Hjälp med att bevisa stöld - Utredning av små stölder i butiker

Det finns tillfällen då man misstänker att brott har begåtts, men det är svårt att bevisa. I sådana fall kan man anlita företag som specialiserar sig på utredningar, till exempel när det gäller små stölder i butiker.

En utmaning för butiken

Under inventeringen upptäcker butiken att varor har försvunnit från hyllorna. Det finns inga uppenbara tecken på att någon har smugit runt i butiken, och man har inte tagit några snattare som skulle kunna förklara situationen. För att komma tillrätta med problemet tar man kontakt med en privatdetektiv. Privatdetektiver har ett flertal olika tjänster som de utför både ute i samhället och online. Några av de tjänster de tillhandahåller inkluderar att befinna sig i butiken och observera kunderna för att identifiera de skyldiga. Ett annat tillvägagångssätt är att installera kameraövervakning för att kunna observera från ett avskilt rum och därigenom inte skrämma iväg tjuvarna.

Insider jobb

I vissa fall kan någon söka ett arbete på insidan av ett företag med avsikten att bedriva brottslig verksamhet. Vad dessa individer inte vet är att företaget har en policy att anlita en privatdetektiv vid nyanställningar. När den sökande har blivit intressant för företaget, påbörjar privatdetektiven genast sina efterforskningar. Informationen som finns i ansökan granskas omedelbart. Det kan handla om personens hemförhållanden samt om personen finns med i straffregistret. Om något misstänkt upptäcks i den framställda informationen, kommer personen att sållas bort. Det innebär att jobbet med stor sannolikhet kommer att gå till någon annan.

Ta reda på mer om privatdetektiver här: privatdetektivstockholm.se.

18 Oct 2023