Inom dessa olika områden kan man behöva en advokat

Att vara jurist innebär att man kan arbeta inom vitt skilda områden. Man kan antingen arbeta på domstol; som domare, åklagare eller som notarie. De flesta vet vad en domare och en åklagare är, men vet du vad en notarie är? En notarie är oftast en yngre person som nyss har gått en juridikutbildning och är protokollförare vid en tings- eller förvaltningsrätt. Förutom dessa tjänster som jurister kan arbeta med inom rättsväsendet, kan en jurist arbeta som advokat. Flest advokater finns det i Stockholm, fler än 2.000 advokatbyråer finns det i Stockholm. Inte helt oväntat eftersom de flesta arebtstillfällen finns här. Dessutom får Stockholms baserade advokater högre lön än på andra håll i landet. Läs mer här om advokat i Stockholm.

Brottmål

Detta område är det mest allmänt kända. Det är oftast detta som våra massmedier rapporterar dagligen om; mord, våldtäkter, förskingring och ”trolöshet mot huvudman” som det innebär när man snor pengar som någon har anförtrott någon.

Familjerätt

Detta handlar om frågor som kan hända inom familjen; tvister om barns vårdnad, boende och umgänge. Det kan handla om arvstvister, par som inte är överens efter en skilsmässa.

Affärsjuridik

Den som har följt med den amerikanska serien Suits där för övrigt engelska prinsen Harrys blivande brud har skådespelat i, vet vad affärsjuridik handlar om. Det är som namnet säger; all den juridik som rör företag, affärer och avtal.

Arbetsrätt

Detta rör alla de fall där människor anser att de har blivit orättvist utsatta av sina arbetsgivare. Det finns lagar om vad en arbetsgivare får och inte får göra mot dem som han eller hon har anställt, eller gett uppdrag till. Det kan handla om obetalda löner och tvister om arbetsrelaterade saker.

Miljörätt

Detta är ett område som vi inte hör särskilt mycket om. I USA brukar det förekomma en hel del av miljörättsfall, då det ofta handlar om att kunna få ut stora summor i skadestånd, om något företag skulle dömas som skyldiga till något miljöbrott.

Asylrätt

Detta handlar om något som många inte vet om, men det är nämligen en mänsklig rättighet att få söka asyl i ett land om man kan bevisa att man har en ”välgrundad fruktan för sitt liv” i det land man kommer från, enligt svensk lag. Kan man bevisa detta, har man rätt att få erhålla asyl i Sverige. Det svåra kan vara i vissa fall, att bevisa just det. Ofta är det fall där det bevisligen förekommer krig Som det är lättare för asylsökande att få beviljad asyl.

Försäkringsfrågor

Den som har följt med i det som massmedierna har kallat ”sommarstugemordet” minns kanske att det blev en utredning som ett försäkringsbolag startade då den som är dömd i fallet, också misstänktes ha mördat sin dåvarande make. Försäkringsbolaget har egna jurister som vid behov kan göra självständiga utredningar och uppmana rättsväsendet att göra det samma.

11 May 2018