En brottmålsadvokat tillgodoser dina behov under rättsprocessen

När ska man anlita en försvarsadvokat? Vem har rätt till en offentlig försvarare? Vad innebär en förundersökning? Frågorna kring det juridiska är många. Juristen svarar och förklarar.

Är du misstänkt för ett brott? Då kan det vara en bra idé att kontakta en advokat. Är du misstänkt för ett brott där du riskerar att få fängelse? Då har du rätt till en så kallad offentlig försvarare. Det är en brottmålsadvokat som ska företräda dig och tillvarata dina intressen under hela rättsprocessen, från förundersökning till eventuell huvudförhandling.

Är du misstänkt för ett lindrigt brott som endast väntas ge böter? Då har du som regel inte rätt till en offentlig försvarare. Men du kan välja att anlita en privat försvarare. Du kan också anlita en privat försvarsadvokat om du inte är nöjd med din offentliga försvarare men nekas byte.

Misstanke betyder inte åtal

Att du är misstänkt för ett brott innebär inte att du per automatik kommer att bli åtalad för brottet. Det behöver inte ens betyda att åklagare eller polis är säkra på att det är du som har begått brottet. Däremot blir du som misstänkt del av en så kallad förundersökning.

En förundersökning innebär bland annat att brottsoffer, vittnen och misstänkta blir kallade till förhör. Många upplever att det känns tryggt att ha en erfaren och kunnig advokat vid sin sida redan vid de inledande förhören. En erfaren advokat har insikt i hur polis och åklagare tänker och vilken typ av frågor de kommer att ställa. Dessutom är det bra ur rättslig synpunkt. Mer information om brottmålsadvokater hittar du här: brottmålsadvokathelsingborg.se

28 Jan 2021