Aktieägaravtal förebygger tvister

Genom att upprätta ett aktieägaravtal förebygger delägare att kommande tvister blir svåra att lösa. Bäst är att låta en advokat upprätta förslag till avtal.

De båda barndomsvännerna Albin och Fredrik har som jämbördiga delägare drivit ett bolag i flera år. Genom livet har de följt varandra och skaffat sig utbildning som ingenjörer. I sitt bolag har de utvecklat flera produkter och system inom området för automation. Någon tanke på att upprätta ett aktieägaravtal har aldrig funnits på kartan.

Kompanjonerna vill nu utveckla bolaget vidare och sälja sina system internationellt. En sådan strategi kräver kapital. Ett sådant äventyr vill banker oftast inte vara med att finansiera. Eftersom Albin och Fredrik än så länge inte är förmögna, måste de därför få in riskkapital i bolaget.

Aktieägaravtal – nya delägare

Bolagets verksamhet är intressant för flera investmentbolag. En sådant bolag har en stor fördel. De har förhandlat med ett stort antal mindre entreprenörer som söker kapital. De kommer inte sällan med förslag till aktieägaravtal som av förståeliga skäl gynnar dem själva. En slipad riskkapitalist vet också att entreprenörer oftast missbedömer kapitalbehov och tidsåtgång för att nå en marknad. Det ger investmentbolaget ett gyllene tillfälle att utöka sin ägarandel till priset av att de ursprungliga ägarna blir utspädda.

För att undvika att komma i underläge vid en förhandling, anlitar Albin och Fredrik en advokat som lämnar ett förslag till aktieägaravtal. Förslaget innehåller bland annat förslag till beslutspunkter som ska fattas enhälligt. Och naturligtvis ska avtalet och bolagsordningen innehålla en klausul om hembud vid försäljning av aktier.

20 Mar 2023