Advokat Borlänge - ta juridisk hjälp

Att anlita en advokat i Borlänge i samband med att man misstänks för ett brott kan vara den avgörande skillnaden kring hur pass hårt straffet blir - eller om man till och med kan se en friande dom. Är du misstänkt för ett brott som kan leda till fängelse så har du också - i de allra flesta fall - rätt till en offentlig försvarare.

En sådan kommer att utses av Tingsrätten, men du har också en rätt att själv lämna in en begäran om vilken advokat du vill ska sköta ditt försvar. Den rätten bör du också ta tillvara på. Att ha en advokat i Borlänge vid sin sida är något som gör en enorm skillnad redan som det är - men kan man själv också välja vilken advokat man vill ha: Ja, då får man också en större trygghet och en säkerhet i att försvaret sköts på bästa tänkbara sätt.

Kostnaden täcks av staten

Kostnaden? En advokat kostar givetvis pengar, men i samband med att man misstänks för ett brott och har rätten till en offentlig försvarare så är det en kostnad som betalas av staten. Det är en viktig stöttepelare i det svenska rättsväsendet. Rätten till ett bra försvar ska inte avgöras av plånbokens storlek.

Vilket också är svaret på en vanlig fråga som ställs: hur kan en till synes fattig person ha råd att anlita en högprofilerad advokat i samband med uppmärksammade brottmål? Svaret är att kostnaden för advokaten - den offentliga försvararen - täcks av statliga medel.

Däremot - och detta är viktigt: sker en fällande dom så kommer du som misstänkt att få betala tillbaka kostnaden för din advokat i Borlänge - eller delar av den - och det sker till staten, inte direkt till din advokat som redan fått arvodet betalt. Att man som både misstänkt och som utsatt ska ha rätt till en advokat och få omkostnaderna betalda är viktigt. Alternativet - att bara vissa har råd att anlita en skicklig advokat - vore betydligt sämre.

28 May 2023