Blogg

Våldtäkt – hur man anmäler brottet i Göteborg

18 jan 2022

Om man har utsatts för något som man tror kan kallas våldtäkt ska man omgående ta kontakt och söka hjälp för att få det dokumenterat hos polisen, sjukhuset eller en advokat i Göteborg.

Om man har varit med om en otäck upplevelse där någon på ett eller annat sätt gjort något med kroppen som man inte ville, kan det vara en våldtäkt eller ett sexuellt övergrepp. Kanske vet man inte själv om man vågar kalla det så.

Det kan finnas många anledningar till att man inte vill eller vågar anmäla det. Man kan ha varit berusad, det kan ha varit någon man kände eller en släkting. Då känns det tufft att gå till polisen och man vet inte vad som händer sedan.

Tvekar man att kontakta en myndighet kan man alltid kontakta en advokat eller jurist på en advokatbyrå. Det finns de som specialiserar sig på att ta hand om fall som rör sexuella övergrepp och våldtäkt i Göteborg. Där kan man få stöd och råd om hur man ska gå vidare.

En advokat blir det stöd man behöver för att få rättvisa efter en våldtäkt

Man har inte gjort något fel, utan man är ett brottsoffer. Om det anmäls, och man ser att det är ett brott som kan ge fängelse för den som gjort det, så har man rätt att få en advokat utan att betala. Under hela tiden, fram till och under rättegången, har man sedan advokaten vid sin sida för att förklara vad som händer och för att stötta.

Viktigt med hjälp om man utsatts för ett sexuellt övergrepp

15 aug 2021

En våldtäkt är ett allvarligt brott. Ibland känner man gärningsmannen, i andra fall är förövaren okänd. Har man utsatts för våldtäkt eller annat sexuellt övergrepp ska man söka hjälp.

Sexuella övergrepp i alla dess former är svåra brott som även kan få svåra och jobbiga konsekvenser på det personliga planet. Har man utsatts för en våldtäkt eller annat sexuellt brott är det viktigt att man söker hjälp så fort som möjligt. Detta för att kunna säkra alla tänkbara spår som gärningsmannen kan ha lämnat efter sig, men också för att man ska få det stöd som man behöver.

Man kan kontakta eller uppsöka polisen direkt eller få hjälp på ett sjukhus. Många sjukhus har också särskilda avdelningar för personer som har blivit utsatta för våldtäkt. De vet hur man bäst handskas med brottsutsatta och kan ofta hjälpa på ett bra sätt.

Ofta har man rätt till ett målsägandebiträde

Som brottsoffer och utsatt för en våldtäkt har man många gånger rätt till ett målsägandebiträde och det är då staten som betalar biträdets eller advokatens lön. Man har rätt att själv välja vilken advokat man vill ha, men gör man inget aktivt val utser i stället rätten ett målsägandebiträde.

Då en våldtäkt många gånger innebär ett stort trauma, gör man bäst i att själv välja en advokat som man känner att man har förtroende för. Det finns advokater som är specialiserade på brottmål och våldtäkt och som man kan kontakta kostnadsfritt redan i ett tidigt skede.

Inte alltid en snabb förhandling

27 apr 2021

När ni är två föräldrar som inte ska leva tillsammans kommer en vårdnadsförhandling uppstå. Familjerätt kallas den avdelning som reglerar föräldrarnas vårdnad och umgänge med barnen.

Enligt statistik från Statistiska centralbyrån var snittlängden för äktenskap i Helsingborg 28,6 år mellan 2016-2020. Det är förstås inte alla äktenskap som varar så länge. Drygt hälften av äktenskapen slutar i skilsmässa. Men så är livet ibland. Skilsmässan, eller bara en vanlig separation mellan två ogifta föräldrar, kan dock bli extra komplicerad om det finns barn inblandade. Då är det helt plötsligt en familjerättslig process som kommer att innehålla förhandlingar inom juridiska ramar för hur vårdnad och umgänge mellan föräldrarna och barnen ska se ut. Ibland är det en snabb förhandling. Om båda föräldrarna är överens och bedöms som lämpliga vårdnadshavare är det mer regel än undantag att de får dela på vårdnaden. Ofta bor kanske barnet varannan vecka hos vardera förälder.

När rätten inte ser till barnets bästa

Det är dock inte alltid tingsrättens beslut går som på räls eller att båda parter är så samarbetsvilliga. Du kanske har lämnat din partner för att du anser att ditt ex är direkt farlig för dig, men framför allt för era barn. Nu pumpar paniken i dig när du upptäckt att tingsrätten är på väg att ge er delad vårdnad och full umgängesrätt mellan din före detta partner och barnen. Med experter på familjerätt i Helsingborg vid din sida kan du dock öka chanserna för ett mer gynnsamt utfall i familjerätten för dina barn.

Ta hjälp av rätt brottmålsadvokat

21 mar 2021

Att vara misstänkt för ett brott och genomgå en juridisk process är många gånger väldigt stressande. Men med hjälp av rätt advokat och som tar tillvara ens intressen känns det ofta bättre.

En brottmålsadvokat arbetar med olika typer av brottmål, men kan även vara specialiserad inom sitt specifika rättsområde. Det finns brottmålsadvokater som exempelvis enbart jobbar med ekobrott, narkotikabrott, våldsbrott, sexualbrott, etc. I valet av brottmålsadvokat ska man därför välja någon som är specialiserad på den typ av brott som man är misstänkt för. Det finns också advokater som jobbar inom flera olika rättsområden, men en sådan advokat ska man inte välja om man är misstänkt för ett brott. Det krävs nämligen flera års erfarenhet av brottmålsrättegångar för att bli en skicklig advokat.

Kolla upp advokaten

I Sverige har man rätt till en rättvis rättegång och är man utan medel att själv betala för en advokat kan man i vissa fall få en offentlig försvarare utsedd åt sig av rätten. Man har då även rätt att önska vilken advokat som man vill ha till sin offentliga försvarare. Det är inte alltid så lätt att veta vilken brottmålsadvokat som man ska kontakta och det är inte ens säkert att man känner till namnet på någon. På Advokatsamfundets hemsida finns det en bra sökfunktion där man kan hitta olika brottmålsadvokater och även hitta information om deras erfarenhet. Att också göra en snabbsökning direkt på olika advokatnamn kan vara bra, för att se om det kommer upp några dåliga recensioner. Mer info om brottmålsadvokat på denna sida: brottmålsadvokatmalmö.se 

Ett viktigt perspektiv

15 mar 2021

En separation kan vara en bra lösning på en omöjlig situation. En vårdnadstvist kan vara exakt detsamma. I alla situationer ska barnets bästa komma först. Råd från en jurist är nödvändigt.

Ganska många förhållanden slutar med separation eller skilsmässa. I många av dessa fall finns minderåriga barn och därmed behöver man se till att dessa även fortsättningsvis får ordnade förhållanden och förhoppningsvis en bra relation med föräldrarna. Att sätta sig ner och prata igenom saken är bästa sättet att ordna detta. Gärna med barnen med, det är ju trots allt deras välfärd man vill värna om.

Det fungerar inte alltid så. Alla separationer är unika men alla har också gemensamma drag. Att föräldrar inte längre kommer överens är obegripligt för yngre barn och även för äldre emellanåt. Diskussioner i annan ton än vänlig tar man utan barn närvarande.

Vårdnadstvist som sista utväg

Om man trots upprepade försök inte kan ha en fungerande relation vad gäller barn behöver man ibland ansöka om vårdnad. Vanligen beslutas om delad vårdnad men finns det tunga skäl kan rätten besluta att endast en förälder ska ha det juridiska ansvaret för gemensamma barn. Barnet har fortfarande rätt till umgänge med båda vårdnadshavarna.

Om du är en av de som hamnat vid denna skiljeväg bör du ta kontakt med en duktig advokat. Du bör också samla bevis på vad det är som gör att du önskar få enskild vårdnad om barn. Med en duktig jurist vid din sida kan du sedan gå vidare och få saken avgjord legalt.

Låt en jurist hjälpa till med avtalet

11 mar 2021

När det är dags att sluta ett avtal med en kund eller en leverantör är det viktigt med ett skriftligt avtal. Skulle det uppstå en dispyt mellan parterna finns överenskommelsen i skrift.

Det kan handla om en affär som görs upp mellan två företag i Göteborg där ägarna är goda vänner. Vad framtiden bjuder på är det ingen som vet. Plötsligt händer det - något som inte fanns på kartan när det muntliga avtalet gjordes - och man blir osams. Har man då gjort en deal i goda vänners lag kan man hamna riktigt i klistret.

När bevisen inte räcker till

Låt säga att man slutit ett avtal om att tillsammans ta sig an ett stort projekt. När allt är klart och betalningen kommit in till den (numera före detta vännen) förnekar denne att det finns ett avtal. Vad gör man då? Det finns inget som bevisar att man har rätten på sin sida. Låter det otroligt? Visst gör det, men tyvärr är det inte ovanligt. Att bevisa motsatsen kan vara ett omöjligt projekt.

Chansa inte

Det handlar inte om att misstro någon. Även om kompanjonen är en vän måste man skilja på privatliv och verksamhet. Att ta hjälp av en affärsjurist när man ska skriva avtal handlar mer om respekt, att visa den andre att man har en ärlig agenda. Genom att skriva avtal visar man att man faktiskt skyddar båda parterna. Livet är trots allt föränderligt och saker kan hända under projektets gång. Vad som är viktigt har juristen man anlitat koll på. Läs mer på denna hemsida: affärsjuridikgöteborg.se

En brottmålsadvokat tillgodoser dina behov under rättsprocessen

28 jan 2021

När ska man anlita en försvarsadvokat? Vem har rätt till en offentlig försvarare? Vad innebär en förundersökning? Frågorna kring det juridiska är många. Juristen svarar och förklarar.

Är du misstänkt för ett brott? Då kan det vara en bra idé att kontakta en advokat. Är du misstänkt för ett brott där du riskerar att få fängelse? Då har du rätt till en så kallad offentlig försvarare. Det är en brottmålsadvokat som ska företräda dig och tillvarata dina intressen under hela rättsprocessen, från förundersökning till eventuell huvudförhandling.

Är du misstänkt för ett lindrigt brott som endast väntas ge böter? Då har du som regel inte rätt till en offentlig försvarare. Men du kan välja att anlita en privat försvarare. Du kan också anlita en privat försvarsadvokat om du inte är nöjd med din offentliga försvarare men nekas byte.

Misstanke betyder inte åtal

Att du är misstänkt för ett brott innebär inte att du per automatik kommer att bli åtalad för brottet. Det behöver inte ens betyda att åklagare eller polis är säkra på att det är du som har begått brottet. Däremot blir du som misstänkt del av en så kallad förundersökning.

En förundersökning innebär bland annat att brottsoffer, vittnen och misstänkta blir kallade till förhör. Många upplever att det känns tryggt att ha en erfaren och kunnig advokat vid sin sida redan vid de inledande förhören. En erfaren advokat har insikt i hur polis och åklagare tänker och vilken typ av frågor de kommer att ställa. Dessutom är det bra ur rättslig synpunkt. Mer information om brottmålsadvokater hittar du här: brottmålsadvokathelsingborg.se

Juridiken inom kreativa områden

29 dec 2020

För högsta säkerhet och trygghet bör man alltid använda sig av kunskaper inom rätt område av juridiken. Varje område är så pass komplicerat att man bör vara specialiserad för att göra rätt.

Inom juridik finns det en mängd olika områden som kan delas in i olika fack. Det finns de som gäller brott av olika slag, där även dessa kan specialiseras. Man kan även arbeta inom områden som familjerätt eller asylrätt, som inte är brott, men som påverkar privatpersoners liv. Det finns även andra områden som mer rör juridisk rådgivning och hantering än en full utbildning till advokat som ska kunna i en domstol.

De viktiga dokumenten

Det kan vara svårt att veta vad som gäller inom en del områden, och speciellt om det sällan kommer upp på bordet. Därför är det många företag som väljer att ha egna jurister för att kunna formulera och läsa avtal eller på annat sätt kunna hantera allt som gäller avtalsbiten. Är man ett mindre företag så händer det att man anlitar någon då och då för att ta hand om allt som kan komma upp när man ska skriva avtal med kunder, leverantörer eller samarbetspartners. Börjar man som privatperson läsa igenom villkoren för exempelvis en försäkring så kan det snabbt börja snurra i huvudet. Detsamma gäller andra områden som exempelvis byggnationer och andra projekt inom entreprenad. Alla dessa avtal kan bestå av många sidor som dessutom har öppningar för tolkning och tydning enligt praxis och regelverk. Ta därför hjälp istället för att chansa. Läs mer om entreprenadjuridik på denna webbsida: https://www.entreprenadjuridikgöteborg.se 

Har du upptäckt dolda fel och behöver hjälp?

7 jul 2020

Både små och stora dolda fel i ett hus kan innebära komplicerad juridik. För att få rätt gentemot säljaren, antingen med skadestånd eller för att häva köpet, kan det behövas juridisk hjälp.

Även om du vidtagit alla försiktighetsåtgärder, anlitat en besiktningsman och själv kontrollerat huset så kan det så småningom uppstå så kallade dolda fel i ditt nyköpta hus. För att det ska räknas som ett dolt fel så måste det ha funnits vid köptillfället men ej ha gått att upptäcka, trots att man gjort en noggrann undersökning. Det vanligaste är att det hittas röta och mögel. Ofta är det i våtutrymmen och källare man hittar felen, men även i bärande delar av konstruktionen. Är det så att det framkommit fel som du inte kände till vid köpet så ska du i första hand kontakta säljaren. Har du tur så kan du och säljaren komma överens om ett prisavdrag eller annan typ av kompensation.

Du vill behålla huset, men kostnaden för skadan är stor

Har man nyligen köpt ett hus så har man känslomässigt - och kanske även praktiskt - redan flyttat in. Man vill gärna behålla sitt nya hem men det dolda felet kommer anstränga budgeten mer än man klarar av. Du kanske varit i kontakt med säljaren men denne vägrar kännas vid felet? Då behöver du troligen juridisk hjälp för att få en kompensation. Det är Jordabalken som reglerar vad som räknas som fel i hus - fel som avviker från vad man kan förväntas sig. Att du får ett prisavdrag eller en kompensation kanske avgör om du kan bo kvar över huvud taget. Är det så pass illa att du vill häva köpet så kan du få hjälp med det.

Hur går det till?

Man har faktiskt hela tio år på sig att upptäcka dolda fel. Så snart ett fel upptäcks ska säljaren informeras skriftligt, i praktiken inom två månader. Om säljaren då inte känns vid felen kontaktar du en jurist, specialiserad på den här typen av frågor. När man bedömer dolda fel i hus så bör man beakta livslängden på den tekniska konstruktionen; detta för att avgöra dels om det rör sig om ett fel och dels storleken på prisavdraget. Eftersom alla delar i ett hus har en beräknad livslängd så kan det i en del fall röra sig om underhåll snarare än fel. Viktiga delar i ett hus är tak, golv och dränering. Dessa bör man vara extra uppmärksam på.

Hur hittar man en bra advokat?

22 maj 2020

Att hitta en bra advokat kan vara både lätt och svårt. Allt beror på vilken sorts advokat du letar efter och ifall du har råd att anlita en toppadvokat. Utbildning, rykte och klientkrets är allt!

Advokatyrket är svårt, kräver en tuff och komplicerad utbildning som långt ifrån alla klarar. Endast utbildning räcker inte långt heller, även en flerårig framgångsrik praktik behövs för att kunna få ett bra rykte bland kollegor och klienter. Yrket är brett i sig, då det täcker alla aspekter som livet kan ha. En advokat kan hjälpa till med allt från arvsfrågor till brottmål. Självklart specialiserar sig olika yrkesmän inom olika områden; en brottmålsadvokat är sällan även en familjerättsadvokat utan alla arbetar inom sin sfär. En bra advokat hittas oftast genom referenser. Nöjda kunder eller en stor klientbas är ett klart tecken på att en advokat är bra på sitt jobb. Vilken skola advokaten utbildats i spelar också stor roll. Sedan finns det en annan viktig faktor att ta hänsyn till och det är priset. Toppadvokaternas arvoden ligger överlag i den högre skalan.

Advokatyrket har många kompetensområden

Som sagt finns det flera olika kompetensområden inom advokatyrket. Det som man mest ser på TV och film är brottmål där försvarare och åklagare jobbar för att bevisa eller motbevisa brott. Stora koncerner anlitar egna advokater inom handelsrätt som är kunniga i affärsrätt och internationella lagar och stadgar. Omtalade arbetsområden är migrations-, och asylrätt. Advokater med den kompetensen arbetar med mänskliga rättigheter, mer specifikt med rätten som utländska medborgare har att få vistas i Sverige. Arbetsrätt, miljörätt och familjerätt är också exempel på vanliga områden som advokater arbetar inom. Familjerätt omfattar frågor gällande till exempel skilsmässor, testamenten och äktenskapsförord.

Krävande att vara advokat

Advokat är en skyddad titel i Sverige. Vägen till att få den är inte speciellt lätt. Att bli advokat kräver tid, ambition och uthållighet. Starten på advokatkarriären läggs redan på gymnasiet där den studerande måste plugga hårt för att få bra slutbetyg. För att komma in på juristlinjen i Sverige krävs det ett av de högsta slutbetygen. Själva universitetsutbildningen är tuff och varar i 5 år. Långt ifrån alla klarar hela läroperioden. Processen fortsätter med att arbeta som biträdande jurist i 3 år, något som oftast görs på en advokatbyrå. Först därefter är personen i fråga berättigad till att ansöka om titeln advokat via Advokatsamfundet. Samfundet yttrar sig om varje ansökning för sig.

Anlita en jurist inom försäkringsrätt

21 apr 2020

Man löser en försäkring för att få hjälp då man verkligen behöver den. En försäkring är en fallskärm om olyckan är framme - oavsett om det handlar om skada på person, föremål eller egendom. Men, vad händer om olyckan är framme och försäkringen man löst visar sig innehålla stora luckor och hål? Där finns risk för tvister mellan försäkringsbolag och dig som privatperson. Rådet är att anlita en jurist inom försäkringsrätt.

Läste du verkligen det finstilta innan du skrev under avtalet för din försäkring? Många avtal är utformade på ett sätt som gör att gemene man inte riktigt begriper vad som står skrivet. Detta gör att missförstånd kan ske och där man som försäkringstagare tror att man har en större säkerhet än vad verkligheten egentligen säger. Det är också en stor anledning till varför försäkringstvister är relativt vanliga i Sverige.

Man kan säga vad man vill om den saken och tycka att den överdrivna svenskan - de högdragna meningarna - som används kanske borde förenklas en smula. Det handlar dock emellertid även om eget ansvar: skriv inte under avtal som du egentligen inte riktigt har förstått innebörden av. Det är det första rådet vi kan ge.

Tolkningsfrågor är vanliga inom försäkringsrätt

Därmed dock inte sagt att du inte kan ha rätt i frågan. Tvister inom försäkringsrätt handlar nämligen till mångt och mycket om tolkningar. Många ärenden påminner om varandra - men varje fall är också unikt. Har du rätten på din sida så ska du också - givetvis - driva ärendet vidare.

De flesta försäkringsbolag nekar ofta ersättning av den enkla anledningen att det ofta går hem: många privatpersoner nöjer sig och orkar inte driva ärendet vidare. Det handlar om att försäkringsbolag vill tjäna pengar - de sysslar inte med välgörenhet.

Din tolkning av avtalet ställs mot den tolkning som försäkringsbolaget gör. Det du måste göra är att se till att din tolkning håller innan du driver processen vidare. Om inte så riskerar du att förlora en massa pengar. Att kontakta en jurist inom försäkringsrätt ger dig den kunskap du behöver. Han kan hjälpa dig att läsa avtalet och ställa det mot skadans omfattning.

Säger juristen att det finns tydliga tveksamheter och luckor i avtalet så kan du fortsätta med att försöka få den ersättning du - eventuellt - har rätt till. Om han däremot avråder dig så bör du lyssna. Fortsätter du i det läget så sparkar du enbart på en död häst.

Juristen hjälper dig i rätten

Rätt eller fel? Försäkringsrätt skiljer sig från andra juridiska ärenden sett till att man sällan når en förlikning. Många tvister går hela vägen till rätten och det är något som man bör ha vetskap om innan man börjar driva en process. Man ska även vara medveten om att försäkringsbolag både har ekonomiska muskler och juridiska experter bakom sig.

Det säger vi inte i syfte att avskräcka - det handlar om ren fakta och som en uppmaning till att även du bör förbereda dig på bästa möjliga sätt. Det givna rådet är att du anlitar en jurist inom försäkringsrätt och låter denne sköta din talan. Du kan även undersöka liknande fall och se hur domarna kring dessa sett ut.

Ett annat råd är att du samlar in så mycket bevis som möjligt - spara alla mail, alla kvitton och samtalslistor. Allt som kan användas och tolkas till din fördel är bra. Var även måttfull då det kommer till dina krav. Kort sagt: gapa inte efter för mycket, det blir sällan bra inom försäkringsrätt.

Om ni hamnat i en fastighetstvist är det viktigt att anlita en kunnig jurist

9 mar 2020

Har ni hamnat i en fastighetstvist? Är ni inte överens om ifall den där vattenskotern skulle ha ingått i husköpet? Eller hyr ni i andra hand och behöver hjälp med att få ned hyran?

Det är aldrig roligt med konflikter, speciellt inte om det handlar om ens hem. Det finns väl en anledning till att man säger ”hem ljuva hem”. En svårlöst konflikt som rör en fastighetstvist kan vara tärande och svår att överblicka. Det är svårt att hålla koll på de rättigheter man kan tänkas ha och är det dessutom känslor inblandade kan det vara ännu svårare. Då kan det bästa vara att anlita en jurist som är specialist på fastighetsjuridik. Då sparar man oftast tid, energi och pengar. 

Men det är inte bara vid konflikter som en fastighetsjurist kan hjälpa till. Ni kanske ska gräva ner ett avloppssystem och är osäkra på var tomtgränsen egentligen går. Då måste ni kolla med Lantmäteriet. Vill ni bygga en brygga vid skärgårdshuset? Då måste ni först ansöka om bygglov. Ibland kan språk och termer vara svåra att förstå och då kan en kunnig fastighetsjurist sköta kommunikationen med myndigheterna. 

Se upp för bostadsbidragare

På senare år har dessutom bedragare börjat sko sig på den bostadsbrist som råder i våra större städer. D utgör sig helt enkelt för att vara ägare till bostäder som de inte alls äger och lovar sedan kontrakt mot att man betalar en eller flera hyror i förskott. Inte sällan så lovar de samma lägenhet till flera personer på en gång. En sådan bedragare ska självfallet polisanmälas och det kan vara bra att även ta hjälp av en jurist för att försöka få tillbaka så mycket av de hyrespengar som man betalat i förskott. Har man en hemförsäkring brukar den även täcka anlitandet av en jurist mot en eventuell självrisk förstås. 

Även hyreslägenheten bör besiktigas

Kanske har ni faktiskt fått ett hyreskontrakt hos en fastighetsvärd. Då är det viktigt att man innan man flyttar in besiktigar lägenheten tillsammans med fastighetsägaren och skriver ner alla eventuella fel och brister. Detta för att man den dagen då man flyttar ut inte ska bli ansvarig för de fel som fanns där redan från början. Det kan vara en god ide att också fotografera bostaden och dokumentera felen. Skulle sedan en fastighetstvist ändå uppstå så visar man besiktningsprotokollet och eventuella fotografier och slipper förhoppningsvis be om juridisk hjälp.

Det blir inte alltid som man vill

19 feb 2020

Ibland blir det ju inte riktigt som man har tänkt sig. Ett eget företag som inte gick lika bra som man tänkte från början får avslutas helt enkelt på grund av rådande omständigheter.

Ibland kan det hända saker runt omkring en, som gör att det inte blir så som man ville och tänkte från början. Men så är ju livet, det blir inte alltid som man tror och när det händer så gäller det att inte ge upp eller känna sig totalt misslyckad. Idéer och drömmar som man hade kanske har gått i kras och det känns som om man aldrig kommer att klara det man vill. Men ge inte upp, det är bara att försöka igen. Ett företag som har gått i konkurs till exempel, är ett vanligt misslyckande som många av dem som startar eget får erfara. Ingenting blir bättre av att man gräver ned sig och tycker synd om sig själv. Se till att komma upp på hästen igen istället och börja om på nytt.

Vad innebär en konkurs egentligen?

Vad innebär det då egentligen när ett företag går i konkurs? Ett företag eller aktiebolag försätts i konkurs när det inte längre kan betala sina skulder. Finns det inga pengar så går det ju heller inte att betala vad man är skyldig. Det är tingsrätten i den kommun det gäller som tar in ansökan om konkurs. Men det är sedan endast i en domstol som det kan fattas beslut om eventuell konkurs. Företaget eller organisationen som är försatt i konkurs får betala av sina skulder på det sättet. Det är därför som man försätter någon i konkurs, för att denne ska kunna betala det som den är skyldig.

Vad händer sedan?

Vad händer sedan efter att konkursen är klar? När all egendom har blivit till pengar som sedan betalar av företagets skulder, kan konkursen avslutas. Då har man inte längre några skulder och företaget man hade är borta. Men en sak som man också behöver tänka på är att konkursförvaltaren ska ha sitt arvode, innan det är färdigt. Det kostar att gå igenom en konkurs och innan eventuella borgenärer kan få sina pengar så måste konkursen betalas. Sedan tillkommer även administrationsavgifter för de olika myndigheter som har varit inblandade i konkursen. En konkurs behöver inte vara ett misslyckande, se till att lägga den bakom dig och starta om på nytt.

Kan vårdnaden flyttas över mot vårdnadshavarens vilja

3 jan 2020

Vid vårdnadstvister, eller när socialen ingriper, finns minst två åsikter om var barnen ska vara. Kan vårdnaden flyttas över mot vårdnadshavarens vilja?

Ja, vårdnaden kan flyttas över mot vårdnadshavarens vilja. Det sker sällan men det händer och målet är alltid att man ser till barnets bästa. 

Mamman blir automatisk vårdnadshavare

När barnet blir fött blir mamman per automatik vårdnadshavaren. I de fall som kvinnan är gift tillskrivs även mannen att bli vårdnadshavare. Några intyg på att den mannen verkligen är pappan behöver däremot inte lämnas in. 

Ändring av vårdnadshavare av socialtjänsten

Ändring av vårdnadshavare kan ske på en av vårdnadshavarnas initiativ eller att socialtjänsten beslutar om att barnet behöver flytta från boendeförhållandet. Skulle polisen upptäcka missförhållanden lämnar de över ärendet till socialtjänsten. 

Vid de flesta fall, när vårdnadshavare ändras, är parterna överens. Men det finns även tillfällen då vårdnaden flyttas mot vårdnadshavarens vilja. 

Det är då socialnämnden som prövar ärendet i en domstol. För att ändring ska ske permanent ska det däremot ligga kraftiga missförhållanden eller andra mycket starka skäl. 

I lagen framgår att exempelvis följande kan ligga bakom att socialtjänsten omhändertar barnet eller ger vårdnaden till den andre föräldern. 

  • Missbruk

Missbruk brukar leda till en destruktiv miljö både för den som missbrukar och dess familj. 

  • Brister i omsorgen om barnet

I detta fall krävs det att dessa brister ”medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling”. 

Ändring på initiativ av vårdnadshavare

Vid separation uppstår snabbt frågan var barnen ska bo. I ett första läge försöker man hitta en lösning tillsammans eller med hjälp av socialtjänsten. Kan man inte komma överens väntar en domstolsförhandling. Inriktning är att föräldrarna ska ha delad vårdnad men här tar rätten hänsyn till ett flertal punkter. 

Som nämnts ovan kan missbruk eller grova brister i omsorgen leda till att en person får ensam vårdnad. Man tar även hänsyn till vad barnet vill och detta i förhållande till barnets ålder. Är barnet 16 år och önskar enbart bo hos mamman väger detta betydligt tyngre än om en 12 åring har samma åsikt. 

Familjehem kan vara ett alternativ

Ett alternativ mot att överföra vårdnaden till en ny vårdnadshavare är att familjehem användas. Det är inte lika stort steg för socialtjänsten att erbjuda familjehem mot att avskriva en förälder rätten som vårdnadshavare. 

För att kunna få familjehemsplacering krävs att barnet är ” i behov av att vårdas eller bo i annat hem”. I detta fall måste däremot vårdnadshavare godkänna familjehemsplaceringen. Mamman (och ibland pappan) är alltså fortfarande vårdnadshavare och har därmed slutgiltig juridiskt ansvar. Det är därmed de som ska godkänna avtal till skola och sjukhus, något som de inom familjehemmet inte kan göra. 

Familjehem kan även ske efter LVU (lag om vård av unga). Då sker familjehemsplacering även om vårdnadshavaren inte godkänt det. Det krävs däremot värre förhållanden för att socialtjänsten ska kunna utföra detta.

Hitta mer information om vårdnad här: https://www.vårdnadgöteborg.se/

När du behöver advokat inom humanjuridik

29 dec 2019

Behöver du få tag i en advokat som kan hjälpa dig med alla slags frågor som har med till exempel barns vårdnad, boende och umgänge, eller är det så att du behöver få tag i en advokat som arbetar med asylärenden, migration och uppehållstillstånd? Eller behöver du någon som är beredd att arbeta som målsägandebisträde? Alla dessa frågor går under det som man kallar humanjuridiken. Här berättar vi vad som är viktigt när man väljer en advokat i dessa frågor.

Vårdnad, boende och umgänge

Ska man väcka frågan om vem som ska ha vårdnaden om ett barn, och var barnet ska bo och hur umgänget ska se ut, med den förälder som barnet inte bor hos, behöver man en mycket kunnig och erfarenh advokat. Det är valet av advokat som kommer att avgöra om du vinner målet eller ej. Så pass viktig är advokaten i alla dessa mål som handlar om vårdnadstvister om barn. Därför är det mycket, mycket viktigt vem som du väljer. Det krävs nämligen att man anltiar en advokat som är erfaren och förstår det komplexa i dessa frågor och som verkligen står på ditt barns sida och bryr sig om vad som är bäst för barnet.

Asylrätt, migration och uppehållstillstånd

Det är många saker som är mycket svåra om man har flytt från en omöjlig situation i sitt hemland, och så hamnar man i Sverige, med komplicerade vägar att söka asyl. Har man flytt och fått hjälp av någon som har gett en möjlighet att fly, brukar de kräva att man släpper ifrån sig sitt pass. Utan pass blir det omöjligt att få asyl. Migrationsverket kräver att få veta vem du är och bevis på att du är den du påstår att du är. Först när det är fastställt kan man sedan gå vidare till frågor om uppehållstillstånd och arbetstillstånd. Även för detta behöver man en advokat som kan denna svåra fråga och vet hur man ska gå till väga.

Brottsoffer i brottmål

Har man blivit utsatt för brott brukar man må mycket dåligt, och ändå måste man medverka i en polisutredning som sätter den som utsatt dig för brott, bakom lås och bom. Vägen dit kan vara svår och lång och då behöver man en advokat som vet hur det är, man kan få ett målsägarbiträde som kan hjälpa en genom den domstolsprocess och som tar till vara alla de rättigheter som man som brottsoffer har. Läs mer om advokat som arbetar inom humanjuridik på: https://sörmdal.se.

← Äldre inlägg