Blogg

RSS

Hjälp med att bevisa stöld - Utredning av små stölder i butiker

18 Oct 2023

Det finns tillfällen då man misstänker att brott har begåtts, men det är svårt att bevisa. I sådana fall kan man anlita företag som specialiserar sig på utredningar, till exempel när det gäller små stölder i butiker.

En utmaning för butiken

Under inventeringen upptäcker butiken att varor har försvunnit från hyllorna. Det finns inga uppenbara tecken på att någon har smugit runt i butiken, och man har inte tagit några snattare som skulle kunna förklara situationen. För att komma tillrätta med problemet tar man kontakt med en privatdetektiv. Privatdetektiver har ett flertal olika tjänster som de utför både ute i samhället och online. Några av de tjänster de tillhandahåller inkluderar att befinna sig i butiken och observera kunderna för att identifiera de skyldiga. Ett annat tillvägagångssätt är att installera kameraövervakning för att kunna observera från ett avskilt rum och därigenom inte skrämma iväg tjuvarna.

Insider jobb

I vissa fall kan någon söka ett arbete på insidan av ett företag med avsikten att bedriva brottslig verksamhet. Vad dessa individer inte vet är att företaget har en policy att anlita en privatdetektiv vid nyanställningar. När den sökande har blivit intressant för företaget, påbörjar privatdetektiven genast sina efterforskningar. Informationen som finns i ansökan granskas omedelbart. Det kan handla om personens hemförhållanden samt om personen finns med i straffregistret. Om något misstänkt upptäcks i den framställda informationen, kommer personen att sållas bort. Det innebär att jobbet med stor sannolikhet kommer att gå till någon annan.

Ta reda på mer om privatdetektiver här: privatdetektivstockholm.se.

Advokat Borlänge - ta juridisk hjälp

28 May 2023

Att anlita en advokat i Borlänge i samband med att man misstänks för ett brott kan vara den avgörande skillnaden kring hur pass hårt straffet blir - eller om man till och med kan se en friande dom. Är du misstänkt för ett brott som kan leda till fängelse så har du också - i de allra flesta fall - rätt till en offentlig försvarare.

En sådan kommer att utses av Tingsrätten, men du har också en rätt att själv lämna in en begäran om vilken advokat du vill ska sköta ditt försvar. Den rätten bör du också ta tillvara på. Att ha en advokat i Borlänge vid sin sida är något som gör en enorm skillnad redan som det är - men kan man själv också välja vilken advokat man vill ha: Ja, då får man också en större trygghet och en säkerhet i att försvaret sköts på bästa tänkbara sätt.

Kostnaden täcks av staten

Kostnaden? En advokat kostar givetvis pengar, men i samband med att man misstänks för ett brott och har rätten till en offentlig försvarare så är det en kostnad som betalas av staten. Det är en viktig stöttepelare i det svenska rättsväsendet. Rätten till ett bra försvar ska inte avgöras av plånbokens storlek.

Vilket också är svaret på en vanlig fråga som ställs: hur kan en till synes fattig person ha råd att anlita en högprofilerad advokat i samband med uppmärksammade brottmål? Svaret är att kostnaden för advokaten - den offentliga försvararen - täcks av statliga medel.

Däremot - och detta är viktigt: sker en fällande dom så kommer du som misstänkt att få betala tillbaka kostnaden för din advokat i Borlänge - eller delar av den - och det sker till staten, inte direkt till din advokat som redan fått arvodet betalt. Att man som både misstänkt och som utsatt ska ha rätt till en advokat och få omkostnaderna betalda är viktigt. Alternativet - att bara vissa har råd att anlita en skicklig advokat - vore betydligt sämre.

Vad innebär det att söka arbetstillstånd?

24 Mar 2023

Du som är arbetstagare kan ansöka om arbetstillstånd för att få arbeta i ett annat land. Arbetsgivare kan också ansöka, då om att anställa någon från utlandet.

Du som tänker anställa någon från utlandet gör bäst i att förbereda dig på att det finns speciella regler för dig som är arbetsgivare. Bland annat måste du ha annonserat ut tjänsten inom Europa och erbjudit både lön och arbetsvillkor som är i paritet med vad den svenska marknaden erbjuder.

Det är alltså inte tillåtet att bara kontakta en person och sedan anställa denne, utan du måste ge fler chansen att få jobba här i Sverige. Alla söker alltså på lika villkor. När du hittat den du söker så skall du kunna utfärda ett kontrakt och bevisa att ditt företag kan betala ut lön i minst tre månader.

Anlita specialist för att ansöka om arbetstillstånd

Det är inte det enklaste att ansöka om ett arbetstillstånd. När du vill vara säker på att processen ska gå smidigt och lätt gör du klokast i att anlita specialister på arbetstillstånd. Då slipper du sätta dig in i allt själv. De som arbetar med att ansöka om arbetstillstånd har redan full kontroll på det som man behöver veta.

Viktigt för dig att känna till är att du ska ha ansökt om arbetstillstånd medan du fortfarande befinner dig i ditt eget hemland. Skulle du få för dig att först åka hit är du faktiskt illa ute. Du kanske inte får ditt arbetstillstånd och får åka tillbaka till ditt hemland i ogjort ärende.

Aktieägaravtal förebygger tvister

20 Mar 2023

Genom att upprätta ett aktieägaravtal förebygger delägare att kommande tvister blir svåra att lösa. Bäst är att låta en advokat upprätta förslag till avtal.

De båda barndomsvännerna Albin och Fredrik har som jämbördiga delägare drivit ett bolag i flera år. Genom livet har de följt varandra och skaffat sig utbildning som ingenjörer. I sitt bolag har de utvecklat flera produkter och system inom området för automation. Någon tanke på att upprätta ett aktieägaravtal har aldrig funnits på kartan.

Kompanjonerna vill nu utveckla bolaget vidare och sälja sina system internationellt. En sådan strategi kräver kapital. Ett sådant äventyr vill banker oftast inte vara med att finansiera. Eftersom Albin och Fredrik än så länge inte är förmögna, måste de därför få in riskkapital i bolaget.

Aktieägaravtal – nya delägare

Bolagets verksamhet är intressant för flera investmentbolag. En sådant bolag har en stor fördel. De har förhandlat med ett stort antal mindre entreprenörer som söker kapital. De kommer inte sällan med förslag till aktieägaravtal som av förståeliga skäl gynnar dem själva. En slipad riskkapitalist vet också att entreprenörer oftast missbedömer kapitalbehov och tidsåtgång för att nå en marknad. Det ger investmentbolaget ett gyllene tillfälle att utöka sin ägarandel till priset av att de ursprungliga ägarna blir utspädda.

För att undvika att komma i underläge vid en förhandling, anlitar Albin och Fredrik en advokat som lämnar ett förslag till aktieägaravtal. Förslaget innehåller bland annat förslag till beslutspunkter som ska fattas enhälligt. Och naturligtvis ska avtalet och bolagsordningen innehålla en klausul om hembud vid försäljning av aktier.

Vad innebär en konkursansökan?

30 Mar 2022

Gick det inte som du trodde att det skulle gå i budgetplaneringen? Ligger du ute med fakturor som inte har blivit betalda? Verkar inte som att det går att lösa? Då görs en konkursansökan.

När skulderna för ett företag blir för stora och påminnelserna från kronofogden dimper ner i brevlådan så kan antingen företagets VD eller borgenärerna skicka in en konkursansökan till tingsrätten och begära företaget i konkurs. Det är tingsrätten som har det slutgiltiga avgörandet, och om god inkassosed har följts med påminnelser innan kontakt med kronofogde, och det bedöms att skulderna inte kommer kunna bli betalade inom den närmsta framtiden, så kommer företaget att försättas i konkurs. Då startar konkursförvaltaren en process där tillgångar kommer inventeras, både de uppenbara och de som göms av konkursboet. En utredning görs om varför konkursen skedde, och man gör en beräkning om när företagets kapital förbrukats. Bokföringen kontrolleras och sedan används alla tillgångar till att betala igen alla skulder till borgenärer.

En tuff situation med konkursansökan

Det är givetvis beklagligt att det ska behöva gå till en konkursansökan. Du kan behöva ett juridiskt ombud som för din talan och står på din sida genom processen, oavsett om du är den som är skuldsatt eller den som är borgenär. Det finns många specialister på vilka rättigheter du har som företagsledare och som borgenär, och det är alltid ett bra val att ha uppbackning av duktiga ombud som ser till ditt bästa. Konkursansökan är den sista utvägen och den ska inte tas lätt på.

I Stockholm kan du finna en arbetsrättsadvokat

13 Mar 2022

Det finns jurister och advokater som sysslar med arbetsrätt. Behöver du hjälp i din strid när det gäller arbetsrätt i Stockholm kan du därför vända dig till en duktig arbetsrättsadvokat.

Vad är egentligen arbetsrätt? I korta ordalag är det en beskrivning på det förhållande som råder mellan en arbetstagare och en arbetsgivare. Det finns människor som specialiserat sig på dessa förhållanden och kan allting när det gäller lagar och skrivna förordningar. Titeln på en sådan kunnig person kan vara arbetsrättsadvokat. En advokat eller en jurist kan vara just vad du behöver vid ett tillfälle då du måste ta dig genom djungeln av alla dessa frågor som kan uppstå. Det gäller även om det uppkommer funderingar och oenigheter mellan arbetsgivaren och den fackliga organisationen. Det är inte alltid lätt att navigera själv bland alla dessa lagar som finns och de avtals som slutits. Det krävs helt enkelt en person som är väldigt insatt i hur det hela fungerar.

En arbetsrättsadvokat har total koll på allt som behövs

För att du ska kunna få bästa utgångsläge som arbetsgivare när det gäller tvister med stora fackliga organisationer är det av stor vikt att anlita en arbetsrättsadvokat. Med all den erfarenhet de besitter kan du få precis den hjälp du så väl behöver i svåra ärenden såväl som lite enklare. Tillsammans skapar ni en bra och enig front när frågor ska tas upp och behandlas till förmån för allas bästa. En skicklig jurist eller advokat ser till att hålla nere kostnaderna för dig som företagare. Läs mer om arbetsrättsadvokat på denna sajt: arbetsrättsjuriststockholm.se

Att skaffa arbetstillstånd

18 Feb 2022

Numera kan den som bor inom EU arbeta i dessa länder. Däremot krävs det arbetstillstånd för den som bor i länder utanför. Vissa yrkesgrupper har större krav för att få jobba i Sverige.

Andres hade länge velat arbeta och bo i Sverige, men visste inte riktigt hur det gick till. Han hade bara hört från vänner som åkt dit för att jobba och älskade att vara där. Allt var så annorlunda.

Efter att ha sökt information länge förstod han att en arbetsgivare i landet måste anställa honom först. Sedan kunde ett arbetstillstånd sökas. Men hur det skulle gå till visste han inte.

Önskar man riktigt mycket brukar möjligheter uppstå, hade han hört, och nu fick han uppleva det själv. Brodern hade en kompis som precis kommit hem efter ett helt år i Sverige.

Arbetsgivaren söker arbetstillstånd

Det visade sig att byggföretaget han jobbat på sökte mer personal. Om Andres var intresserad kunde han informera chefen. Andres, som själv var byggarbetare, tackade genast ja. Kontakten etablerades och brorsans kompis gick i god för honom.

Andres erbjöds jobbet och ett arbetstillstånd söktes. Ansökningen skulle till en början skötas av företagaren, och senare skulle Andres få ta över. Dokumenten skulle sen översättas till svenska och detta krävde lite tid. Sedan skulle en summa betalas innan ansökan skickades in, så Andres behövde skynda sig för att spara mer pengar.

Företagaren hade anlitat en advokatbyrå som var certifierad, vilket skulle speeda upp processen. Detta var Andres glad för, då han längtade något alldeles vansinnigt efter att få flytta. Läs mer om arbetstillstånd på den här hemsidan: arbetstillstånd.net

Anmäl dig till HR-chefutbildning nu

11 Feb 2022

Även du som har många års vana av personalärenden kan behöva fortbilda dig och få veta mer om nyheter, aktuella lagändringar och annat. Bygg på dina kunskaper med en HR-chefutbildning.

I din roll som HR-chef kan du ställas inför många krav. Du måste rekrytera rätt personal och du måste lyckas få dem att stanna kvar. Du kollar upp referenser och försöker göra ditt bästa inom friskvård och trivselåtgärder. Du ska hantera lönediskussioner och fackliga frågor, och kanske har du en företagsägare som du ska redovisa inför. När man behöver säga upp anställda finns det regler att följa. Anmäl dig till en HR-chefutbildning så får du många tips.

Utbildning ger säkerhet

Om du själv räknar lönerna, vet du hur noga det är att allt blir korrekt och betalas på rätt datum. Men som HR-chef har du kanske medarbetare som gör detta jobb åt dig. Glöm då inte att uppmuntra dem, för det är ett precisionsjobb de utför. Blir det fel på övertid, semesterdagar eller skattebelopp, så kommer personalen omedelbart att kommentera detta.

Mycket av HR-chefens jobb går ut på att ha överblick och samordna funktioner. Du får mer säkerhet i ditt yrke om du går på de aktuella utbildningar som finns. Ju mer du kan om ekonomi, administration, skattefrågor och personaljuridik, ju säkrare blir du i din roll, även om du har kompetenta medarbetare. Det finns kurser både fysiskt och online, så välj det du främst behöver, och sedan kan du med fördel fortsätta att uppdatera dig om ännu fler saker.

Våldtäkt – hur man anmäler brottet i Göteborg

18 Jan 2022

Om man har utsatts för något som man tror kan kallas våldtäkt ska man omgående ta kontakt och söka hjälp för att få det dokumenterat hos polisen, sjukhuset eller en advokat i Göteborg.

Om man har varit med om en otäck upplevelse där någon på ett eller annat sätt gjort något med kroppen som man inte ville, kan det vara en våldtäkt eller ett sexuellt övergrepp. Kanske vet man inte själv om man vågar kalla det så.

Det kan finnas många anledningar till att man inte vill eller vågar anmäla det. Man kan ha varit berusad, det kan ha varit någon man kände eller en släkting. Då känns det tufft att gå till polisen och man vet inte vad som händer sedan.

Tvekar man att kontakta en myndighet kan man alltid kontakta en advokat eller jurist på en advokatbyrå. Det finns de som specialiserar sig på att ta hand om fall som rör sexuella övergrepp och våldtäkt i Göteborg. Där kan man få stöd och råd om hur man ska gå vidare.

En advokat blir det stöd man behöver för att få rättvisa efter en våldtäkt

Man har inte gjort något fel, utan man är ett brottsoffer. Om det anmäls, och man ser att det är ett brott som kan ge fängelse för den som gjort det, så har man rätt att få en advokat utan att betala. Under hela tiden, fram till och under rättegången, har man sedan advokaten vid sin sida för att förklara vad som händer och för att stötta.

Viktigt med hjälp om man utsatts för ett sexuellt övergrepp

15 Aug 2021

En våldtäkt är ett allvarligt brott. Ibland känner man gärningsmannen, i andra fall är förövaren okänd. Har man utsatts för våldtäkt eller annat sexuellt övergrepp ska man söka hjälp.

Sexuella övergrepp i alla dess former är svåra brott som även kan få svåra och jobbiga konsekvenser på det personliga planet. Har man utsatts för en våldtäkt eller annat sexuellt brott är det viktigt att man söker hjälp så fort som möjligt. Detta för att kunna säkra alla tänkbara spår som gärningsmannen kan ha lämnat efter sig, men också för att man ska få det stöd som man behöver.

Man kan kontakta eller uppsöka polisen direkt eller få hjälp på ett sjukhus. Många sjukhus har också särskilda avdelningar för personer som har blivit utsatta för våldtäkt. De vet hur man bäst handskas med brottsutsatta och kan ofta hjälpa på ett bra sätt.

Ofta har man rätt till ett målsägandebiträde

Som brottsoffer och utsatt för en våldtäkt har man många gånger rätt till ett målsägandebiträde och det är då staten som betalar biträdets eller advokatens lön. Man har rätt att själv välja vilken advokat man vill ha, men gör man inget aktivt val utser i stället rätten ett målsägandebiträde.

Då en våldtäkt många gånger innebär ett stort trauma, gör man bäst i att själv välja en advokat som man känner att man har förtroende för. Det finns advokater som är specialiserade på brottmål och våldtäkt och som man kan kontakta kostnadsfritt redan i ett tidigt skede.

Inte alltid en snabb förhandling

27 Apr 2021

När ni är två föräldrar som inte ska leva tillsammans kommer en vårdnadsförhandling uppstå. Familjerätt kallas den avdelning som reglerar föräldrarnas vårdnad och umgänge med barnen.

Enligt statistik från Statistiska centralbyrån var snittlängden för äktenskap i Helsingborg 28,6 år mellan 2016-2020. Det är förstås inte alla äktenskap som varar så länge. Drygt hälften av äktenskapen slutar i skilsmässa. Men så är livet ibland. Skilsmässan, eller bara en vanlig separation mellan två ogifta föräldrar, kan dock bli extra komplicerad om det finns barn inblandade. Då är det helt plötsligt en familjerättslig process som kommer att innehålla förhandlingar inom juridiska ramar för hur vårdnad och umgänge mellan föräldrarna och barnen ska se ut. Ibland är det en snabb förhandling. Om båda föräldrarna är överens och bedöms som lämpliga vårdnadshavare är det mer regel än undantag att de får dela på vårdnaden. Ofta bor kanske barnet varannan vecka hos vardera förälder.

När rätten inte ser till barnets bästa

Det är dock inte alltid tingsrättens beslut går som på räls eller att båda parter är så samarbetsvilliga. Du kanske har lämnat din partner för att du anser att ditt ex är direkt farlig för dig, men framför allt för era barn. Nu pumpar paniken i dig när du upptäckt att tingsrätten är på väg att ge er delad vårdnad och full umgängesrätt mellan din före detta partner och barnen. Med experter på familjerätt i Helsingborg vid din sida kan du dock öka chanserna för ett mer gynnsamt utfall i familjerätten för dina barn.

Ta hjälp av rätt brottmålsadvokat

21 Mar 2021

Att vara misstänkt för ett brott och genomgå en juridisk process är många gånger väldigt stressande. Men med hjälp av rätt advokat och som tar tillvara ens intressen känns det ofta bättre.

En brottmålsadvokat arbetar med olika typer av brottmål, men kan även vara specialiserad inom sitt specifika rättsområde. Det finns brottmålsadvokater som exempelvis enbart jobbar med ekobrott, narkotikabrott, våldsbrott, sexualbrott, etc. I valet av brottmålsadvokat ska man därför välja någon som är specialiserad på den typ av brott som man är misstänkt för. Det finns också advokater som jobbar inom flera olika rättsområden, men en sådan advokat ska man inte välja om man är misstänkt för ett brott. Det krävs nämligen flera års erfarenhet av brottmålsrättegångar för att bli en skicklig advokat.

Kolla upp advokaten

I Sverige har man rätt till en rättvis rättegång och är man utan medel att själv betala för en advokat kan man i vissa fall få en offentlig försvarare utsedd åt sig av rätten. Man har då även rätt att önska vilken advokat som man vill ha till sin offentliga försvarare. Det är inte alltid så lätt att veta vilken brottmålsadvokat som man ska kontakta och det är inte ens säkert att man känner till namnet på någon. På Advokatsamfundets hemsida finns det en bra sökfunktion där man kan hitta olika brottmålsadvokater och även hitta information om deras erfarenhet. Att också göra en snabbsökning direkt på olika advokatnamn kan vara bra, för att se om det kommer upp några dåliga recensioner. Mer info om brottmålsadvokat på denna sida: brottmålsadvokatmalmö.se 

Ett viktigt perspektiv

15 Mar 2021

En separation kan vara en bra lösning på en omöjlig situation. En vårdnadstvist kan vara exakt detsamma. I alla situationer ska barnets bästa komma först. Råd från en jurist är nödvändigt.

Ganska många förhållanden slutar med separation eller skilsmässa. I många av dessa fall finns minderåriga barn och därmed behöver man se till att dessa även fortsättningsvis får ordnade förhållanden och förhoppningsvis en bra relation med föräldrarna. Att sätta sig ner och prata igenom saken är bästa sättet att ordna detta. Gärna med barnen med, det är ju trots allt deras välfärd man vill värna om.

Det fungerar inte alltid så. Alla separationer är unika men alla har också gemensamma drag. Att föräldrar inte längre kommer överens är obegripligt för yngre barn och även för äldre emellanåt. Diskussioner i annan ton än vänlig tar man utan barn närvarande.

Vårdnadstvist som sista utväg

Om man trots upprepade försök inte kan ha en fungerande relation vad gäller barn behöver man ibland ansöka om vårdnad. Vanligen beslutas om delad vårdnad men finns det tunga skäl kan rätten besluta att endast en förälder ska ha det juridiska ansvaret för gemensamma barn. Barnet har fortfarande rätt till umgänge med båda vårdnadshavarna.

Om du är en av de som hamnat vid denna skiljeväg bör du ta kontakt med en duktig advokat. Du bör också samla bevis på vad det är som gör att du önskar få enskild vårdnad om barn. Med en duktig jurist vid din sida kan du sedan gå vidare och få saken avgjord legalt.

Låt en jurist hjälpa till med avtalet

11 Mar 2021

När det är dags att sluta ett avtal med en kund eller en leverantör är det viktigt med ett skriftligt avtal. Skulle det uppstå en dispyt mellan parterna finns överenskommelsen i skrift.

Det kan handla om en affär som görs upp mellan två företag i Göteborg där ägarna är goda vänner. Vad framtiden bjuder på är det ingen som vet. Plötsligt händer det - något som inte fanns på kartan när det muntliga avtalet gjordes - och man blir osams. Har man då gjort en deal i goda vänners lag kan man hamna riktigt i klistret.

När bevisen inte räcker till

Låt säga att man slutit ett avtal om att tillsammans ta sig an ett stort projekt. När allt är klart och betalningen kommit in till den (numera före detta vännen) förnekar denne att det finns ett avtal. Vad gör man då? Det finns inget som bevisar att man har rätten på sin sida. Låter det otroligt? Visst gör det, men tyvärr är det inte ovanligt. Att bevisa motsatsen kan vara ett omöjligt projekt.

Chansa inte

Det handlar inte om att misstro någon. Även om kompanjonen är en vän måste man skilja på privatliv och verksamhet. Att ta hjälp av en affärsjurist när man ska skriva avtal handlar mer om respekt, att visa den andre att man har en ärlig agenda. Genom att skriva avtal visar man att man faktiskt skyddar båda parterna. Livet är trots allt föränderligt och saker kan hända under projektets gång. Vad som är viktigt har juristen man anlitat koll på. Läs mer på denna hemsida: affärsjuridikgöteborg.se

En brottmålsadvokat tillgodoser dina behov under rättsprocessen

28 Jan 2021

När ska man anlita en försvarsadvokat? Vem har rätt till en offentlig försvarare? Vad innebär en förundersökning? Frågorna kring det juridiska är många. Juristen svarar och förklarar.

Är du misstänkt för ett brott? Då kan det vara en bra idé att kontakta en advokat. Är du misstänkt för ett brott där du riskerar att få fängelse? Då har du rätt till en så kallad offentlig försvarare. Det är en brottmålsadvokat som ska företräda dig och tillvarata dina intressen under hela rättsprocessen, från förundersökning till eventuell huvudförhandling.

Är du misstänkt för ett lindrigt brott som endast väntas ge böter? Då har du som regel inte rätt till en offentlig försvarare. Men du kan välja att anlita en privat försvarare. Du kan också anlita en privat försvarsadvokat om du inte är nöjd med din offentliga försvarare men nekas byte.

Misstanke betyder inte åtal

Att du är misstänkt för ett brott innebär inte att du per automatik kommer att bli åtalad för brottet. Det behöver inte ens betyda att åklagare eller polis är säkra på att det är du som har begått brottet. Däremot blir du som misstänkt del av en så kallad förundersökning.

En förundersökning innebär bland annat att brottsoffer, vittnen och misstänkta blir kallade till förhör. Många upplever att det känns tryggt att ha en erfaren och kunnig advokat vid sin sida redan vid de inledande förhören. En erfaren advokat har insikt i hur polis och åklagare tänker och vilken typ av frågor de kommer att ställa. Dessutom är det bra ur rättslig synpunkt. Mer information om brottmålsadvokater hittar du här: brottmålsadvokathelsingborg.se

← Äldre inlägg