Vad är skillnaden mellan civil domstol och en rättsdomstol

Skillnaden mellan om en domstol ska avgöra om någon är kriminellt och har begått ett brott och ska straffas, och en tvist i en civil domstol är den att i en tvist i en civil domstol är det (inte alltid) som någon är brottslig. I en civil domstol handlar det om att du inte är överens om någonting; ett arbete, en anställning, vårdnaden om ett barn eller ett avtal eller ett arv, till exempel. Även här ska domaren döma enligt lagen, men ingen av er behöver vara kriminell – det kan ju hända att den ena är kriminell och därför är ni oense. Men i ett rättsfall handlar det om att en åklagare ska åtala någon som hon eller han anser är skyldig till ett brott. Då ska åklagaren försöka få en domstol att pröva om någon är skyldig till ett brott eller inte.

I brottmål har man alltid rätt till brottmålsadvokat eller offentlig försvarare

Skulle det vara så att du är föremål för misstankar eller en förundersökning har man rätt till en offentlig försvarare eller en brottmålsadvokat. Är man föremål för misstankar om brott, är det inte som i en civil domstol, att ingen part är skyldig till något brott, utan i misstankar om brott och du skulle dömas skyldig till det brottet kan du bli tvungen att betala böter eller sitta i fängelse. Det är därför som det är mycket viktigt att du anlitar en advokat som är duktig och som kan hjälpa dig att bli helt friad från misstankarna och avförd från utredningen.

Oavsett om vem som betalar för en brottmålsadvokat, har du alltid  rätt att anlita en sådan. Det är du som väljer om du vill ha någon vid din sida som kan juridiken och den rättsliga processen. Det är du som avgör om du behöver en jurist som kan hjälpa dig genom en förundersökning, göra utrednignar som kan fria dig från misstankarna och som visar att det är omöjligt att något kan ske såsom polisen eller någon annan påstår. Ibland är det enda som krävs att någon tänker analytiskt och konsekvent, och inte bara tro på något som någon annan påstår.

Ta reda på någon brottmålsadvokat som är duktig

Det är inte alla advokater som är duktiga. En del tar inte sitt arbete på allvar, eller inte bryr som sig om att vara noggranna. De tar på sig alltför många fall och stressar igenom de fall som de har utan att bry sig tillräckligt om sina klienter. En sådan ska du inte anlita. Här kan du läsa om vad en brottsmålsadvokat gör och inte gör: http://www.brottmålsadvokatstockholm.biz.

24 Oct 2018