Blogg

Sida 2

När du är i en vårdnadstvist

5 jun 2019

Familjesituationen kan bli väldigt svår efter skilsmässan. När föräldrarnas relation blivit infekterad och inte kan bli ense om vårdnaden eller umgänget med barnen. Det är lätt att köra fast eftersom det är så mycket känslor iblandade.
Det kan också handla om allvarligare fall när barnen far illa hos den ena föräldern. Då bör man anlita juridisk hjälp för att lösa problemen och ansöka om vårdnaden.

Ensam vårdnad

När man av olika anledningar behöver ansöka om ensam vårdnad, eller juridisk vårdnad som det också kallas eftersom det inte har något med umgängesrätt att göra. Då behöver man råd och stöttning av ett juridiskt ombud som även för ens talan i rätten. Men det är en komplicerad process att få ensam vårdnad.

Det är också värt att veta i Sverige är barnets rättigheter till båda föräldrarna som är avgörande i vårdnadstvister.

Fokus på barnet

I vårdnadstvister är det alltid barnens rättigheter som är viktigast. Finns det indikationer att barnet far illa på olika sätt är det alltid det som ska avgöra utfallet. Det kan handla om olika sorters missbruk, psykisk sjukdom eller våld i hemmet. Beroende på barnets ålder och mognad är barnets önskningar viktiga.

Professionell hjälp

När man vänder sig till professionell hjälp och stöd kan man ofta få till en bra lösning på problemet. En erfaren advokat inom familjerätt har alla verktygen som lagen tillåter för att skydda barnet. Man strävar alltid efter att få atill den llra bästa lösningen för alla inblandade och i de fall det går att ha gemensam vårdnad är det alltid att föredra.

Avgörande i domstol

Ibland går ärendet till domstol och då är det mycket viktigt att ha en bra och erfaren advokat vid sin sida. Då får domstolen avgöra vem som ska få vårdnaden eller om det blir gemensam vårdnad.

Då är det mycket viktigt att advokaten har alla fakta på bordet för att kunna föra förälderns talan. Det gäller för alla inblandade att vara sakliga och lägga känslorna åt sidan och ha bevis för det som framkommer.

Umgängesrätt

Oavsett om man har delad eller ensam vårdnad har man rätt till umgängesrätt till barnen. Men man får aldrig glömma att det är barnen som har rätt till umgänge till sina föräldrar om så önskas. Och inte tvärtom som många tror. Om ett barn till exempel vägrar träffa en förälder av rädsla kan det aldrig tvingas till det. Men i de allra flesta fallen löser föräldrarna umgänget med sina barn, oavsett vem som har vårdnaden.

När företag inte kan betala sina skulder

23 apr 2019

Det finns bra sätt att driva företag på, och så finns det de dåliga. De goda sätten som man kan driva företag på, är när man är ärlig, betalar sina skatter och skulder och sköter företaget. En del förtetagare har satt det i system att klaga på staten Sverige. Vi har så höga avgifter och skatter... det är för mycket krångel och byråkrati med att driva företag i Sverige... och många andra klagomål som man kan höra. Det mest kända kanske ändå är Svenskt Näringslivs ordförande Leif Östling som har ett skatteupplägg, via ett luftföretag på Malta för att slippa betala skatt i Sverige. Något som han tycker är ett bra sätt att slippa betala skatt för företaget som han äger:

– Det här är ju ett problem med det svenska skattesystemet, det är så vansinnigt höga skatter i det här landet, sa han till Aftonbladet.

Vad fan får man för pengarna?

Till programmet Uppdrag granskning som synade hans företag som han har uprättat på Malta, undrade han vad fan han fick för pengarna, för alla de miljoner kronor som han har betalat skatt i Sverige.

Nu är det ju inte meningen att man ska driva företag på det sättet, en god företagare vill betala sina skatter och avgifter i det land som man både bor i och där man följaktligen driver företaget i. Har man ett företag som man driver i Sverige är det meningen att man ska betala de avgifter och skatter som politikerna har bestämt. En del företagare tycker att det är helt okej att fuska sig till sina vinster och att man ska göra allt för att slippa betala för avgifterna och skatterna.

När man får för lite inkomster

Sedan finns det en kategori företagare som verkligen gör allt som man ska, men som har för lite inkomster för att täcka de skatter och avgifter som de är skyldiga att göra. Det finns hjälp att få om man hamnar i en sådan situation. Skatteverket är en myndighet som faktiskt har hjälp att ge till företagare som vill göra rätt för sig. Här går vi igenom den praktiska hjälp som man faktiskt kan få av Skatteverket.

1. Anstånd att betala – man kan ansöka om anstånd, som det heter att betala sina avgifter. Det innebär inte att man inte ska betala men att man får en tidsfrist och slipper betala just under en viss period. Man kan till exempel inte ansöka om företrädaransvar när man har fått anstånd att betala de skulder man har till Skatteverket.

2. Företrädaransvar – en företrädare som tar ett företrädaransvar, är som om man fick en annan person som blev myndig för företaget och tar över ansvaret för företagets betalningar och beslut som fattas för att få företagets ekonomi på fötter igen.

3. Företagsrekonstruktion – en företagsrekonstruktion kan man få när man ser att företaget har alla förutsättningar för att klara av att betala alla sina skulder, men att det just för tillfället är slut i kassan. Genom att sälja av eller avyttra vissa delar i företaget kan man frigöra resurser så att man kan få företaget på fötter igen.

4. Betalningsinställelse – man kan tala om för dem man är skuldsatt till att man inte kan betala sina skulder. Om man får dem att inte just då driva in sina skulder kan man få en tidsfrist för betalningar så att man kommer på fötter och kommer tillbaka som företag och kan ta sig ur en tillfällig svacka. Men för att detta ska ske ska det finnas riktiga förutsättningar för företaget att kunna göra vinster i framtiden.

När du önskar juridisk rådgivning om vårdnaden om barn

11 dec 2018

Ska du skilja dig eller funderar du och din partner på om det är en utväg för er att skilja er? Då kan det vara bäst att sätta er ner och fundera på hur ni vill ha det. Att skilja sig går snabbt och behändigt om ni inte har barn. Har ni däremot barn är det genast mycket krångligare och tar längre tid. Enligt lag måste det gå ett halvår, efter att ni har begärt skilsmässa, tills skilsmässan går igenom lagligen. Lagen säger att man måste ha ett halvårs betänketid om man har gemensamma barn. Sedan, om man fortfarande vill skiljas måste man bestämma hur man gör med de gemensamma barnen. Här går vi igenom de olika aspekterna när det kommer till skilsmässa och gemensamma barn.

Ingen skillnad på gifta eller sambopar när man skiljer sig

Det är endast skillnad på gifta par och sambor, när man får barn. Är man sambor måste pappan erkänna faderskapet hos socialtjänsten om man har fått barn ihop. Är man däremot gift, tas det för givet att maken är pappa till barnet. Men om man skiljer sig, spelar det sedan ingen roll om man har varit gift eller smabor innan. Man måste ändå komma överens om hur man ska göra med det gemensamma barnet. Ska barnet bo, bara hos den ena, eller lika mycket hos båda? Om det är så att den ena föräldern inte har sitt barn boende alls hos sig, hur ska barnet få träffa den andra föräldern? Och vem ska fortsätta bestämma om barnet? Det allra bästa är ju om föräldrarna kan komma överens i alla detaljer om barnet.

När man inte kommer överens om barnet

Det kan ju hända att man helt enkelt inte kommer överens om barnet alls. Om man har helt olika syn på barnet, och vad som är bäst för barnet, kan konflikten bli så stor att man behöver juridisk hjälp där någon annan bestämmer om hur det ska bli med barnets vårdnad, boende och umgänge. I de flesta fall vill rätten att båda föräldrarna ska ha gemensam vårdnad om barnet, även efter en skilsmässa. Det innebär att båda är med och bestämmer lika mycket om var barnet ska bo, gå i skola, dagis, fritidsaktiviteter och om hon eller han ska få träffa läkare, psykolog och socialtjänsten. Är man inte överens om hur barnets boende ska se ut, kan antingen den ena föräldern ha barnet boende hos sig hela tiden, eller så bestämmer rätten att barnet ska bo växlevis hos de skilda föräldrarna. Om barnet ska bo endast hos den ena föräldern, får (egentligen) barnet umgängesrätt med den andra föräldern. I praktiken har det blivit förälderns rätt till umgänge med sitt barn, då många barn som inte vill umgås med den andra föräldern, ändå tvingas umgås med den personen. Mer om detta kan du läsa här om enskild och gemensam vårdnad.

Undvik en vårdnadstvist

10 nov 2018

Det finns lyckliga skilsmässor och så finns det sådana av det mer olyckliga slaget. En rättelse är naturligtvis på sin plats här; en skilsmässa är ingenting att eftersträva och det är alltid att anse som ett litet misslyckande. Har man lovat varandra evig kärlek och att man ska leva ett liv tillsammans så förvandlar naturligtvis en skilsmässoansökan dessa löften till stoff och i och med detta ett personligt nederlag.

Vad ska man göra? Vi är människor, vi styrs av känslor - men vi kan inte själva styra våra känslor. Det gör att en skilsmässa i vissa lägen blir oundviklig. Det vi menar med lyckliga sådana är de som handlar om respekt, om ömsesidigt ansvar och en jämställd och rättvis fördelning av alla tillgångar. Har man alla dessa ingredienser så finns också ett fundament som gör framtiden enklare och där man även fortsatt kan ha kontakt och visst umgänge. Något som verkligen behövs om det handlar om en skilsmässa med barn involverade. Det är tufft för ett barn att få beskedet om att mamma och pappa inte längre ska leva tillsammans.

Barnet påverkas mest av en vårdnadstvist

Oavsett ålder så handlar det om en kraftig omställning och en tydlig förändring av livet. Som förälder ska man därför vara vaksam på hur barnet reagerar och man kan med fördel vara transparent med det som sker och exempelvis ge information till skolpersonal för att kunna ha ytterligare några ögon som kan se hur barnet mår, om några beteendeförändringar sker och om det finns något fog för vidare åtgärder - att exempelvis anlita en barnpsykolog eller ta hjälp av kommunen med annan typ av samtalshjälp.

Barnet först - i alla lägen; men vad händer om det är barnet som man bråkar om? Tyvärr så slutar många skilsmässor i uppslitande konflikter också. Inte sällan så handlar dessa om ekonomiska spörsmål - och dessa går alltid lättare att lösa. I en del fall dock, där handlar det om barnen och där har man en så kallad vårdnadstvist att hantera.

En vårdnadstvist som kommer att vara själsligt dränerande, som kommer att ta tid att lösa (utredningen måste ta lång tid och vara omfattande), som kommer att kosta pengar (även om rättsskyddet i hemförsäkringen täcker en del) och som, framförallt, kommer att vara värst för barnen.

Ett samarbetssamtal kan hjälpa er att hitta lösningen

En vårdnadstvist ska undvikas in i det längsta. Vi säger detta med brottslighet, missbruk, grav psykisk sjukdom och andra självklara skäl å sido. Handlar det om en vårdnadstvist av anledningar som hämnd, svartsjuka eller andra - i sammanhanget - rena petitesser så bör man hitta andra vägar att gå än att inleda en vårdnadstvist - eller slutföra en sådan, åtminstone.

Det finns en lösning som varje kommun i Sverige - enligt lag - är tvungna att erbjuda par i en vårdnadstvist. Det kallas för samarbetssamtal och det innebär att man får professionell hjälp och vägledning som kan hjälpa till att hitta alternativa lösningar.

Det kan konkret handla om boende, det kan handla om underlättning vid hämtning och lämning och det kan handla om andra kommunikationsvägar. Kort och gott; man får - tillsammans med respektive juridiskt ombud - sitta ned och, tillsammans med sakkunnig personal från kommunen, samtala om hur man kan gå vidare utan att den vårdnadstvist man inlett når rätten. Uppklarningsprocenten är förvånansvärt hög då det kommer till samarbetssamtal och det är verkligen något som rekommenderas. Ibland så räcker det med samtal för att inse att de man bråkar om kan drabbas hårdast vid en vårdnadstvist: barnen.

Är ditt hus elsäkert?

6 nov 2018

Det finns en slags nonchalans i Sverige gällande skador och ersättning för sådana. Många tror att man är säker i och med att man har tecknat en hemförsäkring och många som bor i hyresrätter eller i bostadsrätter helt går fria om olyckan är framme. Det stämmer inte.

Skulle du bo i en villa i Stockholm så bär du själv ansvaret för att se till att allt är i sin ordning. Skulle de börja brinna i sitt hus och då elden i fråga kan härledas till att du just kopplat in en maskin på ett felaktigt sätt - och utan en behörig elektriker - så är det också så att du kommer att få betala.

Gällande el i en bostadsrätt så har BRF:en det stora ansvaret. Men, varje enskild medlem ansvarar själv för sina maskiner och apparater. Det innebär att du kanske kopplar in en diskmaskin på ett felaktigt sätt och att denna springer läck som en följd av detta så kommer du att få bära kostnaden.

Ska ett försäkringsbolag betala för din dumhet?

Det kan bli väldigt dyrt - i synnerhet om man betänker att en sådan vattenskada även kan komma att drabba tredje person i form av en granne som bor under. El och vatten är två vanliga orsaker till skador och det finns, enligt oss, heller inga ursäkter gällande båda dessa element.

Vi håller helt på de försäkringsbolag som nekar ersättning i dessa frågor. Har man en brand som en direkt följd av en felaktig installation och där man - olagligt dessutom - valt bort en behörig elektriker; varför ska man då bli ersatt? Detsamma gäller en vattenskada. Om en sådan kommer enbart för att du missat att sätta in en fuktspärr, ska du då få serva en andraserve?

Anlita alltid en elektriker

Konflikter med försäkringsbolag inträffar hela tiden. Det ligger i sakens natur. Som privatperson känner man sig säker då man tecknar en försäkring och som Försäkringsbolag så vill man komma så billigt undan som möjligt. Det öppnar för konflikter. Sakfråga åsido här. Ibland så har man som kund definitivt rätt. Det finns många exempel på där en kund vunnit ett mål och fått ersättning utbetald retroaktivt av sitt försäkringsbolag - en skicklig jurist kan ofta bidra till en sådan vinst.

Men, vår poäng är följande: Varför ens utsätta sig för en sådan risk? Om du anlitar en elektriker i Stockholm så har du också skött ditt åtagande. Du kan bevisa att du gjort det som förväntats av dig och den elektriker du anlitat kan - genom sin ansvarsförsäkring - få ta kostnaden om hans arbete varit fel. Detsamma gäller för en rörmokare. Se till att ha dina händer fria. Med rot-avdraget så handlar det inte om några större kostnader heller.

Vad är skillnaden mellan civil domstol och en rättsdomstol

24 okt 2018

Skillnaden mellan om en domstol ska avgöra om någon är kriminellt och har begått ett brott och ska straffas, och en tvist i en civil domstol är den att i en tvist i en civil domstol är det (inte alltid) som någon är brottslig. I en civil domstol handlar det om att du inte är överens om någonting; ett arbete, en anställning, vårdnaden om ett barn eller ett avtal eller ett arv, till exempel. Även här ska domaren döma enligt lagen, men ingen av er behöver vara kriminell – det kan ju hända att den ena är kriminell och därför är ni oense. Men i ett rättsfall handlar det om att en åklagare ska åtala någon som hon eller han anser är skyldig till ett brott. Då ska åklagaren försöka få en domstol att pröva om någon är skyldig till ett brott eller inte.

I brottmål har man alltid rätt till brottmålsadvokat eller offentlig försvarare

Skulle det vara så att du är föremål för misstankar eller en förundersökning har man rätt till en offentlig försvarare eller en brottmålsadvokat. Är man föremål för misstankar om brott, är det inte som i en civil domstol, att ingen part är skyldig till något brott, utan i misstankar om brott och du skulle dömas skyldig till det brottet kan du bli tvungen att betala böter eller sitta i fängelse. Det är därför som det är mycket viktigt att du anlitar en advokat som är duktig och som kan hjälpa dig att bli helt friad från misstankarna och avförd från utredningen.

Oavsett om vem som betalar för en brottmålsadvokat, har du alltid  rätt att anlita en sådan. Det är du som väljer om du vill ha någon vid din sida som kan juridiken och den rättsliga processen. Det är du som avgör om du behöver en jurist som kan hjälpa dig genom en förundersökning, göra utrednignar som kan fria dig från misstankarna och som visar att det är omöjligt att något kan ske såsom polisen eller någon annan påstår. Ibland är det enda som krävs att någon tänker analytiskt och konsekvent, och inte bara tro på något som någon annan påstår.

Ta reda på någon brottmålsadvokat som är duktig

Det är inte alla advokater som är duktiga. En del tar inte sitt arbete på allvar, eller inte bryr som sig om att vara noggranna. De tar på sig alltför många fall och stressar igenom de fall som de har utan att bry sig tillräckligt om sina klienter. En sådan ska du inte anlita. Här kan du läsa om vad en brottsmålsadvokat gör och inte gör: http://www.brottmålsadvokatstockholm.biz.

Tandläkare ska informera om priser

10 okt 2018

Det finns en tydlig skillnad mellan sjuk- och tandvård. En skillnad som ligger i kostnaden. Då du besöker ett sjukhus så bekostas ditt besök till stor del av staten och via den skatt vi alla betalar in. Besöker du en tandläkare så kommer du att få bekosta en stor del ur egen ficka. Detta givet att du är över 21 år; är du yngre än så kommer kostnaden - på samma sätt som gällande sjukvård - att täckas av skattemedel. Är det då en hög kostnad att besöka en tandläkare?

Ja, och nej. Frågan är egentligen felställd. Det kostar pengar att besöka en tandläkare i exempelvis Solna, men frågan är hur mycket det kostar att avstå? Det fel som många gör är att man ställer in undersökningar av kostnadsskäl och då man väl drabbas av någon typ av tandskada så blir priset istället väldigt högt. Dels så krävs ett större ingrepp och dels så kan problemet vara akut - något som också medför en högre kostnad.

Man ska även veta att tandläkare har fri prissättning och där således olika behandlingar kan variera i pris. Det senare är något som är en viktig del i den information du som patient ska delges. Du ska, helt enkelt, få en ungefärlig bild av priset innan en den tandläkare du besöker sätter igång.

Dina rättigheter hos en tandläkare

Finns det andra, alternativa behandlingar som kanske kostar mindre pengar så ska du även informeras om dessa samt få en bild av vilken skillnad som finns dem emellan.

Du har nämligen alltid ett val att göra hos en tandläkare som, inom rollen av sin profession - på samma sätt som en läkare - ska verka för att du ska få så bra vård som möjligt, till en rimlig kostnad. En tandläkare ska alltså inte försöka tjäna en massa pengar på dig.

Viktigt att veta om en tandläkare

Om du ska välja tandläkare så finns det några parametrar att ta hänsyn till. Dels så måste mottagningen vara ansluten till Försäkringskassan för att du ska kunna använda tandvårdsbidrag eller få en behandling inom högkostnadsskyddet.

En annan bra sak att kolla upp gäller garantier. Dessa skiljer sig - liksom vid priset - åt beroende på vilken tandläkare du besöker. Innan en behandlings sätter igång så ska du som patient vara införstådd i vad som ska göras, hur mycket det kommer att kosta samt vilka risker som kan finnas. Det är något som - tillsammans med garantin - kan hjälpa dig om någonting skulle bli fel.

Felbehandling - så går du vidare

Om du skulle uppleva att du blivit felbehandlad av din tandläkare så finns det några vägar att gå för att få upprättelse:

  • Kontakta mottagningen: Det första är att du kontaktar den mottagning och den tandläkare som utfört behandlingen. Här spelar ovan nämnda garanti roll. I de flesta fall så brukar mottagningen erbjuda ny behandling eller att betala tillbaka en del av kostnaden. Men i andra fall så ställer de sig skeptiska.
  • Kontakta Privattandläkarna: Om tandläkaren (här förutsätter vi att du valt en privat sådan) är ansluten till organisationen Privattandläkarna så kan du kontakta denna och låta dem göra en bedömning. Det här är också en viktig punkt innan du väljer tandläkare. Se till att mottagningen är ansluten till någon branschorganisation.
  • Anmäl ärendet till IVO Det sista steget - innan du vidtar rättsliga åtgärder - är att anmäla felbehandlingen till IVO - Inspektion för Vård och Omsorg. Detsamma gäller om du drabbats av en vårdskada.

Solna Dental är en tandlärkarmottagning som informerar och priser och annat på ett korrekt vis.

Utökade krav på transaktionsrapportering

22 sep 2018

Finanskrisen 2008 skakade om en hel värld och i vissa avseenden så ser vi fortfarande skälvningar som en följd av denna. En sak som visade sig i och med denna kris och krasch var att man behövde tydligare regler och instrument för att se vilka parter som varit inblandade i olika transaktioner gällande handel med aktier, med derivat, med värdepapper och med olika typer av obligationer.

Finanskrisen födde idén om LEI Kod

Ett tydligt tecken på detta var företaget Lehman Brothers vars konkurs dels - å det starkaste - bidrog till krisen och dels också hade en, i stort sett omöjligt, affärshistorik att reda ut. Man hade, som ett tecken på detta, 3500 olika dotterbolag vilket i sin tur gjorde det extremt svårt att säga vilka företag som gjort affärer med vilka. Vilka företag hade intressen, vilka hade agerat korrekt och vilka hade, så att säga, smuts under naglarna?

Detta fick G20-länderna att agera. Med bakgrund av finanskrisen och nämnda Lehman Brothers så beslutade man sig för att införa ett system som skulle säkra en säkrare global handel och dels också göra den enklare att övervaka (och om så krävs: reda ut).

Här föddes idén om en LEI Kod och sedan den tredje januari i år så är en sådan obligatorisk att använda för företag, enskilda företag och juridiska personer som handlar med obligationer, aktier, värdepapper, derivat - FX Swap, FX Forward och IRS. En Lei kod kan liknas vid ett globalt organisationsnummer - ett unikt sådant i form av en alfanumerisk kod om 20 siffror.

Obligatoriskt att använda Lei Kod även i Sverige

Först och främst: du som privatperson behöver inte registrera dig för LEI Kod. Detsamma gäller om du har en enskild firma som omsätter mindre än tre miljoner - men som ändå handlar med det vi ovan nämnde.

Företag, juridiska personer och enskilda företag (med en omsättning över tre miljoner kronor) ska dock registrera sig för LEI Kod och detta av den enkla anledningen att det annars är omöjligt att bedriva en fortsatt handel. Sedan 3:e januari i år så måste man använda LEI kod vid transaktioner och affärer. Båda inblandade parter måste dessutom ha en sådan för att exempelvis en transaktion ska kunna genomföras.

Registrera LEI och bidra till säker handel

Det går fort att registrera sig för LEI och det går dels att göra via sin bank eller via sidor online hos en LEI-leverantör. De senare ska dock vara ackrediterade och ha tillstånd. De behöver dock inte vara knutna till Sverige; LEI leverantörer är globala. Priset varierar, men en rimlig summa är mellan 100-120 dollar. Du ska även förnya - mot en avgift - din LEI Kod årligen.

En sista sak: se inte det här systemet som någonting negativt. Det handlar om att man kan övervaka en finansmarknad och förhindra att så svåra kriser som den som inträffade 2008 kommer igen. En Lei Kod och användandet av en sådan skapar trygghet, transparens och förhindrar att vissa aktörer kan ta sig friheter man inte har rätt till.

Mer information finns att hitta på https://sv.nordlei.org.

Felbehandlad med Botox – vad kan man göra?

10 aug 2018

FASS och läkemedelsverket rekommenderar att Botox och andra läkemedel som tillverkats med Botulinumtoxin endast ges av läkare. I verkligheten är det dock långt ifrån vad som sker. Faktum är att det i Sverige är tillåtet för vem som helst att utföra injektionsbehandlingar med bland annat Botox. Ingen legitimation krävs. Med tanke på att det rör sig om ett medel tillverkat från ett toxin är det inte så konstigt att det ibland sker misstag som kan få allvarliga konsekvenser för patienten.

Tyvärr står man som konsument ofta ganska maktlös i sådana lägen. Skönhetsoperationer räknas inte som vanlig sjukvård och omfattas inte av till exempel patientskadelagen. Faktum är att Sverige är ett av de länder som har allra minst regleringar kring skönhetsingrepp. En orsak till detta kan vara att det inte ses som riktig sjukvård och hamnar mellan olika myndigheters stolar. Skönhetsingrepp var dessutom länge relativt ovanligt i Sverige, till skillnad mot andra länder där fenomenet var vanligare och där således även regleringen har kommit längre.

De flesta kliniker är seriösa

Skönhetsingrepp är vanligast i Stockholm, här bor många människor som kan tänka sig att genomgå ett skönhetsingrepp med till exempel Botox eller någon typ av filler. Det är också i Stockholm de flesta skönhetssalonger och kliniker poppar upp. Eftersom vem som helst har rätt att ge en Botoxinjektion är det inte ovanligt med drop-inbehandlingar i till exempel gallerior och på mässor, något som naturligtvis ökar risken för felbehandlingar dramatiskt.

De flesta kliniker är seriösa, men det finns ändå ett stort antal skönhetssalonger och kliniker där det finns stora brister i kunskaper kring injektioner med Botox och kring ansiktsanatomi, något som är mycket viktigt att ha koll på när man ska ge någon Botoxinjektioner. Känner man inte till något om hur musklerna fungerar i ansiktet kan man inte avgöra vad som är bäst för den enskilda patienten och därför inte heller dosera rätt. Risken att man överdoserar är mycket stor, med månader och till och med år av oönskade effekter och biverkningar som följd. Här finns en seriös klinik att vända sig till: https://www.botoxstockholm.biz.

Allvarligare biverkningar

Eftersom effekten av Botox är övergående, är besvären det ofta också. Vanliga besvär som hängande ögonlock och ”bekymrad” panna går vanligtvis över efter åtminstone tre, fyra månader. Dock kan en felaktig behandling få allvarligare konsekvenser än så. Om injektionen hamnar riktigt ovanligt kan den ge upphov till permanenta synskador och huvudvärk, besvär som kan sitta i i flera år.

Om du blivit felbehandlad

Om du gått till en skönhetssalong eller klinik och blivit felbehandlad ska du först och främst gå till en riktig läkare och få hjälp och en diagnos. Oftast är som sagt biverkningarna övergående, men det är bäst att vara på den säkra sidan och låta en läkare ta en titt. Fortsätter problemen över en lång tid kan det även vara en idé att stämma kliniken för att få ett skadestånd för sveda och värk, förlorad arbetsförmåga etc. Du ska i sådana fall börja med att kontakta en jurist med rätta kvalifikationerna - hör av dig till en advokatbyrå med inriktning på civilrätt för att få rätt hjälp

Välj rätt klinik från början

Framför allt är det viktigt att du sedan i fortsättningen alltid vänder dig till en riktig klinik, där den behandlande personalen är utbildad och certifierad av Estetiska Injektionsrådet. Det garanterar att de är medicinskt utbildade och har rätt kunskaper och kompetens. Tänk på att eftersom marknaden är såpass oreglerad i Sverige är det ditt eget ansvar som patient att se till att du väljer en professionell och kunnig behandlare.

 

Misslyckad behandling - så går du vidare

3 jul 2018

För varje ny typ av behandling som dyker upp så ökar också riskerna för konsumenterna. En del behandlingar lovar väldigt brett, men håller i slutändan tunt. Det är problematiskt sett till att man kan utsätta sig själv för onödiga risker i syfte att bli av med någonting som man inte trivs med på sin kropp eller för att addera någonting man kanske saknar. Det senare kan exemplifieras av botox och fillers; två metoder som i sak är bra och välfungerande - men som kan bli ödesdigra om man väljer fel mottagning.

Det finns inga tydliga regler ännu; något som innebär att i stort sett vilken skönhetssalong i Stockholm som helst kan erbjuda tjänsten. Det kan leda till bristande hygien, feldoseringar och där resultatet blir allt annat än det utlovade. Om du exempelvis valt att vända dig till en klinik i Stockholm för att utföra en (läs flera) behandling som innebär en hårborttagning med laser och upplever att effekten uteblivit, att du kanske blivit skadad eller på något annat sätt känner att du vill ha ersättning - hur ska du då gå vidare?

Kontakta ARN och ta gärna hjälp av en jurist

Det första steget är att kontakta kliniken och berätta om dina upplevelser. Förhoppningsvis räcker det för att du ska få en ny hårborttagning med laser utförd och där nya behandlingar bokas in för att du ska bli av med din generande hårväxt. Troligt är dock att kliniken säger att de följt sin del av avtalet och att dina förväntningar varit för höga.

Det du kan göra i detta fall är att kontakta en jurist och sedan ta det hela vidare till Allmänna Reklamationsnämnden. De kan besluta i ärendet och döma till din fördel om de anser att du blivit felbehandlad. Men: det är dock ingen garanti för att du ska få pengarna tillbaka. Kliniken kan vägra och då hamnar frågan i en slags återvändsgränd som innebär att de tar en kalkylerad risk som ligger i att de väljer att bli svartlistad av ARN och att du samtidigt inte har tid, kraft eller pengar för att ta det vidare till andra instanser.

Att man som klinik, så att säga, får en prick är illa - men det är inte hela världen sett till att många konsumenter ändå inte undersöker företag/kliniker/mottagningar innan en behandling. Något som leder oss till pudelns kärna: det bästa sättet att undvika en felbehandling och en tidskrävande process i efterhand - det är att undersöka utbudet och välja rätt mottagning direkt. Oavsett om det handlar om en bröstförstoring, hårborttagning med laser, botox eller fillers i Stockholm.

Så hittar du rätt mottagning för en hårborttagning med laser

Här är några tips kring hur du kan hitta rätt mottagning för exempelvis en hårborttagning med laser i Stockholm:

  • Undersök: Se först över vilka mottagningar/kliniker som finns och försök att skaffa dig en bild av hur de ser ut först och främst. Se därefter över genom att söka på nätet. Ett tredje steg är att du kollar med exempelvis nämna ARN om de har någon information som kan vara dig till gagn i valet.
  • Seriositet. En hårborttagning med laser passar många - men långt ifrån alla är att anse som bra kandidater. Därför är den inledande konsultationen viktig och nödvändigt. Där kommer du att förklara dina förväntningar och sköterskan kommer att göra en bedömning om hur din hud passar. Optimalt ska du ha ljusare pigment och mörkare hår. Skulle du vara mörkhyad eller ha stora tatueringar så blir inte effekten lika bra. En oseriös klinik skulle genomföra en hårborttagning med laser oavsett - en seriös skulle rekommendera andra alternativ istället.

Att ta sig tid för att undersöka för att undersöka mottagningar innan en behandling/ingrepp kan vara det som besparar dig både lidande, pengar och en tidskrävande process i framtiden. Framförallt kan den undersökningen ge dig det viktigaste, i det här fallet: ett område utan generande hårväxt.

Här kan du läsa på innan du genomför behandlingen: https://www.hårborttagninglaserstockholm.se.

Inom dessa olika områden kan man behöva en advokat

11 maj 2018

Att vara jurist innebär att man kan arbeta inom vitt skilda områden. Man kan antingen arbeta på domstol; som domare, åklagare eller som notarie. De flesta vet vad en domare och en åklagare är, men vet du vad en notarie är? En notarie är oftast en yngre person som nyss har gått en juridikutbildning och är protokollförare vid en tings- eller förvaltningsrätt. Förutom dessa tjänster som jurister kan arbeta med inom rättsväsendet, kan en jurist arbeta som advokat. Flest advokater finns det i Stockholm, fler än 2.000 advokatbyråer finns det i Stockholm. Inte helt oväntat eftersom de flesta arebtstillfällen finns här. Dessutom får Stockholms baserade advokater högre lön än på andra håll i landet. Läs mer här om advokat i Stockholm.

Brottmål

Detta område är det mest allmänt kända. Det är oftast detta som våra massmedier rapporterar dagligen om; mord, våldtäkter, förskingring och ”trolöshet mot huvudman” som det innebär när man snor pengar som någon har anförtrott någon.

Familjerätt

Detta handlar om frågor som kan hända inom familjen; tvister om barns vårdnad, boende och umgänge. Det kan handla om arvstvister, par som inte är överens efter en skilsmässa.

Affärsjuridik

Den som har följt med den amerikanska serien Suits där för övrigt engelska prinsen Harrys blivande brud har skådespelat i, vet vad affärsjuridik handlar om. Det är som namnet säger; all den juridik som rör företag, affärer och avtal.

Arbetsrätt

Detta rör alla de fall där människor anser att de har blivit orättvist utsatta av sina arbetsgivare. Det finns lagar om vad en arbetsgivare får och inte får göra mot dem som han eller hon har anställt, eller gett uppdrag till. Det kan handla om obetalda löner och tvister om arbetsrelaterade saker.

Miljörätt

Detta är ett område som vi inte hör särskilt mycket om. I USA brukar det förekomma en hel del av miljörättsfall, då det ofta handlar om att kunna få ut stora summor i skadestånd, om något företag skulle dömas som skyldiga till något miljöbrott.

Asylrätt

Detta handlar om något som många inte vet om, men det är nämligen en mänsklig rättighet att få söka asyl i ett land om man kan bevisa att man har en ”välgrundad fruktan för sitt liv” i det land man kommer från, enligt svensk lag. Kan man bevisa detta, har man rätt att få erhålla asyl i Sverige. Det svåra kan vara i vissa fall, att bevisa just det. Ofta är det fall där det bevisligen förekommer krig Som det är lättare för asylsökande att få beviljad asyl.

Försäkringsfrågor

Den som har följt med i det som massmedierna har kallat ”sommarstugemordet” minns kanske att det blev en utredning som ett försäkringsbolag startade då den som är dömd i fallet, också misstänktes ha mördat sin dåvarande make. Försäkringsbolaget har egna jurister som vid behov kan göra självständiga utredningar och uppmana rättsväsendet att göra det samma.

Då bör någon få ensam vårdnad om barn

9 maj 2018

När kan en vårdnadshavare få ensam vårdnad om barnet? Föräldrar som tvistar om barns vårdnad, eller om var barnet ska bo har blivit alltmer vanligt, nog om man jämför med hur situationen såg ut sedan 30, 40 år tillbaka. Av tradition har mammor haft en starkare ställning i samhället som vårdnadshavare och som boendeförälder. Ser man till statistiken dominerar fortfarande mammor som vårdnadshavare för barn i fall där föräldrarna har tvistat om barnens vårdnad, boende och umgänge. Vad betyder det då att inte ha vårdnaden om sitt barn? Det innebär att den föräldern inte har möjlighet att vara med och bestämma om var barnet ska bo och gå i skola. Däremot har den föräldern så gott som alltid rätt att få umgås med barnet, vilket ändå gör att det blir nödvändigt för den andra föräldern att bo så nära den andra föräldern. Rätt eller fel?

Barn har rätt att alltid komma till tals

Enligt lagen om barns vårdnad, boende och umgänge ska det som är bäst för barnen gälla. Dessutom stipulerar lagen att barns talan ska gälla, oavsett ålder. Det enda som är viktigt är att barnet själv har nått en sådan känslomässig mognad att barnet självt förstår hur de olika besluten påverkar barnet och dess livssituation. 

De senaste tio åren har vårdnadstvisterna årligen ökat med ett hundratal. Och det finns en tendens att föräldrarnas konflikter blir allt mer komplexa, och att allt fler fäder strider för sina barn, säger Elisabet Wass Löfstedt, rådman vid Nacka Tingsrätt, en av landets domare som avgör vårdnadstvister: 

– Papporna tar större och större del av sina barns liv, och vill fortsätta att göra det efter en separation. Viss mån finns en ökning vad gäller familjer med utländska bakgrund och vi har komplexa mål med stora konflikter, säger Elisabet Wass Löfstedt.

Detta enligt Sveriges radio. Och vårdnadstvisterna har fortsatt öka, mycket för att papporna tar allt större ansvar för barnen. På många sätt är det positivt, så länge det är bra pappor för barnen. Så sent som 2006 ändrades lagen för att stärka barnets möjlighet att själv få påverka sin egen livssituation, men: 

– Lagändringen år 2006 innebar en förbättring för barnet men det innebar också ett möjligt vapen för den förälder som absolut inte ville ha gemensam vårdnad och det var det i alla fall i början när lagen hade trätt i kraft nästan bara att säga nej och hänvisa till att föräldrarna inte kunde samarbeta så blev det ensam vårdnad, säger Mats Sjösten.

Alla misstänkta får advokat som hjälper dem med juridiken

3 maj 2018

Som tur är, är det inte alla som kommer i kontakt med lagens långa arm. De flesta lever sitt liv utan att komma i kontakt med varken polis eller åklagare, varken som brottsmisstänkt, eller som brottsoffer. Och råkar det vara så, kan man skatta sig lycklig. Däremot är det många av oss som läser om allehanda brott av olika slag; nyhetsmedierna rapportera alltmer om brott, kriminalitet och gängrelaterade brott.

Ska man tro på den bild som medierna målar upp för oss, har de kriminella ökat; var och varannan är ju kriminell nu för tiden – eller? Inte riktigt. Tittar man på statistiken har brottsligheten inte ökat. Däremot är det så att de som är kriminella använder allt grövre metoder och mer våld. Och görs inget nu, kan även alla vi, som aldrig har stött på kriminella i verkliga livet, drabbas av de kriminellas våld, kanske som brottsoffer. Dock så är det så att vi, trots att vi inte är det minsta kriminella, komma i kontakt med dem som är det. Vi kan bli utsatta för inbrott, eller bli utsatt för någon som är kriminell. Och det kan till och med vara så att vi blir misstänkta för något brott.

Vad händer om man blir misstänkt för ett brott?

Om det skulle vara så – och vi leker med tanken – att du skulle bli misstänkt för ett brott, är det troligtvis så att innan polisen har kallat dig, för att delge dig misstankar om att du skulle ha begått något brott, har troligtvis spanat på dig under kortare eller längre tid. När de väl kallar dig till något förhör, har de troligtvis samlat bevis mot dig. Det är först då, som de vill prata med dig.

Kan du då vid det förhöret ge en trolig och sanningsenlig förklaring till det som de misstänker att du har gjort, kan det vara så att de släpper dig och avskriver alla misstankar mot dig. Vid alla dessa tillfällen, så snart du blir kallad till ett förhör har du rätt att få en advokat som kan hjälpa dig igenom ett förhör.

Ibland – och för det mesta – är det en hjälp om du kan bistå polisen med så mycket information som du bara kan. Ser polisen att du försöker hjälpa dem få klarhet i saker och som rör deras utredning, inser de (kanske) att du inte är skyldig. Men i alla dessa fall behöver du en advokat som kan hjälpa dig med vad du bör berätta för polisen och vad du kanske inte ska berätta för att inte verka skyldig.

Hur kan man komma överens om barn?

16 mar 2018

Att både gifta sig och skiljas är en juridisk fråga, även om man inte tar en tvist eller stämning till exempelvis tings- eller hovrätt. Det är sällan det blir en tvistefråga att skilja sig. Det sker bara om den ena parten är missnöjd med bodelningen. Många känner tyvärr alldeles för dåligt till om hur man ska göra vid en skilsmässa då parterna har varit sambor med varandra.

Sambo-par har inte rätt till hälften

I princip, kan man dela endast på det som man gemensamt har köpt till det gemensamma boendet. Har båda skrivit på pappren om bostaden? Så i så fall gäller det hälften av bostaden som den ena parten har rätt till. Om inte, är det svårt att bevisa att man har rätt till hälften, även om den parten har betalat av lån på bostaden. Har båda parterna däremot gift sig med varandra, gäller en så kallad giftorätt. Då är principen att båda har rätt till häften av bohaget; möbler, bil, båt, bostad och så vidare. 

Vid skilsmässa kan bråk uppstå om barn

En sak som tyvärr blir vanlig är att två föräldrar inte kan enas om hur de ska fortsätta bo eller umgås med de gemensamma barnen. Lagen delar upp barns boende, umgänge och vårdnad. Är man på pappret föräldrar till barnen är det regel att man fortsätter ha gemensam vårdnad, om inte föräldrarna kommer överens om annat. Barnen brukar då dela boendet så att de bor varje vecka hos den ena och sedan hos den andra föräldern. Båda har fortfarande lika mycket att säga till om var barnet ska bo och gå i skola eller dagis. Bor barnet, eller barnen endast hos den ena föräldern, ska barnen, eller barnet ha rätt till umgänge med den andra föräldern. Om inte föräldrarna kan bestämma om ett umgänge för barnet kan den andra föräldern stämma hen i tingsrätten. 

Detta kan de få hjälp med

Kommer föräldrarna inte överens kan de ta kontakt med den kommun där de bor och få hjälp med medling av socialtjänsten, som då försöker få dem att komma överens. Hjälper inte det, bör föräldrarna ta kontakt med en advokat. Det är viktigt att ta kontakt med rätt advokat, det bör nämligen var en person som har kompetens inom familjerätt, eller humanjuridik som det också heter. Man bör inte ta kontakt med vem som helst. Fråga andra som har varit i samma situation om en duktig advokat. En advokat bör alltid ta hänsyn till barnets bästa i sitt arbete, men har som sin plikt, som advokat att alltid företräda sin klient. Det är en av förutsättningarna för att få ingå i Advokatsamfundet, bland annat. Trots det är lagen om barn och socialtjänstlagen utformad för att den ska ta tillvara barns bästa. Och vad som är bäst för barnet brukar vara den springande punkten för tvisten mellan två föräldrar.

Inget umgänge alls mycket sällsynt

Gemensam vårdnad är ofta regel när det kommer till tvister om barn, liksom den rätt som barn har att umgås med den andra föräldern som barnet inte bor hos. Därför är det viktigt att ta kontakt med en advokat som har umgängesrätt som sin specialitet. Läs gärna mer om umgängesrätt på: https://www.umgängesrätt.com

Förvaltningsrätten i Stockholm

14 nov 2017

Förvaltningsrätten i Stockholm har hand om flera hundra olika typer av mål. Domstolarna utgörs av tre instanser, förvaltningsrätter, kammarrätter samt Högsta förvaltningsdomstolen. Generellt kan man säga att de avgöra tvister, i huvudsak mellan enskilda personer och myndigheter. Målen är många och varierande. Ena dagen kan du se en asyladvokat förhandla, medan det andra dagen kan vara fråga om skattebrott.

Vad gör egentligen förvaltningsrätten i Stockholm?

Förvaltningsrätten är dit man ofta går när man tycker att en myndighet har gjort ett felaktigt beslut. Det kan till exempel handla om en asylsökande som överklagar ett beslut om avslag med hjälp av en asyladvokat.

Det finns i Sverige två stora grupper av domstolar, där den ena har hand om i huvudsak brottmål och tvistemål (tingsrätter), medan den andra stora gruppen är förvaltningsrätterna. Målen här handlar ofta om att både företag och enskilda personer är missnöjda med en viss myndighets beslut.

Många myndigheter som fattar olika beslut

Det finns i Sverige många olika myndigheter, till exempel Skatteverket, Migrationsverket, Polisen och Försäkringskassan. Alla dessa myndigheter fattar beslut i många olika frågor. Följaktligen får förvaltningsrätterna handha väldigt många olika typer av mål (över 600).

Vanliga överklaganden är bland om annat körkort, försörjningsstöd, sjukpenning. Även asylmål är inte heller särskilt ovanliga. Det kan till exempel också handla om rätten att ha inneha vapen eller att servera alkohol på restaurang.

Överklagan och avgörande

Ett avgörande kan sägas bestå av ett antal steg, bland annat:

  • Skriftlig handläggning. När en överklagan av ett myndighetsbeslut har skett blir den beslutande myndigheten motparten. En skriftlig handläggning finns för att ärendet ska bli tillräckligt utrett innan det prövas.
  • Muntlig förhandling. I många fall blir det ingen i förhandling i förvaltningsrätten. Dock kan det hållas på initiativ av antingen domstolen eller någon av parterna i målet. Skulle det vara ett asylärende skulle en muntlig förhandling till exempel kunna ske genom att en asylsökande på råd av asyladvokat ber om detta.
  • I en förvaltningsrätt är det i de flesta fall en juristdomare samt tre nämndemän som avgör målen. Detta efter en föredragning av en jurist.

Stockholm har en betydande roll i migrationsärenden

Om en asylsökande, trots hjälp från tillhörande biträde (ofta en asyladvokat), får avslag kan en överklagan göras. I första hand gör man detta hos migrationsdomstolarna, som finns i fyra olika förvaltningsrätter runt om i landet – i Stockholm, Malmö, Göteborg och Luleå.

Om man vill göra ytterligare en överklagan, och då alltså på migrationsdomstolens beslut, kan ärendet prövas av Migrationsöverdomstolen som finns i Stockholm. Det är viktigt att känna till att Migrationsöverdomstolen inte prövar alla fall – oavsett hur bra asyladvokat man har.

← Äldre inlägg