Ett viktigt perspektiv

En separation kan vara en bra lösning på en omöjlig situation. En vårdnadstvist kan vara exakt detsamma. I alla situationer ska barnets bästa komma först. Råd från en jurist är nödvändigt.

Ganska många förhållanden slutar med separation eller skilsmässa. I många av dessa fall finns minderåriga barn och därmed behöver man se till att dessa även fortsättningsvis får ordnade förhållanden och förhoppningsvis en bra relation med föräldrarna. Att sätta sig ner och prata igenom saken är bästa sättet att ordna detta. Gärna med barnen med, det är ju trots allt deras välfärd man vill värna om.

Det fungerar inte alltid så. Alla separationer är unika men alla har också gemensamma drag. Att föräldrar inte längre kommer överens är obegripligt för yngre barn och även för äldre emellanåt. Diskussioner i annan ton än vänlig tar man utan barn närvarande.

Vårdnadstvist som sista utväg

Om man trots upprepade försök inte kan ha en fungerande relation vad gäller barn behöver man ibland ansöka om vårdnad. Vanligen beslutas om delad vårdnad men finns det tunga skäl kan rätten besluta att endast en förälder ska ha det juridiska ansvaret för gemensamma barn. Barnet har fortfarande rätt till umgänge med båda vårdnadshavarna.

Om du är en av de som hamnat vid denna skiljeväg bör du ta kontakt med en duktig advokat. Du bör också samla bevis på vad det är som gör att du önskar få enskild vårdnad om barn. Med en duktig jurist vid din sida kan du sedan gå vidare och få saken avgjord legalt.

15 Mar 2021