldigt svår efter skilsmässan. När föräldrarnas relation blivit infekterad och inte kan bli ense om vårdnaden eller umgänget med barnen. Det är lätt att köra fast eftersom det är så mycket känslor iblandade.
Det kan också handla om allvarligare fall när barnen far illa hos den ena föräldern. Då bör man anlita juridisk hjälp för att lösa problemen och ansöka om vårdnaden.

Ensam vårdnad

När man av olika anledningar behöver ansöka om ensam vårdnad, eller juridisk vårdnad som det också kallas eftersom det inte har något med umgängesrätt att göra. Då behöver man råd och stöttning av ett juridiskt ombud som även för ens talan i rätten. Men det är en komplicerad process att få ensam vårdnad.

Det är också värt att veta i Sverige är barnets rättigheter till båda föräldrarna som är avgörande i vårdnadstvister.

Fokus på barnet

I vårdnadstvister är det alltid barnens rättigheter som är viktigast. Finns det indikationer att barnet far illa på olika sätt är det alltid det som ska avgöra utfallet. Det kan handla om olika sorters missbruk, psykisk sjukdom eller våld i hemmet. Beroende på barnets ålder och mognad är barnets önskningar viktiga.

Professionell hjälp

När man vänder sig till professionell hjälp och stöd kan man ofta få till en bra lösning på problemet. En erfaren advokat inom familjerätt har alla verktygen som lagen tillåter för att skydda barnet. Man strävar alltid efter att få atill den llra bästa lösningen för alla inblandade och i de fall det går att ha gemensam vårdnad är det alltid att föredra.

Avgörande i domstol

Ibland går ärendet till domstol och då är det mycket viktigt att ha en bra och erfaren advokat vid sin sida. Då får domstolen avgöra vem som ska få vårdnaden eller om det blir gemensam vårdnad.

Då är det mycket viktigt att advokaten har alla fakta på bordet för att kunna föra förälderns talan. Det gäller för alla inblandade att vara sakliga och lägga känslorna åt sidan och ha bevis för det som framkommer.

Umgängesrätt

Oavsett om man har delad eller ensam vårdnad har man rätt till umgängesrätt till barnen. Men man får aldrig glömma att det är barnen som har rätt till umgänge till sina föräldrar om så önskas. Och inte tvärtom som många tror. Om ett barn till exempel vägrar träffa en förälder av rädsla kan det aldrig tvingas till det. Men i de allra flesta fallen löser föräldrarna umgänget med sina barn, oavsett vem som har vårdnaden.

5 Jun 2019