Blogg

RSS

Vad innebär en konkursansökan?

30 Mar 2022

Gick det inte som du trodde att det skulle gå i budgetplaneringen? Ligger du ute med fakturor som inte har blivit betalda? Verkar inte som att det går att lösa? Då görs en konkursansökan.

När skulderna för ett företag blir för stora och påminnelserna från kronofogden dimper ner i brevlådan så kan antingen företagets VD eller borgenärerna skicka in en konkursansökan till tingsrätten och begära företaget i konkurs. Det är tingsrätten som har det slutgiltiga avgörandet, och om god inkassosed har följts med påminnelser innan kontakt med kronofogde, och det bedöms att skulderna inte kommer kunna bli betalade inom den närmsta framtiden, så kommer företaget att försättas i konkurs. Då startar konkursförvaltaren en process där tillgångar kommer inventeras, både de uppenbara och de som göms av konkursboet. En utredning görs om varför konkursen skedde, och man gör en beräkning om när företagets kapital förbrukats. Bokföringen kontrolleras och sedan används alla tillgångar till att betala igen alla skulder till borgenärer.

En tuff situation med konkursansökan

Det är givetvis beklagligt att det ska behöva gå till en konkursansökan. Du kan behöva ett juridiskt ombud som för din talan och står på din sida genom processen, oavsett om du är den som är skuldsatt eller den som är borgenär. Det finns många specialister på vilka rättigheter du har som företagsledare och som borgenär, och det är alltid ett bra val att ha uppbackning av duktiga ombud som ser till ditt bästa. Konkursansökan är den sista utvägen och den ska inte tas lätt på.

I Stockholm kan du finna en arbetsrättsadvokat

13 Mar 2022

Det finns jurister och advokater som sysslar med arbetsrätt. Behöver du hjälp i din strid när det gäller arbetsrätt i Stockholm kan du därför vända dig till en duktig arbetsrättsadvokat.

Vad är egentligen arbetsrätt? I korta ordalag är det en beskrivning på det förhållande som råder mellan en arbetstagare och en arbetsgivare. Det finns människor som specialiserat sig på dessa förhållanden och kan allting när det gäller lagar och skrivna förordningar. Titeln på en sådan kunnig person kan vara arbetsrättsadvokat. En advokat eller en jurist kan vara just vad du behöver vid ett tillfälle då du måste ta dig genom djungeln av alla dessa frågor som kan uppstå. Det gäller även om det uppkommer funderingar och oenigheter mellan arbetsgivaren och den fackliga organisationen. Det är inte alltid lätt att navigera själv bland alla dessa lagar som finns och de avtals som slutits. Det krävs helt enkelt en person som är väldigt insatt i hur det hela fungerar.

En arbetsrättsadvokat har total koll på allt som behövs

För att du ska kunna få bästa utgångsläge som arbetsgivare när det gäller tvister med stora fackliga organisationer är det av stor vikt att anlita en arbetsrättsadvokat. Med all den erfarenhet de besitter kan du få precis den hjälp du så väl behöver i svåra ärenden såväl som lite enklare. Tillsammans skapar ni en bra och enig front när frågor ska tas upp och behandlas till förmån för allas bästa. En skicklig jurist eller advokat ser till att hålla nere kostnaderna för dig som företagare. Läs mer om arbetsrättsadvokat på denna sajt: arbetsrättsjuriststockholm.se

Att skaffa arbetstillstånd

18 Feb 2022

Numera kan den som bor inom EU arbeta i dessa länder. Däremot krävs det arbetstillstånd för den som bor i länder utanför. Vissa yrkesgrupper har större krav för att få jobba i Sverige.

Andres hade länge velat arbeta och bo i Sverige, men visste inte riktigt hur det gick till. Han hade bara hört från vänner som åkt dit för att jobba och älskade att vara där. Allt var så annorlunda.

Efter att ha sökt information länge förstod han att en arbetsgivare i landet måste anställa honom först. Sedan kunde ett arbetstillstånd sökas. Men hur det skulle gå till visste han inte.

Önskar man riktigt mycket brukar möjligheter uppstå, hade han hört, och nu fick han uppleva det själv. Brodern hade en kompis som precis kommit hem efter ett helt år i Sverige.

Arbetsgivaren söker arbetstillstånd

Det visade sig att byggföretaget han jobbat på sökte mer personal. Om Andres var intresserad kunde han informera chefen. Andres, som själv var byggarbetare, tackade genast ja. Kontakten etablerades och brorsans kompis gick i god för honom.

Andres erbjöds jobbet och ett arbetstillstånd söktes. Ansökningen skulle till en början skötas av företagaren, och senare skulle Andres få ta över. Dokumenten skulle sen översättas till svenska och detta krävde lite tid. Sedan skulle en summa betalas innan ansökan skickades in, så Andres behövde skynda sig för att spara mer pengar.

Företagaren hade anlitat en advokatbyrå som var certifierad, vilket skulle speeda upp processen. Detta var Andres glad för, då han längtade något alldeles vansinnigt efter att få flytta. Läs mer om arbetstillstånd på den här hemsidan: arbetstillstånd.net

Anmäl dig till HR-chefutbildning nu

11 Feb 2022

Även du som har många års vana av personalärenden kan behöva fortbilda dig och få veta mer om nyheter, aktuella lagändringar och annat. Bygg på dina kunskaper med en HR-chefutbildning.

I din roll som HR-chef kan du ställas inför många krav. Du måste rekrytera rätt personal och du måste lyckas få dem att stanna kvar. Du kollar upp referenser och försöker göra ditt bästa inom friskvård och trivselåtgärder. Du ska hantera lönediskussioner och fackliga frågor, och kanske har du en företagsägare som du ska redovisa inför. När man behöver säga upp anställda finns det regler att följa. Anmäl dig till en HR-chefutbildning så får du många tips.

Utbildning ger säkerhet

Om du själv räknar lönerna, vet du hur noga det är att allt blir korrekt och betalas på rätt datum. Men som HR-chef har du kanske medarbetare som gör detta jobb åt dig. Glöm då inte att uppmuntra dem, för det är ett precisionsjobb de utför. Blir det fel på övertid, semesterdagar eller skattebelopp, så kommer personalen omedelbart att kommentera detta.

Mycket av HR-chefens jobb går ut på att ha överblick och samordna funktioner. Du får mer säkerhet i ditt yrke om du går på de aktuella utbildningar som finns. Ju mer du kan om ekonomi, administration, skattefrågor och personaljuridik, ju säkrare blir du i din roll, även om du har kompetenta medarbetare. Det finns kurser både fysiskt och online, så välj det du främst behöver, och sedan kan du med fördel fortsätta att uppdatera dig om ännu fler saker.

Våldtäkt – hur man anmäler brottet i Göteborg

18 Jan 2022

Om man har utsatts för något som man tror kan kallas våldtäkt ska man omgående ta kontakt och söka hjälp för att få det dokumenterat hos polisen, sjukhuset eller en advokat i Göteborg.

Om man har varit med om en otäck upplevelse där någon på ett eller annat sätt gjort något med kroppen som man inte ville, kan det vara en våldtäkt eller ett sexuellt övergrepp. Kanske vet man inte själv om man vågar kalla det så.

Det kan finnas många anledningar till att man inte vill eller vågar anmäla det. Man kan ha varit berusad, det kan ha varit någon man kände eller en släkting. Då känns det tufft att gå till polisen och man vet inte vad som händer sedan.

Tvekar man att kontakta en myndighet kan man alltid kontakta en advokat eller jurist på en advokatbyrå. Det finns de som specialiserar sig på att ta hand om fall som rör sexuella övergrepp och våldtäkt i Göteborg. Där kan man få stöd och råd om hur man ska gå vidare.

En advokat blir det stöd man behöver för att få rättvisa efter en våldtäkt

Man har inte gjort något fel, utan man är ett brottsoffer. Om det anmäls, och man ser att det är ett brott som kan ge fängelse för den som gjort det, så har man rätt att få en advokat utan att betala. Under hela tiden, fram till och under rättegången, har man sedan advokaten vid sin sida för att förklara vad som händer och för att stötta.

Viktigt med hjälp om man utsatts för ett sexuellt övergrepp

15 Aug 2021

En våldtäkt är ett allvarligt brott. Ibland känner man gärningsmannen, i andra fall är förövaren okänd. Har man utsatts för våldtäkt eller annat sexuellt övergrepp ska man söka hjälp.

Sexuella övergrepp i alla dess former är svåra brott som även kan få svåra och jobbiga konsekvenser på det personliga planet. Har man utsatts för en våldtäkt eller annat sexuellt brott är det viktigt att man söker hjälp så fort som möjligt. Detta för att kunna säkra alla tänkbara spår som gärningsmannen kan ha lämnat efter sig, men också för att man ska få det stöd som man behöver.

Man kan kontakta eller uppsöka polisen direkt eller få hjälp på ett sjukhus. Många sjukhus har också särskilda avdelningar för personer som har blivit utsatta för våldtäkt. De vet hur man bäst handskas med brottsutsatta och kan ofta hjälpa på ett bra sätt.

Ofta har man rätt till ett målsägandebiträde

Som brottsoffer och utsatt för en våldtäkt har man många gånger rätt till ett målsägandebiträde och det är då staten som betalar biträdets eller advokatens lön. Man har rätt att själv välja vilken advokat man vill ha, men gör man inget aktivt val utser i stället rätten ett målsägandebiträde.

Då en våldtäkt många gånger innebär ett stort trauma, gör man bäst i att själv välja en advokat som man känner att man har förtroende för. Det finns advokater som är specialiserade på brottmål och våldtäkt och som man kan kontakta kostnadsfritt redan i ett tidigt skede.

Inte alltid en snabb förhandling

27 Apr 2021

När ni är två föräldrar som inte ska leva tillsammans kommer en vårdnadsförhandling uppstå. Familjerätt kallas den avdelning som reglerar föräldrarnas vårdnad och umgänge med barnen.

Enligt statistik från Statistiska centralbyrån var snittlängden för äktenskap i Helsingborg 28,6 år mellan 2016-2020. Det är förstås inte alla äktenskap som varar så länge. Drygt hälften av äktenskapen slutar i skilsmässa. Men så är livet ibland. Skilsmässan, eller bara en vanlig separation mellan två ogifta föräldrar, kan dock bli extra komplicerad om det finns barn inblandade. Då är det helt plötsligt en familjerättslig process som kommer att innehålla förhandlingar inom juridiska ramar för hur vårdnad och umgänge mellan föräldrarna och barnen ska se ut. Ibland är det en snabb förhandling. Om båda föräldrarna är överens och bedöms som lämpliga vårdnadshavare är det mer regel än undantag att de får dela på vårdnaden. Ofta bor kanske barnet varannan vecka hos vardera förälder.

När rätten inte ser till barnets bästa

Det är dock inte alltid tingsrättens beslut går som på räls eller att båda parter är så samarbetsvilliga. Du kanske har lämnat din partner för att du anser att ditt ex är direkt farlig för dig, men framför allt för era barn. Nu pumpar paniken i dig när du upptäckt att tingsrätten är på väg att ge er delad vårdnad och full umgängesrätt mellan din före detta partner och barnen. Med experter på familjerätt i Helsingborg vid din sida kan du dock öka chanserna för ett mer gynnsamt utfall i familjerätten för dina barn.

Ta hjälp av rätt brottmålsadvokat

21 Mar 2021

Att vara misstänkt för ett brott och genomgå en juridisk process är många gånger väldigt stressande. Men med hjälp av rätt advokat och som tar tillvara ens intressen känns det ofta bättre.

En brottmålsadvokat arbetar med olika typer av brottmål, men kan även vara specialiserad inom sitt specifika rättsområde. Det finns brottmålsadvokater som exempelvis enbart jobbar med ekobrott, narkotikabrott, våldsbrott, sexualbrott, etc. I valet av brottmålsadvokat ska man därför välja någon som är specialiserad på den typ av brott som man är misstänkt för. Det finns också advokater som jobbar inom flera olika rättsområden, men en sådan advokat ska man inte välja om man är misstänkt för ett brott. Det krävs nämligen flera års erfarenhet av brottmålsrättegångar för att bli en skicklig advokat.

Kolla upp advokaten

I Sverige har man rätt till en rättvis rättegång och är man utan medel att själv betala för en advokat kan man i vissa fall få en offentlig försvarare utsedd åt sig av rätten. Man har då även rätt att önska vilken advokat som man vill ha till sin offentliga försvarare. Det är inte alltid så lätt att veta vilken brottmålsadvokat som man ska kontakta och det är inte ens säkert att man känner till namnet på någon. På Advokatsamfundets hemsida finns det en bra sökfunktion där man kan hitta olika brottmålsadvokater och även hitta information om deras erfarenhet. Att också göra en snabbsökning direkt på olika advokatnamn kan vara bra, för att se om det kommer upp några dåliga recensioner. Mer info om brottmålsadvokat på denna sida: brottmålsadvokatmalmö.se 

Ett viktigt perspektiv

15 Mar 2021

En separation kan vara en bra lösning på en omöjlig situation. En vårdnadstvist kan vara exakt detsamma. I alla situationer ska barnets bästa komma först. Råd från en jurist är nödvändigt.

Ganska många förhållanden slutar med separation eller skilsmässa. I många av dessa fall finns minderåriga barn och därmed behöver man se till att dessa även fortsättningsvis får ordnade förhållanden och förhoppningsvis en bra relation med föräldrarna. Att sätta sig ner och prata igenom saken är bästa sättet att ordna detta. Gärna med barnen med, det är ju trots allt deras välfärd man vill värna om.

Det fungerar inte alltid så. Alla separationer är unika men alla har också gemensamma drag. Att föräldrar inte längre kommer överens är obegripligt för yngre barn och även för äldre emellanåt. Diskussioner i annan ton än vänlig tar man utan barn närvarande.

Vårdnadstvist som sista utväg

Om man trots upprepade försök inte kan ha en fungerande relation vad gäller barn behöver man ibland ansöka om vårdnad. Vanligen beslutas om delad vårdnad men finns det tunga skäl kan rätten besluta att endast en förälder ska ha det juridiska ansvaret för gemensamma barn. Barnet har fortfarande rätt till umgänge med båda vårdnadshavarna.

Om du är en av de som hamnat vid denna skiljeväg bör du ta kontakt med en duktig advokat. Du bör också samla bevis på vad det är som gör att du önskar få enskild vårdnad om barn. Med en duktig jurist vid din sida kan du sedan gå vidare och få saken avgjord legalt.

Låt en jurist hjälpa till med avtalet

11 Mar 2021

När det är dags att sluta ett avtal med en kund eller en leverantör är det viktigt med ett skriftligt avtal. Skulle det uppstå en dispyt mellan parterna finns överenskommelsen i skrift.

Det kan handla om en affär som görs upp mellan två företag i Göteborg där ägarna är goda vänner. Vad framtiden bjuder på är det ingen som vet. Plötsligt händer det - något som inte fanns på kartan när det muntliga avtalet gjordes - och man blir osams. Har man då gjort en deal i goda vänners lag kan man hamna riktigt i klistret.

När bevisen inte räcker till

Låt säga att man slutit ett avtal om att tillsammans ta sig an ett stort projekt. När allt är klart och betalningen kommit in till den (numera före detta vännen) förnekar denne att det finns ett avtal. Vad gör man då? Det finns inget som bevisar att man har rätten på sin sida. Låter det otroligt? Visst gör det, men tyvärr är det inte ovanligt. Att bevisa motsatsen kan vara ett omöjligt projekt.

Chansa inte

Det handlar inte om att misstro någon. Även om kompanjonen är en vän måste man skilja på privatliv och verksamhet. Att ta hjälp av en affärsjurist när man ska skriva avtal handlar mer om respekt, att visa den andre att man har en ärlig agenda. Genom att skriva avtal visar man att man faktiskt skyddar båda parterna. Livet är trots allt föränderligt och saker kan hända under projektets gång. Vad som är viktigt har juristen man anlitat koll på. Läs mer på denna hemsida: affärsjuridikgöteborg.se

En brottmålsadvokat tillgodoser dina behov under rättsprocessen

28 Jan 2021

När ska man anlita en försvarsadvokat? Vem har rätt till en offentlig försvarare? Vad innebär en förundersökning? Frågorna kring det juridiska är många. Juristen svarar och förklarar.

Är du misstänkt för ett brott? Då kan det vara en bra idé att kontakta en advokat. Är du misstänkt för ett brott där du riskerar att få fängelse? Då har du rätt till en så kallad offentlig försvarare. Det är en brottmålsadvokat som ska företräda dig och tillvarata dina intressen under hela rättsprocessen, från förundersökning till eventuell huvudförhandling.

Är du misstänkt för ett lindrigt brott som endast väntas ge böter? Då har du som regel inte rätt till en offentlig försvarare. Men du kan välja att anlita en privat försvarare. Du kan också anlita en privat försvarsadvokat om du inte är nöjd med din offentliga försvarare men nekas byte.

Misstanke betyder inte åtal

Att du är misstänkt för ett brott innebär inte att du per automatik kommer att bli åtalad för brottet. Det behöver inte ens betyda att åklagare eller polis är säkra på att det är du som har begått brottet. Däremot blir du som misstänkt del av en så kallad förundersökning.

En förundersökning innebär bland annat att brottsoffer, vittnen och misstänkta blir kallade till förhör. Många upplever att det känns tryggt att ha en erfaren och kunnig advokat vid sin sida redan vid de inledande förhören. En erfaren advokat har insikt i hur polis och åklagare tänker och vilken typ av frågor de kommer att ställa. Dessutom är det bra ur rättslig synpunkt. Mer information om brottmålsadvokater hittar du här: brottmålsadvokathelsingborg.se

Juridiken inom kreativa områden

29 Dec 2020

För högsta säkerhet och trygghet bör man alltid använda sig av kunskaper inom rätt område av juridiken. Varje område är så pass komplicerat att man bör vara specialiserad för att göra rätt.

Inom juridik finns det en mängd olika områden som kan delas in i olika fack. Det finns de som gäller brott av olika slag, där även dessa kan specialiseras. Man kan även arbeta inom områden som familjerätt eller asylrätt, som inte är brott, men som påverkar privatpersoners liv. Det finns även andra områden som mer rör juridisk rådgivning och hantering än en full utbildning till advokat som ska kunna i en domstol.

De viktiga dokumenten

Det kan vara svårt att veta vad som gäller inom en del områden, och speciellt om det sällan kommer upp på bordet. Därför är det många företag som väljer att ha egna jurister för att kunna formulera och läsa avtal eller på annat sätt kunna hantera allt som gäller avtalsbiten. Är man ett mindre företag så händer det att man anlitar någon då och då för att ta hand om allt som kan komma upp när man ska skriva avtal med kunder, leverantörer eller samarbetspartners. Börjar man som privatperson läsa igenom villkoren för exempelvis en försäkring så kan det snabbt börja snurra i huvudet. Detsamma gäller andra områden som exempelvis byggnationer och andra projekt inom entreprenad. Alla dessa avtal kan bestå av många sidor som dessutom har öppningar för tolkning och tydning enligt praxis och regelverk. Ta därför hjälp istället för att chansa. Läs mer om entreprenadjuridik på denna webbsida: https://www.entreprenadjuridikgöteborg.se 

Har du upptäckt dolda fel och behöver hjälp?

7 Jul 2020

Både små och stora dolda fel i ett hus kan innebära komplicerad juridik. För att få rätt gentemot säljaren, antingen med skadestånd eller för att häva köpet, kan det behövas juridisk hjälp.

Även om du vidtagit alla försiktighetsåtgärder, anlitat en besiktningsman och själv kontrollerat huset så kan det så småningom uppstå så kallade dolda fel i ditt nyköpta hus. För att det ska räknas som ett dolt fel så måste det ha funnits vid köptillfället men ej ha gått att upptäcka, trots att man gjort en noggrann undersökning. Det vanligaste är att det hittas röta och mögel. Ofta är det i våtutrymmen och källare man hittar felen, men även i bärande delar av konstruktionen. Är det så att det framkommit fel som du inte kände till vid köpet så ska du i första hand kontakta säljaren. Har du tur så kan du och säljaren komma överens om ett prisavdrag eller annan typ av kompensation.

Du vill behålla huset, men kostnaden för skadan är stor

Har man nyligen köpt ett hus så har man känslomässigt - och kanske även praktiskt - redan flyttat in. Man vill gärna behålla sitt nya hem men det dolda felet kommer anstränga budgeten mer än man klarar av. Du kanske varit i kontakt med säljaren men denne vägrar kännas vid felet? Då behöver du troligen juridisk hjälp för att få en kompensation. Det är Jordabalken som reglerar vad som räknas som fel i hus - fel som avviker från vad man kan förväntas sig. Att du får ett prisavdrag eller en kompensation kanske avgör om du kan bo kvar över huvud taget. Är det så pass illa att du vill häva köpet så kan du få hjälp med det.

Hur går det till?

Man har faktiskt hela tio år på sig att upptäcka dolda fel. Så snart ett fel upptäcks ska säljaren informeras skriftligt, i praktiken inom två månader. Om säljaren då inte känns vid felen kontaktar du en jurist, specialiserad på den här typen av frågor. När man bedömer dolda fel i hus så bör man beakta livslängden på den tekniska konstruktionen; detta för att avgöra dels om det rör sig om ett fel och dels storleken på prisavdraget. Eftersom alla delar i ett hus har en beräknad livslängd så kan det i en del fall röra sig om underhåll snarare än fel. Viktiga delar i ett hus är tak, golv och dränering. Dessa bör man vara extra uppmärksam på.

Hur hittar man en bra advokat?

22 May 2020

Att hitta en bra advokat kan vara både lätt och svårt. Allt beror på vilken sorts advokat du letar efter och ifall du har råd att anlita en toppadvokat. Utbildning, rykte och klientkrets är allt!

Advokatyrket är svårt, kräver en tuff och komplicerad utbildning som långt ifrån alla klarar. Endast utbildning räcker inte långt heller, även en flerårig framgångsrik praktik behövs för att kunna få ett bra rykte bland kollegor och klienter. Yrket är brett i sig, då det täcker alla aspekter som livet kan ha. En advokat kan hjälpa till med allt från arvsfrågor till brottmål. Självklart specialiserar sig olika yrkesmän inom olika områden; en brottmålsadvokat är sällan även en familjerättsadvokat utan alla arbetar inom sin sfär. En bra advokat hittas oftast genom referenser. Nöjda kunder eller en stor klientbas är ett klart tecken på att en advokat är bra på sitt jobb. Vilken skola advokaten utbildats i spelar också stor roll. Sedan finns det en annan viktig faktor att ta hänsyn till och det är priset. Toppadvokaternas arvoden ligger överlag i den högre skalan.

Advokatyrket har många kompetensområden

Som sagt finns det flera olika kompetensområden inom advokatyrket. Det som man mest ser på TV och film är brottmål där försvarare och åklagare jobbar för att bevisa eller motbevisa brott. Stora koncerner anlitar egna advokater inom handelsrätt som är kunniga i affärsrätt och internationella lagar och stadgar. Omtalade arbetsområden är migrations-, och asylrätt. Advokater med den kompetensen arbetar med mänskliga rättigheter, mer specifikt med rätten som utländska medborgare har att få vistas i Sverige. Arbetsrätt, miljörätt och familjerätt är också exempel på vanliga områden som advokater arbetar inom. Familjerätt omfattar frågor gällande till exempel skilsmässor, testamenten och äktenskapsförord.

Krävande att vara advokat

Advokat är en skyddad titel i Sverige. Vägen till att få den är inte speciellt lätt. Att bli advokat kräver tid, ambition och uthållighet. Starten på advokatkarriären läggs redan på gymnasiet där den studerande måste plugga hårt för att få bra slutbetyg. För att komma in på juristlinjen i Sverige krävs det ett av de högsta slutbetygen. Själva universitetsutbildningen är tuff och varar i 5 år. Långt ifrån alla klarar hela läroperioden. Processen fortsätter med att arbeta som biträdande jurist i 3 år, något som oftast görs på en advokatbyrå. Först därefter är personen i fråga berättigad till att ansöka om titeln advokat via Advokatsamfundet. Samfundet yttrar sig om varje ansökning för sig.

Anlita en jurist inom försäkringsrätt

21 Apr 2020

Man löser en försäkring för att få hjälp då man verkligen behöver den. En försäkring är en fallskärm om olyckan är framme - oavsett om det handlar om skada på person, föremål eller egendom. Men, vad händer om olyckan är framme och försäkringen man löst visar sig innehålla stora luckor och hål? Där finns risk för tvister mellan försäkringsbolag och dig som privatperson. Rådet är att anlita en jurist inom försäkringsrätt.

Läste du verkligen det finstilta innan du skrev under avtalet för din försäkring? Många avtal är utformade på ett sätt som gör att gemene man inte riktigt begriper vad som står skrivet. Detta gör att missförstånd kan ske och där man som försäkringstagare tror att man har en större säkerhet än vad verkligheten egentligen säger. Det är också en stor anledning till varför försäkringstvister är relativt vanliga i Sverige.

Man kan säga vad man vill om den saken och tycka att den överdrivna svenskan - de högdragna meningarna - som används kanske borde förenklas en smula. Det handlar dock emellertid även om eget ansvar: skriv inte under avtal som du egentligen inte riktigt har förstått innebörden av. Det är det första rådet vi kan ge.

Tolkningsfrågor är vanliga inom försäkringsrätt

Därmed dock inte sagt att du inte kan ha rätt i frågan. Tvister inom försäkringsrätt handlar nämligen till mångt och mycket om tolkningar. Många ärenden påminner om varandra - men varje fall är också unikt. Har du rätten på din sida så ska du också - givetvis - driva ärendet vidare.

De flesta försäkringsbolag nekar ofta ersättning av den enkla anledningen att det ofta går hem: många privatpersoner nöjer sig och orkar inte driva ärendet vidare. Det handlar om att försäkringsbolag vill tjäna pengar - de sysslar inte med välgörenhet.

Din tolkning av avtalet ställs mot den tolkning som försäkringsbolaget gör. Det du måste göra är att se till att din tolkning håller innan du driver processen vidare. Om inte så riskerar du att förlora en massa pengar. Att kontakta en jurist inom försäkringsrätt ger dig den kunskap du behöver. Han kan hjälpa dig att läsa avtalet och ställa det mot skadans omfattning.

Säger juristen att det finns tydliga tveksamheter och luckor i avtalet så kan du fortsätta med att försöka få den ersättning du - eventuellt - har rätt till. Om han däremot avråder dig så bör du lyssna. Fortsätter du i det läget så sparkar du enbart på en död häst.

Juristen hjälper dig i rätten

Rätt eller fel? Försäkringsrätt skiljer sig från andra juridiska ärenden sett till att man sällan når en förlikning. Många tvister går hela vägen till rätten och det är något som man bör ha vetskap om innan man börjar driva en process. Man ska även vara medveten om att försäkringsbolag både har ekonomiska muskler och juridiska experter bakom sig.

Det säger vi inte i syfte att avskräcka - det handlar om ren fakta och som en uppmaning till att även du bör förbereda dig på bästa möjliga sätt. Det givna rådet är att du anlitar en jurist inom försäkringsrätt och låter denne sköta din talan. Du kan även undersöka liknande fall och se hur domarna kring dessa sett ut.

Ett annat råd är att du samlar in så mycket bevis som möjligt - spara alla mail, alla kvitton och samtalslistor. Allt som kan användas och tolkas till din fördel är bra. Var även måttfull då det kommer till dina krav. Kort sagt: gapa inte efter för mycket, det blir sällan bra inom försäkringsrätt.

← Äldre inlägg