Vad innebär en konkursansökan?

Gick det inte som du trodde att det skulle gå i budgetplaneringen? Ligger du ute med fakturor som inte har blivit betalda? Verkar inte som att det går att lösa? Då görs en konkursansökan.

När skulderna för ett företag blir för stora och påminnelserna från kronofogden dimper ner i brevlådan så kan antingen företagets VD eller borgenärerna skicka in en konkursansökan till tingsrätten och begära företaget i konkurs. Det är tingsrätten som har det slutgiltiga avgörandet, och om god inkassosed har följts med påminnelser innan kontakt med kronofogde, och det bedöms att skulderna inte kommer kunna bli betalade inom den närmsta framtiden, så kommer företaget att försättas i konkurs. Då startar konkursförvaltaren en process där tillgångar kommer inventeras, både de uppenbara och de som göms av konkursboet. En utredning görs om varför konkursen skedde, och man gör en beräkning om när företagets kapital förbrukats. Bokföringen kontrolleras och sedan används alla tillgångar till att betala igen alla skulder till borgenärer.

En tuff situation med konkursansökan

Det är givetvis beklagligt att det ska behöva gå till en konkursansökan. Du kan behöva ett juridiskt ombud som för din talan och står på din sida genom processen, oavsett om du är den som är skuldsatt eller den som är borgenär. Det finns många specialister på vilka rättigheter du har som företagsledare och som borgenär, och det är alltid ett bra val att ha uppbackning av duktiga ombud som ser till ditt bästa. Konkursansökan är den sista utvägen och den ska inte tas lätt på.

30 Mar 2022