Undvik en vårdnadstvist

Det finns lyckliga skilsmässor och så finns det sådana av det mer olyckliga slaget. En rättelse är naturligtvis på sin plats här; en skilsmässa är ingenting att eftersträva och det är alltid att anse som ett litet misslyckande. Har man lovat varandra evig kärlek och att man ska leva ett liv tillsammans så förvandlar naturligtvis en skilsmässoansökan dessa löften till stoff och i och med detta ett personligt nederlag.

Vad ska man göra? Vi är människor, vi styrs av känslor - men vi kan inte själva styra våra känslor. Det gör att en skilsmässa i vissa lägen blir oundviklig. Det vi menar med lyckliga sådana är de som handlar om respekt, om ömsesidigt ansvar och en jämställd och rättvis fördelning av alla tillgångar. Har man alla dessa ingredienser så finns också ett fundament som gör framtiden enklare och där man även fortsatt kan ha kontakt och visst umgänge. Något som verkligen behövs om det handlar om en skilsmässa med barn involverade. Det är tufft för ett barn att få beskedet om att mamma och pappa inte längre ska leva tillsammans.

Barnet påverkas mest av en vårdnadstvist

Oavsett ålder så handlar det om en kraftig omställning och en tydlig förändring av livet. Som förälder ska man därför vara vaksam på hur barnet reagerar och man kan med fördel vara transparent med det som sker och exempelvis ge information till skolpersonal för att kunna ha ytterligare några ögon som kan se hur barnet mår, om några beteendeförändringar sker och om det finns något fog för vidare åtgärder - att exempelvis anlita en barnpsykolog eller ta hjälp av kommunen med annan typ av samtalshjälp.

Barnet först - i alla lägen; men vad händer om det är barnet som man bråkar om? Tyvärr så slutar många skilsmässor i uppslitande konflikter också. Inte sällan så handlar dessa om ekonomiska spörsmål - och dessa går alltid lättare att lösa. I en del fall dock, där handlar det om barnen och där har man en så kallad vårdnadstvist att hantera.

En vårdnadstvist som kommer att vara själsligt dränerande, som kommer att ta tid att lösa (utredningen måste ta lång tid och vara omfattande), som kommer att kosta pengar (även om rättsskyddet i hemförsäkringen täcker en del) och som, framförallt, kommer att vara värst för barnen.

Ett samarbetssamtal kan hjälpa er att hitta lösningen

En vårdnadstvist ska undvikas in i det längsta. Vi säger detta med brottslighet, missbruk, grav psykisk sjukdom och andra självklara skäl å sido. Handlar det om en vårdnadstvist av anledningar som hämnd, svartsjuka eller andra - i sammanhanget - rena petitesser så bör man hitta andra vägar att gå än att inleda en vårdnadstvist - eller slutföra en sådan, åtminstone.

Det finns en lösning som varje kommun i Sverige - enligt lag - är tvungna att erbjuda par i en vårdnadstvist. Det kallas för samarbetssamtal och det innebär att man får professionell hjälp och vägledning som kan hjälpa till att hitta alternativa lösningar.

Det kan konkret handla om boende, det kan handla om underlättning vid hämtning och lämning och det kan handla om andra kommunikationsvägar. Kort och gott; man får - tillsammans med respektive juridiskt ombud - sitta ned och, tillsammans med sakkunnig personal från kommunen, samtala om hur man kan gå vidare utan att den vårdnadstvist man inlett når rätten. Uppklarningsprocenten är förvånansvärt hög då det kommer till samarbetssamtal och det är verkligen något som rekommenderas. Ibland så räcker det med samtal för att inse att de man bråkar om kan drabbas hårdast vid en vårdnadstvist: barnen.

10 Nov 2018