Blogg

Sida 2

Så går en företagsrekonstruktion till

15 dec 2019

Ett företag som står inför konkurs kan faktiskt räddas. Det är i enlighet med lagen om företagsrekonstruktion som trädde i kraft 1 september 1996, som gör det möjligt för ett företag att få juridisk hjälp av en företagsrekonstruktör för att få företaget på fötter igen. Det är en domstol som avgör om ett företags ska beviljas eller nekas en företagsrekonstruktion.

När ett företag får igenom en ansökan om företagsrekonstruktion beviljad, så stoppas alla utbetalningar för tillfället. Det för att företaget ska få en reell chans att genomgå en strukturell förändring som kan få företaget på fötter igen. Dock så är företaget alltid skyldigt att redovisa skatter och betala in sina skatter till Skatteverket, dock så kan Skatteverket i undantagsfall besluta om en uppskjutning av inbetalningen av skatter, om det är till hjälp för företaget.

Det kan en företagsrekonstruktör göra

Få företagsrekonstruktion istället för konkurs

En företagsrekonstruktör har stora befogenheter att göra förändringar som hon, eller han tror kan få företaget på fötter. En stor och avgörande fråga för att ett företag alls ska få igenom en företagsrekonstruktion är att det finns bevisade möjligheter för företaget att gå med vinst. Det måste ha potentialen att bli en vinstdrivande verksamhet. Därför har en företagsrekonstruktör möjlighet att byta ut hela styrelsen, avsätta VD eller sparka personal. En företagsrekonstruktör har den svåra uppgiften att få ett helt företag på fötter. Som de flesta kan förstå är det mycket svårt att få  nya lånegivare eller finansiärer till ett företag som står inför en hotande konkurs. Men lyckas hon, eller han få nya finansiärer som kan punga ut med nya och fräscha pengar, har juristen lyckats med konststycket att rädda företaget från konkurs.

Saabs företagsrekonstruktion misslyckades

Några kända företagsrekonstruktioner som vi minns är till exempel Saabs företagsrekonstruktion. När Saab gick i konkurs 2011 var det en av de största konkurserna i Sveriges historia då 3840 anställda blev av med sina arbeten. General Motors hade begärt företagsrekonstruktion redan 2009, och bilfabriken köpts då av Spyker Cars, som på nytt begärde om en företagsrekonstruktion 2011 som först avslogs, men som överklagade till hovrätten som beviljade företagsrekonstruktion och utsåg Guy Lofalk till rekonstruktör, men som samma år begärde Saab i konkurs. I efterhand inser man det misslyckade företaget att undvika Saabs konkurs. Det var säkerligen dömt att misslyckas, då ingen ville köpa Saabs bilar längre, till förmån för lättare och mer bensinsnåla bilar. Sedan såldes delar av företaget till andra verksamheter som lever än i dag.

Vad är asylrätt?

12 dec 2019

Den senaste tonen och retoriken när det kommer till invandrare har låtit som att de flyktingar som kommer till Sverige för att söka asyl, gör något brottsligt, eller fel. Det är inte bara i Sverige detta händer. Här finns en hel rad med länder som agerar och talar om flyktingar i dessa termer; Ungern, Grekland, Turkiet och USA. I USA har man för vana att sätta flyktingar i fängelser, liksom i Grekland och Ungern.

Sverige har än så länge varit förskonat från den slags "mottagande" av flyktingar som kommer för att de flyr från krig och elände. Så det kanske är dags att definiera begreppet asylrätt och vad det innebär både för dem som flyr och dem som ska ta emot flyktingarna.

Får vem som helst komma hit?

Vem som helst som råkar ut för en ohållbar situation, ett krig, förföljelse eller ett yttre hot mot sin person identitet och som lagen säger; "har en välgrundad fruktan för sitt liv, hälsa och person" har rätt att ansöka om asyl. Det är en mänsklig rättighet, enligt Förenta Nationernas definition om vad som är en mänsklig rättighet. Då spelar det ingen roll varifrån de människorna kommer. Att fly är alltså en mänsklig rättighet, men inte att alla gånger beviljas asyl. Det är den stora skillnaden. Att pröva skälet till asyl är en lång process och Sverige har fått kritik många gånger över att processen är alldeles för lång.

Vad innebär att ansöka om asyl?

När någon söker asyl i Sverige, så är det Migrationsverket som ska pröva skälet. Bland det första som Migrationsverket gör är att fastställa en persons identitet. Vem är detta som söker asyl i Sverige? Oftast blir detta en omöjlighet, då de flyktingar som kommer ända hit, från länder i Mellanöstern, Afrika eller från någon annan del av världen har fått hjälp av människosmugglare och blivit uppmanade eller har fråntagits sina pass. Så när de väl kommer till Sverige och ansöker om asyl och uppehållstillstånd, så kan de inte bevisa vilka de själva är och varför de ska få stanna kvar och beviljas asyl.

Vad händer sedan?

Om någon kan intyga att de är de personer som de påstår sig vara, och får några papper på vilka de är och det kan fastställas att de kommer från ett område i världens hörn som har drabbats av krig, förföljelser eller något hot mot deras person så kan de få ett tillfälligt uppehållstillstånd. Då de flesta asylärenden tar flera år för Migrationsverket att handlägga, hinner personerna som söker asyl rota sig i Sverige. Får de sedan ett beslut som avlår deras asyl, kan det bli en personlig tragedi för dem som har bott här, i vissa fall så länge som 6-7 år. Har de barn, har de kanske fötts här och går i skola eller dagis. Att då åka iväg till ett område som hotar deras liv, som förföljer dem eller på annat sätt ger dem ett svårt liv kan bli för mycket. Det är då som dessa som söker asyl behöver en bra advokat som kan föra en rättsprocess som kan ge dem asyl och permanent uppehållstillstånd.

När du behöver en advokat i Göteborg

29 okt 2019

Många tänker att man ska leva så långt bort från polis, domstol och åklagare som man bara kan. Och det är helt rätt tänkt. Men är man ung, och gillar att röra sig ute kanske på helger och nätter, är det inte helt omöjligt att man råkar befinna sig på fel plats, vid fel tidpunkt. Har man tagit några öl för många och kanske hamnar i handgemäng med till exempel en vakt utanför ett ölhak, så kan man råka ut för att göra sig skyldig till brottet "motstånd mot vakt". Då kan man behöver få tag i en advokat i Göteborg snabbare än kvickt.

Säg att scenariet ovan, gör att du plötsligt blivit häktad, men sedan satt på fri fot, men fortfarande misstänkt för våldsamt motstånd mot säkerhetsvakten. Du kommer ögonblickligen att behöva få tag i en duktig advokat som kan se till så att du inte blir dömd till brottet "våldsamt motstånd mot vakt". Det kan sätta käppar i hjulet i framtiden.

Vad en advokat kan göra under förundersökning

En advokat ska alltid arbeta för sin klient. Det är en av de principer som man har gått med på, sedan man fick ett medlemskap i Advokatsamfundet. Det är ett måste om man vill arbeta som advokat. Att jobba som advokat, innebär att man har en skyddad titel. Inte vem som helst får kalla sig advokat. Under en förundersökning ska en advokat (helst) få tillgång till allt det som polisen arbetar med, vilka bevis de har, vad de hittills har kommit fram till. Under en förundersökning kan till och med en duktig advokat göra egen utredning av vad som har hänt. Hon, eller han kan hitta vittnen från den där olycksaliga kvällen när polisen misstänker att du gav dig på en vakt. Kommer det fram att vakten var den som misshandlade dig, så kan du bli fri från misstankarna.

Vad en advokat kan göra under en rättegång

Skulle det sedan blir en rättegång, där en åklagare ska med hjälp av det som polisen har fått fram om vad som hände den där kvällen, så ska din advokat arbeta för att försvara dig. Helst ska advokaten kunna ta fram alternativa händelser, kalla vittnen som har sett att något annat hände, än det som åklagaren hävdar. Här räcker det med att domaren och nämndemän inte kan fälla en utan "rimligt tvivel" om att du är skydlig. Det innebär att åklagaren har så mycket bevis att domaren blir helt och hållet övertygad om att du har gjort just det som åklagaren hävdar att du har gjort. Lyckas advokaten slå hål på det, och så tvivel, så har hon eller han lyckats med sitt arbete. Och du kan gå fri från rättegången.

Hitta rätt advokat i Göteborg

15 aug 2019

Bor du i Göteborg? Framsidan av Sverige – som alla Göteborgsälskande västkustbor gillar att säga. Även i Göteborg, förekommer det brott, tvister och andra juridiska händelser som alla kan behöva en advokat i Göteborg. Bara i staden Göteborg finns det minst 250-300 olika advokatbyråer. På varje advokatbyrå, brukar det arbeta 5-10 advokater och rättsbiträden. Alla advokater är ju minst lika olika som vi, lekmän. Det finns duktiga advokater, och så finns det de som inte är det. Tyvärr. Så hur får man tag i en duktig advokat oberoende vilken slags advokat som man behöver få tag i.

Lyssna på rykten och skvaller

Här lönar det sig verkligen att lyssna på rykten och skvaller om advokater. De som är duktiga och vinner många rättegångar, får nämligen ett gott rykte om sig. Några sådana advokater som har blivit kända, är ju Leif Silbersky och Elisabeth Massi Fritz. Det finns fler exempel på andra duktiga advokater, även om det inte kommer med här. Det är nämligen stor skillnad på någon som är duktig och någon som inte är det. En duktig advokat kan hitta andra bevis som en åklagare, motpartens advokat inte hittar, är påläst, noggrann och kan tänka "utanför boxen". Sådant är viktigt om man ska kunna bevisa något.

Fråga andra advokater

Om man frågar en advokat om de känner till någon annan advokat, som kanske arbetar utanför deras område, de flesta advokater specialiserar sig nämligen inom ett särskilt område, kan man oftast få bra tips och råd. De känner ofta till varandra och de brukar ha en bra koll på vilka som är duktiga och bra.

Fråga intresseorganisationer

Får man inte napp på något annat sätt, kan man i stället fråga intresseorganisationer, de vet oftast vilka advokater som är duktiga. Här kan man alltid fråga Brottsoffermyndigheten, kvinnojourer, barnrättsorganisationer och andra föreningar som arbetar för en viss fråga. Är det en intresserorganisation som lobbar och arbetar för en viss fråga, har de ofta vetskap om vilka advokater som är duktiga inom samma område.

Söker du advokat för vårdnadstvist?

Befinner du dig i en vårdnadstvist? Behöver du en duktig advokat som kan hjälpa dig genom en vårdnadstvist. Då kan man behöva en advokat som kan allt som rör barns vårdnad, boende och umgänge. Bland det viktigaste är att advokaten har erfarenhet, tänker på rätt sätt, och som först och främst har barns rättigheter och försöker få fram det som är bäst för barnet och inte bara föräldrarna. Läs mer här: https://www.vårdnadstvistgöteborg.se.

Vad händer vid narkotikabrott?

13 jul 2019

Känner du någon som har missbrukat narkotika? Eller du kanske har varit på ngåon fest där du har blivit erbjuden narkotika? Om det händer, bör du alltid polisanmäla saken. Det brukar nämligen  leda till att personer i närheten av narkotikan kan göra upp med sitt missbruk och komma ur det. Men förutom att narkotika kan skada både hälsan och skada omgivningen, är det verkligen förbjudet att missbruka narkotika? Vad säger lagen?

Det säger lagen om narkotikabrott

Enligt lagen är det förbjudet att:

  • överlåta narkotika till någon annan
  • framställa narkotika för att missbruka det
  • förvärva narkotika för att överlåta det till någon annan
  • anskaffa, bearbeta, förpacka, transportera förvara och ha med narkotika att göra som inte är till för att själv missbruka det.
  • bjuda ut narkotika för försäljning, förvara, befordra vereflag för narkotika, förmedla kontakter mellan säljare och köpare, eller företag någon åtgärd som främjar narkotikahandel
  • innehar, brukar och befattar sig med narkotika

Dessa brott ger fängelse i högst tre år.

Att hantera narkotika är förbjudet

Det är alltså olagligt att sälja, förmedla kontakter mellan dem som säljer och som vill köpa och att förvara narkotika åt någon annan. Ser man att någon förvarar narkotika, bör man polisanmäla det. Ibland kanske man tror att man hjälper den som har med narkotika att göra, genom att inte polisanmäla, men det är faktiskt tvärtom; om det uppdagas att man har med narkotika att göra, kan man få chansen att göra något åt det. Det är när man smusslar med narkotikan som det kan fortsätta i hemlighet och kan ställa till med skada. Kommer det i stället dagen, kan man få en chans att göra något åt det.

Det bör du göra om du blir misstänkt

Är det så att du skulle bli misstänkt för narkotikabrott bör du ta kontakt med en advokatbyrå som har någon advokat som är erfaren av narkotikabrott och som kan arbeta för att du ska få vård och om du är oskyldig, bli friad från alla misstankar. En advokat bör alltid visa på brister i åklagarens eller polisens misstankar och föra fram bevis som visar att du är oskyldig. En duktig advokat pekar på alla omständigheter som visar på att du inte alls är skyldig, och skulle du vara det, bör en duktig advokat se till så att du får hjälp i stället för straff så att man kan ta sig ur ett eventuellt missbruk. Att då fängsla en person som lider av narkotikamissbruk är sämre.

Distanskurser inom juridik

11 jul 2019

Juridik är en stor del av dagens samhälle och nästan oavsett vad man jobbar med kan man ha stor nytta av att fördjupa sina kunskaper på området. Välj en allmän kurs eller en mer inriktad, så som entreprenadjuridik eller affärsjuridik, utifrån vad som passar just för dig. Det är alltid bra att ha koll på lagar och regler som finns både som anställd, som chef och som egen företagare. Här följer en lista på juridikkurser som finns att läsa på distans.

Juridisk översiktskurs

Den juridiska översiktskursen, även kallad jöken, är en bred och bra kurs för den som vill fördjupa sina allmänna kunskaper inom juridik. Kursen är bra att ha i ryggsäcken oavsett vad man jobbar med för att få en förbättrad förståelse kring juridikens funktion i samhället. Det finns flertalet utbildare som erbjuder olika typer av upplägg för den här kursen. Läs den på ett par veckor eller under en hel termin, du väljer själv vilket som passar dig bäst.

Entreprenadjuridik

Entreprenadjuridik är en smal kurs med fokus på olika typer av juridiska frågor som rör utförandet av en entreprenad. Kursdeltagarna får lära sig om vad som gäller för upphandlingar, samordning och skyldigheter tillsammans med ansvar och ekonomi inom entreprenad. Kursen entreprenadjuridik ger bra kunskap om vilka rättigheter och skyldigheter som finns i ett entreprenadavtal, och tar även upp vilka risker som finns. Kursen finns att söka hos flera olika utbildare runt om i landet.

Affärsjuridik

Precis som entreprenadjuridik är detta en smalare kurs med en tydlig inriktning. Här handlar det lagar och regler inom olika typer av verksamheter och bolagsformer. Kursen behandlar även frågor som rör anställningar och annat som har med arbetsrätt att göra, och ger en bra grund för sådant som kan uppstå en vanlig dag på jobbet för den som jobbar till exempel som chef på ett större företag. Fördelen med att läsa på distans är att du kan fortsätta jobba som vanligt under tiden.

Privatjuridik

Kursen om privatjuridik behandlar just det som rör det privata. Frågor om arvs- familje-, konsument-, och skadeståndsrätt är en liten del av kursens innehåll. Den riktar sig till den som vill lära sig mer om familjerelationer, testamenten och bodelning och andra saker som kan komma på tal i privatlivet. Även denna kurs finns hos flertalet utbildare och går att välja i den studietakt som önskas.

Det finns många fördelar med att läsa en eller flera kurser på distans. Dels är man inte beroende av att befinna sig på en specifik ort och dels kan man ofta välja studietakt efter vad som lämpar sig bäst för den egna livssituationen. Många väljer dessutom att jobba som vanligt under tiden vilket också är en stor fördel, eftersom man kan sätta det man läser i direkt perspektiv till sitt arbete.

Juridisk hjälp med vårdnadstvisten

27 jun 2019

Det är jobbigt och besvärligt för alla inblandade när man hamnat i en konflikt gällande gemensamma barn efter en skilsmässa. En skilsmässa är en mycket känslosam process med mycket som måste lösas. Allt ifrån den gemensamma bostaden och andra ägodelar som bilar, sommarstugor och andra kapitalvaror.

Det viktigaste är förstås att det löser på bästa sättet för barnen. Var de ska bo, kan de gå kvar i samma skola och så vidare. Det är viktigt att livet förändras så lite som möjligt för barnen. 

Gemensam vårdnad

Den bästa och vanligaste lösningen är gemensam vårdnad. Då har båda föräldrarna den juridiska vårdnaden vilket innebär att de ansvarar för skola, vård och kontakten med myndigheter. I vårdnadstvister är det oftast det som döms eftersom det är det bästa för alla parter. Det är generellt sätt alltid det bästa även för barnen, förutsatt att båda föräldrarna är lämpliga vårdnadshavare.

Ensam vårdnad

När en eller båda föräldrarna vill ha ensam vårdnad om barnet eller barnen så behöver det ibland lösas i domstol. Det kan vara när föräldrarna bor i olika städer eller inte kommer överens. Men det också handla om olämplighet hos någon av föräldrarna. Om en förälder är till exempel kriminell, har ett missbruk eller är våldsam dömer rätten själfallet till den andras fördel. Men det måste såklart bevisas också.

Professionell hjälp

När man hamnat i en vårdnadstvist behöver man ta hjälp av en familjejurist för en lösning. Det är vanligt att relationen med exet är frostig och att man inte kommer överens. Det är svårt att ha vettiga diskussioner som leder någonvart.

En kompetent och erfaren jurist inom vårdnadsärenden har full koll på lagar och regler och kan på ett lugnt och sakligt sätt fungera som en tredje part. Det brukar kunna lösa knutarna på ett bra sätt.

Rättsprocess

Ibland går det inte att lösa tvisten utan rättegång. Då inleds en rättsprocess för att tills slut lösas i en domstol. Då är det mycket viktigt att ha en kunnig advoktat som man har förtroende för. 

En erfaren jurist vet att det är komplicerade ärenden med mycket känslor iblandade. Och eftersom det är barn inblandade måste processen gå rätt till. Juristen kan enkelt förklara alla stegen i rättsprocessen och hur rättegången kommer att gå till. I en eventuell rättegång för advokaten din talan på ett lugnt och sakligt sätt och har även tagit fram bevis som ska gynna dig sak. När inte domen blivit till din fördel kan denne även göra en överklagan.

 

När du är i en vårdnadstvist

5 jun 2019

Familjesituationen kan bli väldigt svår efter skilsmässan. När föräldrarnas relation blivit infekterad och inte kan bli ense om vårdnaden eller umgänget med barnen. Det är lätt att köra fast eftersom det är så mycket känslor iblandade.
Det kan också handla om allvarligare fall när barnen far illa hos den ena föräldern. Då bör man anlita juridisk hjälp för att lösa problemen och ansöka om vårdnaden.

Ensam vårdnad

När man av olika anledningar behöver ansöka om ensam vårdnad, eller juridisk vårdnad som det också kallas eftersom det inte har något med umgängesrätt att göra. Då behöver man råd och stöttning av ett juridiskt ombud som även för ens talan i rätten. Men det är en komplicerad process att få ensam vårdnad.

Det är också värt att veta i Sverige är barnets rättigheter till båda föräldrarna som är avgörande i vårdnadstvister.

Fokus på barnet

I vårdnadstvister är det alltid barnens rättigheter som är viktigast. Finns det indikationer att barnet far illa på olika sätt är det alltid det som ska avgöra utfallet. Det kan handla om olika sorters missbruk, psykisk sjukdom eller våld i hemmet. Beroende på barnets ålder och mognad är barnets önskningar viktiga.

Professionell hjälp

När man vänder sig till professionell hjälp och stöd kan man ofta få till en bra lösning på problemet. En erfaren advokat inom familjerätt har alla verktygen som lagen tillåter för att skydda barnet. Man strävar alltid efter att få atill den llra bästa lösningen för alla inblandade och i de fall det går att ha gemensam vårdnad är det alltid att föredra.

Avgörande i domstol

Ibland går ärendet till domstol och då är det mycket viktigt att ha en bra och erfaren advokat vid sin sida. Då får domstolen avgöra vem som ska få vårdnaden eller om det blir gemensam vårdnad.

Då är det mycket viktigt att advokaten har alla fakta på bordet för att kunna föra förälderns talan. Det gäller för alla inblandade att vara sakliga och lägga känslorna åt sidan och ha bevis för det som framkommer.

Umgängesrätt

Oavsett om man har delad eller ensam vårdnad har man rätt till umgängesrätt till barnen. Men man får aldrig glömma att det är barnen som har rätt till umgänge till sina föräldrar om så önskas. Och inte tvärtom som många tror. Om ett barn till exempel vägrar träffa en förälder av rädsla kan det aldrig tvingas till det. Men i de allra flesta fallen löser föräldrarna umgänget med sina barn, oavsett vem som har vårdnaden.

När företag inte kan betala sina skulder

23 apr 2019

Det finns bra sätt att driva företag på, och så finns det de dåliga. De goda sätten som man kan driva företag på, är när man är ärlig, betalar sina skatter och skulder och sköter företaget. En del förtetagare har satt det i system att klaga på staten Sverige. Vi har så höga avgifter och skatter... det är för mycket krångel och byråkrati med att driva företag i Sverige... och många andra klagomål som man kan höra. Det mest kända kanske ändå är Svenskt Näringslivs ordförande Leif Östling som har ett skatteupplägg, via ett luftföretag på Malta för att slippa betala skatt i Sverige. Något som han tycker är ett bra sätt att slippa betala skatt för företaget som han äger:

– Det här är ju ett problem med det svenska skattesystemet, det är så vansinnigt höga skatter i det här landet, sa han till Aftonbladet.

Vad fan får man för pengarna?

Till programmet Uppdrag granskning som synade hans företag som han har uprättat på Malta, undrade han vad fan han fick för pengarna, för alla de miljoner kronor som han har betalat skatt i Sverige.

Nu är det ju inte meningen att man ska driva företag på det sättet, en god företagare vill betala sina skatter och avgifter i det land som man både bor i och där man följaktligen driver företaget i. Har man ett företag som man driver i Sverige är det meningen att man ska betala de avgifter och skatter som politikerna har bestämt. En del företagare tycker att det är helt okej att fuska sig till sina vinster och att man ska göra allt för att slippa betala för avgifterna och skatterna.

När man får för lite inkomster

Sedan finns det en kategori företagare som verkligen gör allt som man ska, men som har för lite inkomster för att täcka de skatter och avgifter som de är skyldiga att göra. Det finns hjälp att få om man hamnar i en sådan situation. Skatteverket är en myndighet som faktiskt har hjälp att ge till företagare som vill göra rätt för sig. Här går vi igenom den praktiska hjälp som man faktiskt kan få av Skatteverket.

1. Anstånd att betala – man kan ansöka om anstånd, som det heter att betala sina avgifter. Det innebär inte att man inte ska betala men att man får en tidsfrist och slipper betala just under en viss period. Man kan till exempel inte ansöka om företrädaransvar när man har fått anstånd att betala de skulder man har till Skatteverket.

2. Företrädaransvar – en företrädare som tar ett företrädaransvar, är som om man fick en annan person som blev myndig för företaget och tar över ansvaret för företagets betalningar och beslut som fattas för att få företagets ekonomi på fötter igen.

3. Företagsrekonstruktion – en företagsrekonstruktion kan man få när man ser att företaget har alla förutsättningar för att klara av att betala alla sina skulder, men att det just för tillfället är slut i kassan. Genom att sälja av eller avyttra vissa delar i företaget kan man frigöra resurser så att man kan få företaget på fötter igen.

4. Betalningsinställelse – man kan tala om för dem man är skuldsatt till att man inte kan betala sina skulder. Om man får dem att inte just då driva in sina skulder kan man få en tidsfrist för betalningar så att man kommer på fötter och kommer tillbaka som företag och kan ta sig ur en tillfällig svacka. Men för att detta ska ske ska det finnas riktiga förutsättningar för företaget att kunna göra vinster i framtiden.

När du önskar juridisk rådgivning om vårdnaden om barn

11 dec 2018

Ska du skilja dig eller funderar du och din partner på om det är en utväg för er att skilja er? Då kan det vara bäst att sätta er ner och fundera på hur ni vill ha det. Att skilja sig går snabbt och behändigt om ni inte har barn. Har ni däremot barn är det genast mycket krångligare och tar längre tid. Enligt lag måste det gå ett halvår, efter att ni har begärt skilsmässa, tills skilsmässan går igenom lagligen. Lagen säger att man måste ha ett halvårs betänketid om man har gemensamma barn. Sedan, om man fortfarande vill skiljas måste man bestämma hur man gör med de gemensamma barnen. Här går vi igenom de olika aspekterna när det kommer till skilsmässa och gemensamma barn.

Ingen skillnad på gifta eller sambopar när man skiljer sig

Det är endast skillnad på gifta par och sambor, när man får barn. Är man sambor måste pappan erkänna faderskapet hos socialtjänsten om man har fått barn ihop. Är man däremot gift, tas det för givet att maken är pappa till barnet. Men om man skiljer sig, spelar det sedan ingen roll om man har varit gift eller smabor innan. Man måste ändå komma överens om hur man ska göra med det gemensamma barnet. Ska barnet bo, bara hos den ena, eller lika mycket hos båda? Om det är så att den ena föräldern inte har sitt barn boende alls hos sig, hur ska barnet få träffa den andra föräldern? Och vem ska fortsätta bestämma om barnet? Det allra bästa är ju om föräldrarna kan komma överens i alla detaljer om barnet.

När man inte kommer överens om barnet

Det kan ju hända att man helt enkelt inte kommer överens om barnet alls. Om man har helt olika syn på barnet, och vad som är bäst för barnet, kan konflikten bli så stor att man behöver juridisk hjälp där någon annan bestämmer om hur det ska bli med barnets vårdnad, boende och umgänge. I de flesta fall vill rätten att båda föräldrarna ska ha gemensam vårdnad om barnet, även efter en skilsmässa. Det innebär att båda är med och bestämmer lika mycket om var barnet ska bo, gå i skola, dagis, fritidsaktiviteter och om hon eller han ska få träffa läkare, psykolog och socialtjänsten. Är man inte överens om hur barnets boende ska se ut, kan antingen den ena föräldern ha barnet boende hos sig hela tiden, eller så bestämmer rätten att barnet ska bo växlevis hos de skilda föräldrarna. Om barnet ska bo endast hos den ena föräldern, får (egentligen) barnet umgängesrätt med den andra föräldern. I praktiken har det blivit förälderns rätt till umgänge med sitt barn, då många barn som inte vill umgås med den andra föräldern, ändå tvingas umgås med den personen. Mer om detta kan du läsa här om enskild och gemensam vårdnad.

Undvik en vårdnadstvist

10 nov 2018

Det finns lyckliga skilsmässor och så finns det sådana av det mer olyckliga slaget. En rättelse är naturligtvis på sin plats här; en skilsmässa är ingenting att eftersträva och det är alltid att anse som ett litet misslyckande. Har man lovat varandra evig kärlek och att man ska leva ett liv tillsammans så förvandlar naturligtvis en skilsmässoansökan dessa löften till stoff och i och med detta ett personligt nederlag.

Vad ska man göra? Vi är människor, vi styrs av känslor - men vi kan inte själva styra våra känslor. Det gör att en skilsmässa i vissa lägen blir oundviklig. Det vi menar med lyckliga sådana är de som handlar om respekt, om ömsesidigt ansvar och en jämställd och rättvis fördelning av alla tillgångar. Har man alla dessa ingredienser så finns också ett fundament som gör framtiden enklare och där man även fortsatt kan ha kontakt och visst umgänge. Något som verkligen behövs om det handlar om en skilsmässa med barn involverade. Det är tufft för ett barn att få beskedet om att mamma och pappa inte längre ska leva tillsammans.

Barnet påverkas mest av en vårdnadstvist

Oavsett ålder så handlar det om en kraftig omställning och en tydlig förändring av livet. Som förälder ska man därför vara vaksam på hur barnet reagerar och man kan med fördel vara transparent med det som sker och exempelvis ge information till skolpersonal för att kunna ha ytterligare några ögon som kan se hur barnet mår, om några beteendeförändringar sker och om det finns något fog för vidare åtgärder - att exempelvis anlita en barnpsykolog eller ta hjälp av kommunen med annan typ av samtalshjälp.

Barnet först - i alla lägen; men vad händer om det är barnet som man bråkar om? Tyvärr så slutar många skilsmässor i uppslitande konflikter också. Inte sällan så handlar dessa om ekonomiska spörsmål - och dessa går alltid lättare att lösa. I en del fall dock, där handlar det om barnen och där har man en så kallad vårdnadstvist att hantera.

En vårdnadstvist som kommer att vara själsligt dränerande, som kommer att ta tid att lösa (utredningen måste ta lång tid och vara omfattande), som kommer att kosta pengar (även om rättsskyddet i hemförsäkringen täcker en del) och som, framförallt, kommer att vara värst för barnen.

Ett samarbetssamtal kan hjälpa er att hitta lösningen

En vårdnadstvist ska undvikas in i det längsta. Vi säger detta med brottslighet, missbruk, grav psykisk sjukdom och andra självklara skäl å sido. Handlar det om en vårdnadstvist av anledningar som hämnd, svartsjuka eller andra - i sammanhanget - rena petitesser så bör man hitta andra vägar att gå än att inleda en vårdnadstvist - eller slutföra en sådan, åtminstone.

Det finns en lösning som varje kommun i Sverige - enligt lag - är tvungna att erbjuda par i en vårdnadstvist. Det kallas för samarbetssamtal och det innebär att man får professionell hjälp och vägledning som kan hjälpa till att hitta alternativa lösningar.

Det kan konkret handla om boende, det kan handla om underlättning vid hämtning och lämning och det kan handla om andra kommunikationsvägar. Kort och gott; man får - tillsammans med respektive juridiskt ombud - sitta ned och, tillsammans med sakkunnig personal från kommunen, samtala om hur man kan gå vidare utan att den vårdnadstvist man inlett når rätten. Uppklarningsprocenten är förvånansvärt hög då det kommer till samarbetssamtal och det är verkligen något som rekommenderas. Ibland så räcker det med samtal för att inse att de man bråkar om kan drabbas hårdast vid en vårdnadstvist: barnen.

Är ditt hus elsäkert?

6 nov 2018

Det finns en slags nonchalans i Sverige gällande skador och ersättning för sådana. Många tror att man är säker i och med att man har tecknat en hemförsäkring och många som bor i hyresrätter eller i bostadsrätter helt går fria om olyckan är framme. Det stämmer inte.

Skulle du bo i en villa i Stockholm så bär du själv ansvaret för att se till att allt är i sin ordning. Skulle de börja brinna i sitt hus och då elden i fråga kan härledas till att du just kopplat in en maskin på ett felaktigt sätt - och utan en behörig elektriker - så är det också så att du kommer att få betala.

Gällande el i en bostadsrätt så har BRF:en det stora ansvaret. Men, varje enskild medlem ansvarar själv för sina maskiner och apparater. Det innebär att du kanske kopplar in en diskmaskin på ett felaktigt sätt och att denna springer läck som en följd av detta så kommer du att få bära kostnaden.

Ska ett försäkringsbolag betala för din dumhet?

Det kan bli väldigt dyrt - i synnerhet om man betänker att en sådan vattenskada även kan komma att drabba tredje person i form av en granne som bor under. El och vatten är två vanliga orsaker till skador och det finns, enligt oss, heller inga ursäkter gällande båda dessa element.

Vi håller helt på de försäkringsbolag som nekar ersättning i dessa frågor. Har man en brand som en direkt följd av en felaktig installation och där man - olagligt dessutom - valt bort en behörig elektriker; varför ska man då bli ersatt? Detsamma gäller en vattenskada. Om en sådan kommer enbart för att du missat att sätta in en fuktspärr, ska du då få serva en andraserve?

Anlita alltid en elektriker

Konflikter med försäkringsbolag inträffar hela tiden. Det ligger i sakens natur. Som privatperson känner man sig säker då man tecknar en försäkring och som Försäkringsbolag så vill man komma så billigt undan som möjligt. Det öppnar för konflikter. Sakfråga åsido här. Ibland så har man som kund definitivt rätt. Det finns många exempel på där en kund vunnit ett mål och fått ersättning utbetald retroaktivt av sitt försäkringsbolag - en skicklig jurist kan ofta bidra till en sådan vinst.

Men, vår poäng är följande: Varför ens utsätta sig för en sådan risk? Om du anlitar en elektriker i Stockholm så har du också skött ditt åtagande. Du kan bevisa att du gjort det som förväntats av dig och den elektriker du anlitat kan - genom sin ansvarsförsäkring - få ta kostnaden om hans arbete varit fel. Detsamma gäller för en rörmokare. Se till att ha dina händer fria. Med rot-avdraget så handlar det inte om några större kostnader heller.

Vad är skillnaden mellan civil domstol och en rättsdomstol

24 okt 2018

Skillnaden mellan om en domstol ska avgöra om någon är kriminellt och har begått ett brott och ska straffas, och en tvist i en civil domstol är den att i en tvist i en civil domstol är det (inte alltid) som någon är brottslig. I en civil domstol handlar det om att du inte är överens om någonting; ett arbete, en anställning, vårdnaden om ett barn eller ett avtal eller ett arv, till exempel. Även här ska domaren döma enligt lagen, men ingen av er behöver vara kriminell – det kan ju hända att den ena är kriminell och därför är ni oense. Men i ett rättsfall handlar det om att en åklagare ska åtala någon som hon eller han anser är skyldig till ett brott. Då ska åklagaren försöka få en domstol att pröva om någon är skyldig till ett brott eller inte.

I brottmål har man alltid rätt till brottmålsadvokat eller offentlig försvarare

Skulle det vara så att du är föremål för misstankar eller en förundersökning har man rätt till en offentlig försvarare eller en brottmålsadvokat. Är man föremål för misstankar om brott, är det inte som i en civil domstol, att ingen part är skyldig till något brott, utan i misstankar om brott och du skulle dömas skyldig till det brottet kan du bli tvungen att betala böter eller sitta i fängelse. Det är därför som det är mycket viktigt att du anlitar en advokat som är duktig och som kan hjälpa dig att bli helt friad från misstankarna och avförd från utredningen.

Oavsett om vem som betalar för en brottmålsadvokat, har du alltid  rätt att anlita en sådan. Det är du som väljer om du vill ha någon vid din sida som kan juridiken och den rättsliga processen. Det är du som avgör om du behöver en jurist som kan hjälpa dig genom en förundersökning, göra utrednignar som kan fria dig från misstankarna och som visar att det är omöjligt att något kan ske såsom polisen eller någon annan påstår. Ibland är det enda som krävs att någon tänker analytiskt och konsekvent, och inte bara tro på något som någon annan påstår.

Ta reda på någon brottmålsadvokat som är duktig

Det är inte alla advokater som är duktiga. En del tar inte sitt arbete på allvar, eller inte bryr som sig om att vara noggranna. De tar på sig alltför många fall och stressar igenom de fall som de har utan att bry sig tillräckligt om sina klienter. En sådan ska du inte anlita. Här kan du läsa om vad en brottsmålsadvokat gör och inte gör: http://www.brottmålsadvokatstockholm.biz.

Tandläkare ska informera om priser

10 okt 2018

Det finns en tydlig skillnad mellan sjuk- och tandvård. En skillnad som ligger i kostnaden. Då du besöker ett sjukhus så bekostas ditt besök till stor del av staten och via den skatt vi alla betalar in. Besöker du en tandläkare så kommer du att få bekosta en stor del ur egen ficka. Detta givet att du är över 21 år; är du yngre än så kommer kostnaden - på samma sätt som gällande sjukvård - att täckas av skattemedel. Är det då en hög kostnad att besöka en tandläkare?

Ja, och nej. Frågan är egentligen felställd. Det kostar pengar att besöka en tandläkare i exempelvis Solna, men frågan är hur mycket det kostar att avstå? Det fel som många gör är att man ställer in undersökningar av kostnadsskäl och då man väl drabbas av någon typ av tandskada så blir priset istället väldigt högt. Dels så krävs ett större ingrepp och dels så kan problemet vara akut - något som också medför en högre kostnad.

Man ska även veta att tandläkare har fri prissättning och där således olika behandlingar kan variera i pris. Det senare är något som är en viktig del i den information du som patient ska delges. Du ska, helt enkelt, få en ungefärlig bild av priset innan en den tandläkare du besöker sätter igång.

Dina rättigheter hos en tandläkare

Finns det andra, alternativa behandlingar som kanske kostar mindre pengar så ska du även informeras om dessa samt få en bild av vilken skillnad som finns dem emellan.

Du har nämligen alltid ett val att göra hos en tandläkare som, inom rollen av sin profession - på samma sätt som en läkare - ska verka för att du ska få så bra vård som möjligt, till en rimlig kostnad. En tandläkare ska alltså inte försöka tjäna en massa pengar på dig.

Viktigt att veta om en tandläkare

Om du ska välja tandläkare så finns det några parametrar att ta hänsyn till. Dels så måste mottagningen vara ansluten till Försäkringskassan för att du ska kunna använda tandvårdsbidrag eller få en behandling inom högkostnadsskyddet.

En annan bra sak att kolla upp gäller garantier. Dessa skiljer sig - liksom vid priset - åt beroende på vilken tandläkare du besöker. Innan en behandlings sätter igång så ska du som patient vara införstådd i vad som ska göras, hur mycket det kommer att kosta samt vilka risker som kan finnas. Det är något som - tillsammans med garantin - kan hjälpa dig om någonting skulle bli fel.

Felbehandling - så går du vidare

Om du skulle uppleva att du blivit felbehandlad av din tandläkare så finns det några vägar att gå för att få upprättelse:

  • Kontakta mottagningen: Det första är att du kontaktar den mottagning och den tandläkare som utfört behandlingen. Här spelar ovan nämnda garanti roll. I de flesta fall så brukar mottagningen erbjuda ny behandling eller att betala tillbaka en del av kostnaden. Men i andra fall så ställer de sig skeptiska.
  • Kontakta Privattandläkarna: Om tandläkaren (här förutsätter vi att du valt en privat sådan) är ansluten till organisationen Privattandläkarna så kan du kontakta denna och låta dem göra en bedömning. Det här är också en viktig punkt innan du väljer tandläkare. Se till att mottagningen är ansluten till någon branschorganisation.
  • Anmäl ärendet till IVO Det sista steget - innan du vidtar rättsliga åtgärder - är att anmäla felbehandlingen till IVO - Inspektion för Vård och Omsorg. Detsamma gäller om du drabbats av en vårdskada.

Solna Dental är en tandlärkarmottagning som informerar och priser och annat på ett korrekt vis.

Utökade krav på transaktionsrapportering

22 sep 2018

Finanskrisen 2008 skakade om en hel värld och i vissa avseenden så ser vi fortfarande skälvningar som en följd av denna. En sak som visade sig i och med denna kris och krasch var att man behövde tydligare regler och instrument för att se vilka parter som varit inblandade i olika transaktioner gällande handel med aktier, med derivat, med värdepapper och med olika typer av obligationer.

Finanskrisen födde idén om LEI Kod

Ett tydligt tecken på detta var företaget Lehman Brothers vars konkurs dels - å det starkaste - bidrog till krisen och dels också hade en, i stort sett omöjligt, affärshistorik att reda ut. Man hade, som ett tecken på detta, 3500 olika dotterbolag vilket i sin tur gjorde det extremt svårt att säga vilka företag som gjort affärer med vilka. Vilka företag hade intressen, vilka hade agerat korrekt och vilka hade, så att säga, smuts under naglarna?

Detta fick G20-länderna att agera. Med bakgrund av finanskrisen och nämnda Lehman Brothers så beslutade man sig för att införa ett system som skulle säkra en säkrare global handel och dels också göra den enklare att övervaka (och om så krävs: reda ut).

Här föddes idén om en LEI Kod och sedan den tredje januari i år så är en sådan obligatorisk att använda för företag, enskilda företag och juridiska personer som handlar med obligationer, aktier, värdepapper, derivat - FX Swap, FX Forward och IRS. En Lei kod kan liknas vid ett globalt organisationsnummer - ett unikt sådant i form av en alfanumerisk kod om 20 siffror.

Obligatoriskt att använda Lei Kod även i Sverige

Först och främst: du som privatperson behöver inte registrera dig för LEI Kod. Detsamma gäller om du har en enskild firma som omsätter mindre än tre miljoner - men som ändå handlar med det vi ovan nämnde.

Företag, juridiska personer och enskilda företag (med en omsättning över tre miljoner kronor) ska dock registrera sig för LEI Kod och detta av den enkla anledningen att det annars är omöjligt att bedriva en fortsatt handel. Sedan 3:e januari i år så måste man använda LEI kod vid transaktioner och affärer. Båda inblandade parter måste dessutom ha en sådan för att exempelvis en transaktion ska kunna genomföras.

Registrera LEI och bidra till säker handel

Det går fort att registrera sig för LEI och det går dels att göra via sin bank eller via sidor online hos en LEI-leverantör. De senare ska dock vara ackrediterade och ha tillstånd. De behöver dock inte vara knutna till Sverige; LEI leverantörer är globala. Priset varierar, men en rimlig summa är mellan 100-120 dollar. Du ska även förnya - mot en avgift - din LEI Kod årligen.

En sista sak: se inte det här systemet som någonting negativt. Det handlar om att man kan övervaka en finansmarknad och förhindra att så svåra kriser som den som inträffade 2008 kommer igen. En Lei Kod och användandet av en sådan skapar trygghet, transparens och förhindrar att vissa aktörer kan ta sig friheter man inte har rätt till.

Mer information finns att hitta på https://sv.nordlei.org.

← Äldre inlägg