Det blir inte alltid som man vill

Ibland blir det ju inte riktigt som man har tänkt sig. Ett eget företag som inte gick lika bra som man tänkte från början får avslutas helt enkelt på grund av rådande omständigheter.

Ibland kan det hända saker runt omkring en, som gör att det inte blir så som man ville och tänkte från början. Men så är ju livet, det blir inte alltid som man tror och när det händer så gäller det att inte ge upp eller känna sig totalt misslyckad. Idéer och drömmar som man hade kanske har gått i kras och det känns som om man aldrig kommer att klara det man vill. Men ge inte upp, det är bara att försöka igen. Ett företag som har gått i konkurs till exempel, är ett vanligt misslyckande som många av dem som startar eget får erfara. Ingenting blir bättre av att man gräver ned sig och tycker synd om sig själv. Se till att komma upp på hästen igen istället och börja om på nytt.

Vad innebär en konkurs egentligen?

Vad innebär det då egentligen när ett företag går i konkurs? Ett företag eller aktiebolag försätts i konkurs när det inte längre kan betala sina skulder. Finns det inga pengar så går det ju heller inte att betala vad man är skyldig. Det är tingsrätten i den kommun det gäller som tar in ansökan om konkurs. Men det är sedan endast i en domstol som det kan fattas beslut om eventuell konkurs. Företaget eller organisationen som är försatt i konkurs får betala av sina skulder på det sättet. Det är därför som man försätter någon i konkurs, för att denne ska kunna betala det som den är skyldig.

Vad händer sedan?

Vad händer sedan efter att konkursen är klar? När all egendom har blivit till pengar som sedan betalar av företagets skulder, kan konkursen avslutas. Då har man inte längre några skulder och företaget man hade är borta. Men en sak som man också behöver tänka på är att konkursförvaltaren ska ha sitt arvode, innan det är färdigt. Det kostar att gå igenom en konkurs och innan eventuella borgenärer kan få sina pengar så måste konkursen betalas. Sedan tillkommer även administrationsavgifter för de olika myndigheter som har varit inblandade i konkursen. En konkurs behöver inte vara ett misslyckande, se till att lägga den bakom dig och starta om på nytt.

19 Feb 2020