Viktigt med hjälp om man utsatts för ett sexuellt övergrepp

En våldtäkt är ett allvarligt brott. Ibland känner man gärningsmannen, i andra fall är förövaren okänd. Har man utsatts för våldtäkt eller annat sexuellt övergrepp ska man söka hjälp.

Sexuella övergrepp i alla dess former är svåra brott som även kan få svåra och jobbiga konsekvenser på det personliga planet. Har man utsatts för en våldtäkt eller annat sexuellt brott är det viktigt att man söker hjälp så fort som möjligt. Detta för att kunna säkra alla tänkbara spår som gärningsmannen kan ha lämnat efter sig, men också för att man ska få det stöd som man behöver.

Man kan kontakta eller uppsöka polisen direkt eller få hjälp på ett sjukhus. Många sjukhus har också särskilda avdelningar för personer som har blivit utsatta för våldtäkt. De vet hur man bäst handskas med brottsutsatta och kan ofta hjälpa på ett bra sätt.

Ofta har man rätt till ett målsägandebiträde

Som brottsoffer och utsatt för en våldtäkt har man många gånger rätt till ett målsägandebiträde och det är då staten som betalar biträdets eller advokatens lön. Man har rätt att själv välja vilken advokat man vill ha, men gör man inget aktivt val utser i stället rätten ett målsägandebiträde.

Då en våldtäkt många gånger innebär ett stort trauma, gör man bäst i att själv välja en advokat som man känner att man har förtroende för. Det finns advokater som är specialiserade på brottmål och våldtäkt och som man kan kontakta kostnadsfritt redan i ett tidigt skede.

15 Aug 2021