Blogg

Sida 2

RSS

Juridiken inom kreativa områden

29 Dec 2020

För högsta säkerhet och trygghet bör man alltid använda sig av kunskaper inom rätt område av juridiken. Varje område är så pass komplicerat att man bör vara specialiserad för att göra rätt.

Inom juridik finns det en mängd olika områden som kan delas in i olika fack. Det finns de som gäller brott av olika slag, där även dessa kan specialiseras. Man kan även arbeta inom områden som familjerätt eller asylrätt, som inte är brott, men som påverkar privatpersoners liv. Det finns även andra områden som mer rör juridisk rådgivning och hantering än en full utbildning till advokat som ska kunna i en domstol.

De viktiga dokumenten

Det kan vara svårt att veta vad som gäller inom en del områden, och speciellt om det sällan kommer upp på bordet. Därför är det många företag som väljer att ha egna jurister för att kunna formulera och läsa avtal eller på annat sätt kunna hantera allt som gäller avtalsbiten. Är man ett mindre företag så händer det att man anlitar någon då och då för att ta hand om allt som kan komma upp när man ska skriva avtal med kunder, leverantörer eller samarbetspartners. Börjar man som privatperson läsa igenom villkoren för exempelvis en försäkring så kan det snabbt börja snurra i huvudet. Detsamma gäller andra områden som exempelvis byggnationer och andra projekt inom entreprenad. Alla dessa avtal kan bestå av många sidor som dessutom har öppningar för tolkning och tydning enligt praxis och regelverk. Ta därför hjälp istället för att chansa. Läs mer om entreprenadjuridik på denna webbsida: https://www.entreprenadjuridikgöteborg.se 

Har du upptäckt dolda fel och behöver hjälp?

7 Jul 2020

Både små och stora dolda fel i ett hus kan innebära komplicerad juridik. För att få rätt gentemot säljaren, antingen med skadestånd eller för att häva köpet, kan det behövas juridisk hjälp.

Även om du vidtagit alla försiktighetsåtgärder, anlitat en besiktningsman och själv kontrollerat huset så kan det så småningom uppstå så kallade dolda fel i ditt nyköpta hus. För att det ska räknas som ett dolt fel så måste det ha funnits vid köptillfället men ej ha gått att upptäcka, trots att man gjort en noggrann undersökning. Det vanligaste är att det hittas röta och mögel. Ofta är det i våtutrymmen och källare man hittar felen, men även i bärande delar av konstruktionen. Är det så att det framkommit fel som du inte kände till vid köpet så ska du i första hand kontakta säljaren. Har du tur så kan du och säljaren komma överens om ett prisavdrag eller annan typ av kompensation.

Du vill behålla huset, men kostnaden för skadan är stor

Har man nyligen köpt ett hus så har man känslomässigt - och kanske även praktiskt - redan flyttat in. Man vill gärna behålla sitt nya hem men det dolda felet kommer anstränga budgeten mer än man klarar av. Du kanske varit i kontakt med säljaren men denne vägrar kännas vid felet? Då behöver du troligen juridisk hjälp för att få en kompensation. Det är Jordabalken som reglerar vad som räknas som fel i hus - fel som avviker från vad man kan förväntas sig. Att du får ett prisavdrag eller en kompensation kanske avgör om du kan bo kvar över huvud taget. Är det så pass illa att du vill häva köpet så kan du få hjälp med det.

Hur går det till?

Man har faktiskt hela tio år på sig att upptäcka dolda fel. Så snart ett fel upptäcks ska säljaren informeras skriftligt, i praktiken inom två månader. Om säljaren då inte känns vid felen kontaktar du en jurist, specialiserad på den här typen av frågor. När man bedömer dolda fel i hus så bör man beakta livslängden på den tekniska konstruktionen; detta för att avgöra dels om det rör sig om ett fel och dels storleken på prisavdraget. Eftersom alla delar i ett hus har en beräknad livslängd så kan det i en del fall röra sig om underhåll snarare än fel. Viktiga delar i ett hus är tak, golv och dränering. Dessa bör man vara extra uppmärksam på.

Hur hittar man en bra advokat?

22 May 2020

Att hitta en bra advokat kan vara både lätt och svårt. Allt beror på vilken sorts advokat du letar efter och ifall du har råd att anlita en toppadvokat. Utbildning, rykte och klientkrets är allt!

Advokatyrket är svårt, kräver en tuff och komplicerad utbildning som långt ifrån alla klarar. Endast utbildning räcker inte långt heller, även en flerårig framgångsrik praktik behövs för att kunna få ett bra rykte bland kollegor och klienter. Yrket är brett i sig, då det täcker alla aspekter som livet kan ha. En advokat kan hjälpa till med allt från arvsfrågor till brottmål. Självklart specialiserar sig olika yrkesmän inom olika områden; en brottmålsadvokat är sällan även en familjerättsadvokat utan alla arbetar inom sin sfär. En bra advokat hittas oftast genom referenser. Nöjda kunder eller en stor klientbas är ett klart tecken på att en advokat är bra på sitt jobb. Vilken skola advokaten utbildats i spelar också stor roll. Sedan finns det en annan viktig faktor att ta hänsyn till och det är priset. Toppadvokaternas arvoden ligger överlag i den högre skalan.

Advokatyrket har många kompetensområden

Som sagt finns det flera olika kompetensområden inom advokatyrket. Det som man mest ser på TV och film är brottmål där försvarare och åklagare jobbar för att bevisa eller motbevisa brott. Stora koncerner anlitar egna advokater inom handelsrätt som är kunniga i affärsrätt och internationella lagar och stadgar. Omtalade arbetsområden är migrations-, och asylrätt. Advokater med den kompetensen arbetar med mänskliga rättigheter, mer specifikt med rätten som utländska medborgare har att få vistas i Sverige. Arbetsrätt, miljörätt och familjerätt är också exempel på vanliga områden som advokater arbetar inom. Familjerätt omfattar frågor gällande till exempel skilsmässor, testamenten och äktenskapsförord.

Krävande att vara advokat

Advokat är en skyddad titel i Sverige. Vägen till att få den är inte speciellt lätt. Att bli advokat kräver tid, ambition och uthållighet. Starten på advokatkarriären läggs redan på gymnasiet där den studerande måste plugga hårt för att få bra slutbetyg. För att komma in på juristlinjen i Sverige krävs det ett av de högsta slutbetygen. Själva universitetsutbildningen är tuff och varar i 5 år. Långt ifrån alla klarar hela läroperioden. Processen fortsätter med att arbeta som biträdande jurist i 3 år, något som oftast görs på en advokatbyrå. Först därefter är personen i fråga berättigad till att ansöka om titeln advokat via Advokatsamfundet. Samfundet yttrar sig om varje ansökning för sig.

Anlita en jurist inom försäkringsrätt

21 Apr 2020

Man löser en försäkring för att få hjälp då man verkligen behöver den. En försäkring är en fallskärm om olyckan är framme - oavsett om det handlar om skada på person, föremål eller egendom. Men, vad händer om olyckan är framme och försäkringen man löst visar sig innehålla stora luckor och hål? Där finns risk för tvister mellan försäkringsbolag och dig som privatperson. Rådet är att anlita en jurist inom försäkringsrätt.

Läste du verkligen det finstilta innan du skrev under avtalet för din försäkring? Många avtal är utformade på ett sätt som gör att gemene man inte riktigt begriper vad som står skrivet. Detta gör att missförstånd kan ske och där man som försäkringstagare tror att man har en större säkerhet än vad verkligheten egentligen säger. Det är också en stor anledning till varför försäkringstvister är relativt vanliga i Sverige.

Man kan säga vad man vill om den saken och tycka att den överdrivna svenskan - de högdragna meningarna - som används kanske borde förenklas en smula. Det handlar dock emellertid även om eget ansvar: skriv inte under avtal som du egentligen inte riktigt har förstått innebörden av. Det är det första rådet vi kan ge.

Tolkningsfrågor är vanliga inom försäkringsrätt

Därmed dock inte sagt att du inte kan ha rätt i frågan. Tvister inom försäkringsrätt handlar nämligen till mångt och mycket om tolkningar. Många ärenden påminner om varandra - men varje fall är också unikt. Har du rätten på din sida så ska du också - givetvis - driva ärendet vidare.

De flesta försäkringsbolag nekar ofta ersättning av den enkla anledningen att det ofta går hem: många privatpersoner nöjer sig och orkar inte driva ärendet vidare. Det handlar om att försäkringsbolag vill tjäna pengar - de sysslar inte med välgörenhet.

Din tolkning av avtalet ställs mot den tolkning som försäkringsbolaget gör. Det du måste göra är att se till att din tolkning håller innan du driver processen vidare. Om inte så riskerar du att förlora en massa pengar. Att kontakta en jurist inom försäkringsrätt ger dig den kunskap du behöver. Han kan hjälpa dig att läsa avtalet och ställa det mot skadans omfattning.

Säger juristen att det finns tydliga tveksamheter och luckor i avtalet så kan du fortsätta med att försöka få den ersättning du - eventuellt - har rätt till. Om han däremot avråder dig så bör du lyssna. Fortsätter du i det läget så sparkar du enbart på en död häst.

Juristen hjälper dig i rätten

Rätt eller fel? Försäkringsrätt skiljer sig från andra juridiska ärenden sett till att man sällan når en förlikning. Många tvister går hela vägen till rätten och det är något som man bör ha vetskap om innan man börjar driva en process. Man ska även vara medveten om att försäkringsbolag både har ekonomiska muskler och juridiska experter bakom sig.

Det säger vi inte i syfte att avskräcka - det handlar om ren fakta och som en uppmaning till att även du bör förbereda dig på bästa möjliga sätt. Det givna rådet är att du anlitar en jurist inom försäkringsrätt och låter denne sköta din talan. Du kan även undersöka liknande fall och se hur domarna kring dessa sett ut.

Ett annat råd är att du samlar in så mycket bevis som möjligt - spara alla mail, alla kvitton och samtalslistor. Allt som kan användas och tolkas till din fördel är bra. Var även måttfull då det kommer till dina krav. Kort sagt: gapa inte efter för mycket, det blir sällan bra inom försäkringsrätt.

Om ni hamnat i en fastighetstvist är det viktigt att anlita en kunnig jurist

9 Mar 2020

Har ni hamnat i en fastighetstvist? Är ni inte överens om ifall den där vattenskotern skulle ha ingått i husköpet? Eller hyr ni i andra hand och behöver hjälp med att få ned hyran?

Det är aldrig roligt med konflikter, speciellt inte om det handlar om ens hem. Det finns väl en anledning till att man säger ”hem ljuva hem”. En svårlöst konflikt som rör en fastighetstvist kan vara tärande och svår att överblicka. Det är svårt att hålla koll på de rättigheter man kan tänkas ha och är det dessutom känslor inblandade kan det vara ännu svårare. Då kan det bästa vara att anlita en jurist som är specialist på fastighetsjuridik. Då sparar man oftast tid, energi och pengar. 

Men det är inte bara vid konflikter som en fastighetsjurist kan hjälpa till. Ni kanske ska gräva ner ett avloppssystem och är osäkra på var tomtgränsen egentligen går. Då måste ni kolla med Lantmäteriet. Vill ni bygga en brygga vid skärgårdshuset? Då måste ni först ansöka om bygglov. Ibland kan språk och termer vara svåra att förstå och då kan en kunnig fastighetsjurist sköta kommunikationen med myndigheterna. 

Se upp för bostadsbidragare

På senare år har dessutom bedragare börjat sko sig på den bostadsbrist som råder i våra större städer. D utgör sig helt enkelt för att vara ägare till bostäder som de inte alls äger och lovar sedan kontrakt mot att man betalar en eller flera hyror i förskott. Inte sällan så lovar de samma lägenhet till flera personer på en gång. En sådan bedragare ska självfallet polisanmälas och det kan vara bra att även ta hjälp av en jurist för att försöka få tillbaka så mycket av de hyrespengar som man betalat i förskott. Har man en hemförsäkring brukar den även täcka anlitandet av en jurist mot en eventuell självrisk förstås. 

Även hyreslägenheten bör besiktigas

Kanske har ni faktiskt fått ett hyreskontrakt hos en fastighetsvärd. Då är det viktigt att man innan man flyttar in besiktigar lägenheten tillsammans med fastighetsägaren och skriver ner alla eventuella fel och brister. Detta för att man den dagen då man flyttar ut inte ska bli ansvarig för de fel som fanns där redan från början. Det kan vara en god ide att också fotografera bostaden och dokumentera felen. Skulle sedan en fastighetstvist ändå uppstå så visar man besiktningsprotokollet och eventuella fotografier och slipper förhoppningsvis be om juridisk hjälp.

Det blir inte alltid som man vill

19 Feb 2020

Ibland blir det ju inte riktigt som man har tänkt sig. Ett eget företag som inte gick lika bra som man tänkte från början får avslutas helt enkelt på grund av rådande omständigheter.

Ibland kan det hända saker runt omkring en, som gör att det inte blir så som man ville och tänkte från början. Men så är ju livet, det blir inte alltid som man tror och när det händer så gäller det att inte ge upp eller känna sig totalt misslyckad. Idéer och drömmar som man hade kanske har gått i kras och det känns som om man aldrig kommer att klara det man vill. Men ge inte upp, det är bara att försöka igen. Ett företag som har gått i konkurs till exempel, är ett vanligt misslyckande som många av dem som startar eget får erfara. Ingenting blir bättre av att man gräver ned sig och tycker synd om sig själv. Se till att komma upp på hästen igen istället och börja om på nytt.

Vad innebär en konkurs egentligen?

Vad innebär det då egentligen när ett företag går i konkurs? Ett företag eller aktiebolag försätts i konkurs när det inte längre kan betala sina skulder. Finns det inga pengar så går det ju heller inte att betala vad man är skyldig. Det är tingsrätten i den kommun det gäller som tar in ansökan om konkurs. Men det är sedan endast i en domstol som det kan fattas beslut om eventuell konkurs. Företaget eller organisationen som är försatt i konkurs får betala av sina skulder på det sättet. Det är därför som man försätter någon i konkurs, för att denne ska kunna betala det som den är skyldig.

Vad händer sedan?

Vad händer sedan efter att konkursen är klar? När all egendom har blivit till pengar som sedan betalar av företagets skulder, kan konkursen avslutas. Då har man inte längre några skulder och företaget man hade är borta. Men en sak som man också behöver tänka på är att konkursförvaltaren ska ha sitt arvode, innan det är färdigt. Det kostar att gå igenom en konkurs och innan eventuella borgenärer kan få sina pengar så måste konkursen betalas. Sedan tillkommer även administrationsavgifter för de olika myndigheter som har varit inblandade i konkursen. En konkurs behöver inte vara ett misslyckande, se till att lägga den bakom dig och starta om på nytt.

Kan vårdnaden flyttas över mot vårdnadshavarens vilja

3 Jan 2020

Vid vårdnadstvister, eller när socialen ingriper, finns minst två åsikter om var barnen ska vara. Kan vårdnaden flyttas över mot vårdnadshavarens vilja?

Ja, vårdnaden kan flyttas över mot vårdnadshavarens vilja. Det sker sällan men det händer och målet är alltid att man ser till barnets bästa. 

Mamman blir automatisk vårdnadshavare

När barnet blir fött blir mamman per automatik vårdnadshavaren. I de fall som kvinnan är gift tillskrivs även mannen att bli vårdnadshavare. Några intyg på att den mannen verkligen är pappan behöver däremot inte lämnas in. 

Ändring av vårdnadshavare av socialtjänsten

Ändring av vårdnadshavare kan ske på en av vårdnadshavarnas initiativ eller att socialtjänsten beslutar om att barnet behöver flytta från boendeförhållandet. Skulle polisen upptäcka missförhållanden lämnar de över ärendet till socialtjänsten. 

Vid de flesta fall, när vårdnadshavare ändras, är parterna överens. Men det finns även tillfällen då vårdnaden flyttas mot vårdnadshavarens vilja. 

Det är då socialnämnden som prövar ärendet i en domstol. För att ändring ska ske permanent ska det däremot ligga kraftiga missförhållanden eller andra mycket starka skäl. 

I lagen framgår att exempelvis följande kan ligga bakom att socialtjänsten omhändertar barnet eller ger vårdnaden till den andre föräldern. 

  • Missbruk

Missbruk brukar leda till en destruktiv miljö både för den som missbrukar och dess familj. 

  • Brister i omsorgen om barnet

I detta fall krävs det att dessa brister ”medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling”. 

Ändring på initiativ av vårdnadshavare

Vid separation uppstår snabbt frågan var barnen ska bo. I ett första läge försöker man hitta en lösning tillsammans eller med hjälp av socialtjänsten. Kan man inte komma överens väntar en domstolsförhandling. Inriktning är att föräldrarna ska ha delad vårdnad men här tar rätten hänsyn till ett flertal punkter. 

Som nämnts ovan kan missbruk eller grova brister i omsorgen leda till att en person får ensam vårdnad. Man tar även hänsyn till vad barnet vill och detta i förhållande till barnets ålder. Är barnet 16 år och önskar enbart bo hos mamman väger detta betydligt tyngre än om en 12 åring har samma åsikt. 

Familjehem kan vara ett alternativ

Ett alternativ mot att överföra vårdnaden till en ny vårdnadshavare är att familjehem användas. Det är inte lika stort steg för socialtjänsten att erbjuda familjehem mot att avskriva en förälder rätten som vårdnadshavare. 

För att kunna få familjehemsplacering krävs att barnet är ” i behov av att vårdas eller bo i annat hem”. I detta fall måste däremot vårdnadshavare godkänna familjehemsplaceringen. Mamman (och ibland pappan) är alltså fortfarande vårdnadshavare och har därmed slutgiltig juridiskt ansvar. Det är därmed de som ska godkänna avtal till skola och sjukhus, något som de inom familjehemmet inte kan göra. 

Familjehem kan även ske efter LVU (lag om vård av unga). Då sker familjehemsplacering även om vårdnadshavaren inte godkänt det. Det krävs däremot värre förhållanden för att socialtjänsten ska kunna utföra detta.

Hitta mer information om vårdnad här: https://www.vårdnadgöteborg.se/

När du behöver advokat inom humanjuridik

29 Dec 2019

Behöver du få tag i en advokat som kan hjälpa dig med alla slags frågor som har med till exempel barns vårdnad, boende och umgänge, eller är det så att du behöver få tag i en advokat som arbetar med asylärenden, migration och uppehållstillstånd? Eller behöver du någon som är beredd att arbeta som målsägandebisträde? Alla dessa frågor går under det som man kallar humanjuridiken. Här berättar vi vad som är viktigt när man väljer en advokat i dessa frågor.

Vårdnad, boende och umgänge

Ska man väcka frågan om vem som ska ha vårdnaden om ett barn, och var barnet ska bo och hur umgänget ska se ut, med den förälder som barnet inte bor hos, behöver man en mycket kunnig och erfarenh advokat. Det är valet av advokat som kommer att avgöra om du vinner målet eller ej. Så pass viktig är advokaten i alla dessa mål som handlar om vårdnadstvister om barn. Därför är det mycket, mycket viktigt vem som du väljer. Det krävs nämligen att man anltiar en advokat som är erfaren och förstår det komplexa i dessa frågor och som verkligen står på ditt barns sida och bryr sig om vad som är bäst för barnet.

Asylrätt, migration och uppehållstillstånd

Det är många saker som är mycket svåra om man har flytt från en omöjlig situation i sitt hemland, och så hamnar man i Sverige, med komplicerade vägar att söka asyl. Har man flytt och fått hjälp av någon som har gett en möjlighet att fly, brukar de kräva att man släpper ifrån sig sitt pass. Utan pass blir det omöjligt att få asyl. Migrationsverket kräver att få veta vem du är och bevis på att du är den du påstår att du är. Först när det är fastställt kan man sedan gå vidare till frågor om uppehållstillstånd och arbetstillstånd. Även för detta behöver man en advokat som kan denna svåra fråga och vet hur man ska gå till väga.

Brottsoffer i brottmål

Har man blivit utsatt för brott brukar man må mycket dåligt, och ändå måste man medverka i en polisutredning som sätter den som utsatt dig för brott, bakom lås och bom. Vägen dit kan vara svår och lång och då behöver man en advokat som vet hur det är, man kan få ett målsägarbiträde som kan hjälpa en genom den domstolsprocess och som tar till vara alla de rättigheter som man som brottsoffer har. Läs mer om advokat som arbetar inom humanjuridik på: https://sörmdal.se.

Så går en företagsrekonstruktion till

15 Dec 2019

Ett företag som står inför konkurs kan faktiskt räddas. Det är i enlighet med lagen om företagsrekonstruktion som trädde i kraft 1 september 1996, som gör det möjligt för ett företag att få juridisk hjälp av en företagsrekonstruktör för att få företaget på fötter igen. Det är en domstol som avgör om ett företags ska beviljas eller nekas en företagsrekonstruktion.

När ett företag får igenom en ansökan om företagsrekonstruktion beviljad, så stoppas alla utbetalningar för tillfället. Det för att företaget ska få en reell chans att genomgå en strukturell förändring som kan få företaget på fötter igen. Dock så är företaget alltid skyldigt att redovisa skatter och betala in sina skatter till Skatteverket, dock så kan Skatteverket i undantagsfall besluta om en uppskjutning av inbetalningen av skatter, om det är till hjälp för företaget.

Det kan en företagsrekonstruktör göra

Få företagsrekonstruktion istället för konkurs

En företagsrekonstruktör har stora befogenheter att göra förändringar som hon, eller han tror kan få företaget på fötter. En stor och avgörande fråga för att ett företag alls ska få igenom en företagsrekonstruktion är att det finns bevisade möjligheter för företaget att gå med vinst. Det måste ha potentialen att bli en vinstdrivande verksamhet. Därför har en företagsrekonstruktör möjlighet att byta ut hela styrelsen, avsätta VD eller sparka personal. En företagsrekonstruktör har den svåra uppgiften att få ett helt företag på fötter. Som de flesta kan förstå är det mycket svårt att få  nya lånegivare eller finansiärer till ett företag som står inför en hotande konkurs. Men lyckas hon, eller han få nya finansiärer som kan punga ut med nya och fräscha pengar, har juristen lyckats med konststycket att rädda företaget från konkurs.

Saabs företagsrekonstruktion misslyckades

Några kända företagsrekonstruktioner som vi minns är till exempel Saabs företagsrekonstruktion. När Saab gick i konkurs 2011 var det en av de största konkurserna i Sveriges historia då 3840 anställda blev av med sina arbeten. General Motors hade begärt företagsrekonstruktion redan 2009, och bilfabriken köpts då av Spyker Cars, som på nytt begärde om en företagsrekonstruktion 2011 som först avslogs, men som överklagade till hovrätten som beviljade företagsrekonstruktion och utsåg Guy Lofalk till rekonstruktör, men som samma år begärde Saab i konkurs. I efterhand inser man det misslyckade företaget att undvika Saabs konkurs. Det var säkerligen dömt att misslyckas, då ingen ville köpa Saabs bilar längre, till förmån för lättare och mer bensinsnåla bilar. Sedan såldes delar av företaget till andra verksamheter som lever än i dag.

Vad är asylrätt?

12 Dec 2019

Den senaste tonen och retoriken när det kommer till invandrare har låtit som att de flyktingar som kommer till Sverige för att söka asyl, gör något brottsligt, eller fel. Det är inte bara i Sverige detta händer. Här finns en hel rad med länder som agerar och talar om flyktingar i dessa termer; Ungern, Grekland, Turkiet och USA. I USA har man för vana att sätta flyktingar i fängelser, liksom i Grekland och Ungern.

Sverige har än så länge varit förskonat från den slags "mottagande" av flyktingar som kommer för att de flyr från krig och elände. Så det kanske är dags att definiera begreppet asylrätt och vad det innebär både för dem som flyr och dem som ska ta emot flyktingarna.

Får vem som helst komma hit?

Vem som helst som råkar ut för en ohållbar situation, ett krig, förföljelse eller ett yttre hot mot sin person identitet och som lagen säger; "har en välgrundad fruktan för sitt liv, hälsa och person" har rätt att ansöka om asyl. Det är en mänsklig rättighet, enligt Förenta Nationernas definition om vad som är en mänsklig rättighet. Då spelar det ingen roll varifrån de människorna kommer. Att fly är alltså en mänsklig rättighet, men inte att alla gånger beviljas asyl. Det är den stora skillnaden. Att pröva skälet till asyl är en lång process och Sverige har fått kritik många gånger över att processen är alldeles för lång.

Vad innebär att ansöka om asyl?

När någon söker asyl i Sverige, så är det Migrationsverket som ska pröva skälet. Bland det första som Migrationsverket gör är att fastställa en persons identitet. Vem är detta som söker asyl i Sverige? Oftast blir detta en omöjlighet, då de flyktingar som kommer ända hit, från länder i Mellanöstern, Afrika eller från någon annan del av världen har fått hjälp av människosmugglare och blivit uppmanade eller har fråntagits sina pass. Så när de väl kommer till Sverige och ansöker om asyl och uppehållstillstånd, så kan de inte bevisa vilka de själva är och varför de ska få stanna kvar och beviljas asyl.

Vad händer sedan?

Om någon kan intyga att de är de personer som de påstår sig vara, och får några papper på vilka de är och det kan fastställas att de kommer från ett område i världens hörn som har drabbats av krig, förföljelser eller något hot mot deras person så kan de få ett tillfälligt uppehållstillstånd. Då de flesta asylärenden tar flera år för Migrationsverket att handlägga, hinner personerna som söker asyl rota sig i Sverige. Får de sedan ett beslut som avlår deras asyl, kan det bli en personlig tragedi för dem som har bott här, i vissa fall så länge som 6-7 år. Har de barn, har de kanske fötts här och går i skola eller dagis. Att då åka iväg till ett område som hotar deras liv, som förföljer dem eller på annat sätt ger dem ett svårt liv kan bli för mycket. Det är då som dessa som söker asyl behöver en bra advokat som kan föra en rättsprocess som kan ge dem asyl och permanent uppehållstillstånd.

När du behöver en advokat i Göteborg

29 Oct 2019

Många tänker att man ska leva så långt bort från polis, domstol och åklagare som man bara kan. Och det är helt rätt tänkt. Men är man ung, och gillar att röra sig ute kanske på helger och nätter, är det inte helt omöjligt att man råkar befinna sig på fel plats, vid fel tidpunkt. Har man tagit några öl för många och kanske hamnar i handgemäng med till exempel en vakt utanför ett ölhak, så kan man råka ut för att göra sig skyldig till brottet "motstånd mot vakt". Då kan man behöver få tag i en advokat i Göteborg snabbare än kvickt.

Säg att scenariet ovan, gör att du plötsligt blivit häktad, men sedan satt på fri fot, men fortfarande misstänkt för våldsamt motstånd mot säkerhetsvakten. Du kommer ögonblickligen att behöva få tag i en duktig advokat som kan se till så att du inte blir dömd till brottet "våldsamt motstånd mot vakt". Det kan sätta käppar i hjulet i framtiden.

Vad en advokat kan göra under förundersökning

En advokat ska alltid arbeta för sin klient. Det är en av de principer som man har gått med på, sedan man fick ett medlemskap i Advokatsamfundet. Det är ett måste om man vill arbeta som advokat. Att jobba som advokat, innebär att man har en skyddad titel. Inte vem som helst får kalla sig advokat. Under en förundersökning ska en advokat (helst) få tillgång till allt det som polisen arbetar med, vilka bevis de har, vad de hittills har kommit fram till. Under en förundersökning kan till och med en duktig advokat göra egen utredning av vad som har hänt. Hon, eller han kan hitta vittnen från den där olycksaliga kvällen när polisen misstänker att du gav dig på en vakt. Kommer det fram att vakten var den som misshandlade dig, så kan du bli fri från misstankarna.

Vad en advokat kan göra under en rättegång

Skulle det sedan blir en rättegång, där en åklagare ska med hjälp av det som polisen har fått fram om vad som hände den där kvällen, så ska din advokat arbeta för att försvara dig. Helst ska advokaten kunna ta fram alternativa händelser, kalla vittnen som har sett att något annat hände, än det som åklagaren hävdar. Här räcker det med att domaren och nämndemän inte kan fälla en utan "rimligt tvivel" om att du är skydlig. Det innebär att åklagaren har så mycket bevis att domaren blir helt och hållet övertygad om att du har gjort just det som åklagaren hävdar att du har gjort. Lyckas advokaten slå hål på det, och så tvivel, så har hon eller han lyckats med sitt arbete. Och du kan gå fri från rättegången.

Hitta rätt advokat i Göteborg

15 Aug 2019

Bor du i Göteborg? Framsidan av Sverige – som alla Göteborgsälskande västkustbor gillar att säga. Även i Göteborg, förekommer det brott, tvister och andra juridiska händelser som alla kan behöva en advokat i Göteborg. Bara i staden Göteborg finns det minst 250-300 olika advokatbyråer. På varje advokatbyrå, brukar det arbeta 5-10 advokater och rättsbiträden. Alla advokater är ju minst lika olika som vi, lekmän. Det finns duktiga advokater, och så finns det de som inte är det. Tyvärr. Så hur får man tag i en duktig advokat oberoende vilken slags advokat som man behöver få tag i.

Lyssna på rykten och skvaller

Här lönar det sig verkligen att lyssna på rykten och skvaller om advokater. De som är duktiga och vinner många rättegångar, får nämligen ett gott rykte om sig. Några sådana advokater som har blivit kända, är ju Leif Silbersky och Elisabeth Massi Fritz. Det finns fler exempel på andra duktiga advokater, även om det inte kommer med här. Det är nämligen stor skillnad på någon som är duktig och någon som inte är det. En duktig advokat kan hitta andra bevis som en åklagare, motpartens advokat inte hittar, är påläst, noggrann och kan tänka "utanför boxen". Sådant är viktigt om man ska kunna bevisa något.

Fråga andra advokater

Om man frågar en advokat om de känner till någon annan advokat, som kanske arbetar utanför deras område, de flesta advokater specialiserar sig nämligen inom ett särskilt område, kan man oftast få bra tips och råd. De känner ofta till varandra och de brukar ha en bra koll på vilka som är duktiga och bra.

Fråga intresseorganisationer

Får man inte napp på något annat sätt, kan man i stället fråga intresseorganisationer, de vet oftast vilka advokater som är duktiga. Här kan man alltid fråga Brottsoffermyndigheten, kvinnojourer, barnrättsorganisationer och andra föreningar som arbetar för en viss fråga. Är det en intresserorganisation som lobbar och arbetar för en viss fråga, har de ofta vetskap om vilka advokater som är duktiga inom samma område.

Söker du advokat för vårdnadstvist?

Befinner du dig i en vårdnadstvist? Behöver du en duktig advokat som kan hjälpa dig genom en vårdnadstvist. Då kan man behöva en advokat som kan allt som rör barns vårdnad, boende och umgänge. Bland det viktigaste är att advokaten har erfarenhet, tänker på rätt sätt, och som först och främst har barns rättigheter och försöker få fram det som är bäst för barnet och inte bara föräldrarna. Läs mer här: https://www.vårdnadstvistgöteborg.se.

Vad händer vid narkotikabrott?

13 Jul 2019

Känner du någon som har missbrukat narkotika? Eller du kanske har varit på ngåon fest där du har blivit erbjuden narkotika? Om det händer, bör du alltid polisanmäla saken. Det brukar nämligen  leda till att personer i närheten av narkotikan kan göra upp med sitt missbruk och komma ur det. Men förutom att narkotika kan skada både hälsan och skada omgivningen, är det verkligen förbjudet att missbruka narkotika? Vad säger lagen?

Det säger lagen om narkotikabrott

Enligt lagen är det förbjudet att:

  • överlåta narkotika till någon annan
  • framställa narkotika för att missbruka det
  • förvärva narkotika för att överlåta det till någon annan
  • anskaffa, bearbeta, förpacka, transportera förvara och ha med narkotika att göra som inte är till för att själv missbruka det.
  • bjuda ut narkotika för försäljning, förvara, befordra vereflag för narkotika, förmedla kontakter mellan säljare och köpare, eller företag någon åtgärd som främjar narkotikahandel
  • innehar, brukar och befattar sig med narkotika

Dessa brott ger fängelse i högst tre år.

Att hantera narkotika är förbjudet

Det är alltså olagligt att sälja, förmedla kontakter mellan dem som säljer och som vill köpa och att förvara narkotika åt någon annan. Ser man att någon förvarar narkotika, bör man polisanmäla det. Ibland kanske man tror att man hjälper den som har med narkotika att göra, genom att inte polisanmäla, men det är faktiskt tvärtom; om det uppdagas att man har med narkotika att göra, kan man få chansen att göra något åt det. Det är när man smusslar med narkotikan som det kan fortsätta i hemlighet och kan ställa till med skada. Kommer det i stället dagen, kan man få en chans att göra något åt det.

Det bör du göra om du blir misstänkt

Är det så att du skulle bli misstänkt för narkotikabrott bör du ta kontakt med en advokatbyrå som har någon advokat som är erfaren av narkotikabrott och som kan arbeta för att du ska få vård och om du är oskyldig, bli friad från alla misstankar. En advokat bör alltid visa på brister i åklagarens eller polisens misstankar och föra fram bevis som visar att du är oskyldig. En duktig advokat pekar på alla omständigheter som visar på att du inte alls är skyldig, och skulle du vara det, bör en duktig advokat se till så att du får hjälp i stället för straff så att man kan ta sig ur ett eventuellt missbruk. Att då fängsla en person som lider av narkotikamissbruk är sämre.

Distanskurser inom juridik

11 Jul 2019

Juridik är en stor del av dagens samhälle och nästan oavsett vad man jobbar med kan man ha stor nytta av att fördjupa sina kunskaper på området. Välj en allmän kurs eller en mer inriktad, så som entreprenadjuridik eller affärsjuridik, utifrån vad som passar just för dig. Det är alltid bra att ha koll på lagar och regler som finns både som anställd, som chef och som egen företagare. Här följer en lista på juridikkurser som finns att läsa på distans.

Juridisk översiktskurs

Den juridiska översiktskursen, även kallad jöken, är en bred och bra kurs för den som vill fördjupa sina allmänna kunskaper inom juridik. Kursen är bra att ha i ryggsäcken oavsett vad man jobbar med för att få en förbättrad förståelse kring juridikens funktion i samhället. Det finns flertalet utbildare som erbjuder olika typer av upplägg för den här kursen. Läs den på ett par veckor eller under en hel termin, du väljer själv vilket som passar dig bäst.

Entreprenadjuridik

Entreprenadjuridik är en smal kurs med fokus på olika typer av juridiska frågor som rör utförandet av en entreprenad. Kursdeltagarna får lära sig om vad som gäller för upphandlingar, samordning och skyldigheter tillsammans med ansvar och ekonomi inom entreprenad. Kursen entreprenadjuridik ger bra kunskap om vilka rättigheter och skyldigheter som finns i ett entreprenadavtal, och tar även upp vilka risker som finns. Kursen finns att söka hos flera olika utbildare runt om i landet.

Affärsjuridik

Precis som entreprenadjuridik är detta en smalare kurs med en tydlig inriktning. Här handlar det lagar och regler inom olika typer av verksamheter och bolagsformer. Kursen behandlar även frågor som rör anställningar och annat som har med arbetsrätt att göra, och ger en bra grund för sådant som kan uppstå en vanlig dag på jobbet för den som jobbar till exempel som chef på ett större företag. Fördelen med att läsa på distans är att du kan fortsätta jobba som vanligt under tiden.

Privatjuridik

Kursen om privatjuridik behandlar just det som rör det privata. Frågor om arvs- familje-, konsument-, och skadeståndsrätt är en liten del av kursens innehåll. Den riktar sig till den som vill lära sig mer om familjerelationer, testamenten och bodelning och andra saker som kan komma på tal i privatlivet. Även denna kurs finns hos flertalet utbildare och går att välja i den studietakt som önskas.

Det finns många fördelar med att läsa en eller flera kurser på distans. Dels är man inte beroende av att befinna sig på en specifik ort och dels kan man ofta välja studietakt efter vad som lämpar sig bäst för den egna livssituationen. Många väljer dessutom att jobba som vanligt under tiden vilket också är en stor fördel, eftersom man kan sätta det man läser i direkt perspektiv till sitt arbete.

Juridisk hjälp med vårdnadstvisten

27 Jun 2019

Det är jobbigt och besvärligt för alla inblandade när man hamnat i en konflikt gällande gemensamma barn efter en skilsmässa. En skilsmässa är en mycket känslosam process med mycket som måste lösas. Allt ifrån den gemensamma bostaden och andra ägodelar som bilar, sommarstugor och andra kapitalvaror.

Det viktigaste är förstås att det löser på bästa sättet för barnen. Var de ska bo, kan de gå kvar i samma skola och så vidare. Det är viktigt att livet förändras så lite som möjligt för barnen. 

Gemensam vårdnad

Den bästa och vanligaste lösningen är gemensam vårdnad. Då har båda föräldrarna den juridiska vårdnaden vilket innebär att de ansvarar för skola, vård och kontakten med myndigheter. I vårdnadstvister är det oftast det som döms eftersom det är det bästa för alla parter. Det är generellt sätt alltid det bästa även för barnen, förutsatt att båda föräldrarna är lämpliga vårdnadshavare.

Ensam vårdnad

När en eller båda föräldrarna vill ha ensam vårdnad om barnet eller barnen så behöver det ibland lösas i domstol. Det kan vara när föräldrarna bor i olika städer eller inte kommer överens. Men det också handla om olämplighet hos någon av föräldrarna. Om en förälder är till exempel kriminell, har ett missbruk eller är våldsam dömer rätten själfallet till den andras fördel. Men det måste såklart bevisas också.

Professionell hjälp

När man hamnat i en vårdnadstvist behöver man ta hjälp av en familjejurist för en lösning. Det är vanligt att relationen med exet är frostig och att man inte kommer överens. Det är svårt att ha vettiga diskussioner som leder någonvart.

En kompetent och erfaren jurist inom vårdnadsärenden har full koll på lagar och regler och kan på ett lugnt och sakligt sätt fungera som en tredje part. Det brukar kunna lösa knutarna på ett bra sätt.

Rättsprocess

Ibland går det inte att lösa tvisten utan rättegång. Då inleds en rättsprocess för att tills slut lösas i en domstol. Då är det mycket viktigt att ha en kunnig advoktat som man har förtroende för. 

En erfaren jurist vet att det är komplicerade ärenden med mycket känslor iblandade. Och eftersom det är barn inblandade måste processen gå rätt till. Juristen kan enkelt förklara alla stegen i rättsprocessen och hur rättegången kommer att gå till. I en eventuell rättegång för advokaten din talan på ett lugnt och sakligt sätt och har även tagit fram bevis som ska gynna dig sak. När inte domen blivit till din fördel kan denne även göra en överklagan.

 

← Äldre inlägg