Låt en jurist hjälpa till med avtalet

När det är dags att sluta ett avtal med en kund eller en leverantör är det viktigt med ett skriftligt avtal. Skulle det uppstå en dispyt mellan parterna finns överenskommelsen i skrift.

Det kan handla om en affär som görs upp mellan två företag i Göteborg där ägarna är goda vänner. Vad framtiden bjuder på är det ingen som vet. Plötsligt händer det - något som inte fanns på kartan när det muntliga avtalet gjordes - och man blir osams. Har man då gjort en deal i goda vänners lag kan man hamna riktigt i klistret.

När bevisen inte räcker till

Låt säga att man slutit ett avtal om att tillsammans ta sig an ett stort projekt. När allt är klart och betalningen kommit in till den (numera före detta vännen) förnekar denne att det finns ett avtal. Vad gör man då? Det finns inget som bevisar att man har rätten på sin sida. Låter det otroligt? Visst gör det, men tyvärr är det inte ovanligt. Att bevisa motsatsen kan vara ett omöjligt projekt.

Chansa inte

Det handlar inte om att misstro någon. Även om kompanjonen är en vän måste man skilja på privatliv och verksamhet. Att ta hjälp av en affärsjurist när man ska skriva avtal handlar mer om respekt, att visa den andre att man har en ärlig agenda. Genom att skriva avtal visar man att man faktiskt skyddar båda parterna. Livet är trots allt föränderligt och saker kan hända under projektets gång. Vad som är viktigt har juristen man anlitat koll på. Läs mer på denna hemsida: affärsjuridikgöteborg.se

11 Mar 2021