Har du upptäckt dolda fel och behöver hjälp?

Både små och stora dolda fel i ett hus kan innebära komplicerad juridik. För att få rätt gentemot säljaren, antingen med skadestånd eller för att häva köpet, kan det behövas juridisk hjälp.

Även om du vidtagit alla försiktighetsåtgärder, anlitat en besiktningsman och själv kontrollerat huset så kan det så småningom uppstå så kallade dolda fel i ditt nyköpta hus. För att det ska räknas som ett dolt fel så måste det ha funnits vid köptillfället men ej ha gått att upptäcka, trots att man gjort en noggrann undersökning. Det vanligaste är att det hittas röta och mögel. Ofta är det i våtutrymmen och källare man hittar felen, men även i bärande delar av konstruktionen. Är det så att det framkommit fel som du inte kände till vid köpet så ska du i första hand kontakta säljaren. Har du tur så kan du och säljaren komma överens om ett prisavdrag eller annan typ av kompensation.

Du vill behålla huset, men kostnaden för skadan är stor

Har man nyligen köpt ett hus så har man känslomässigt - och kanske även praktiskt - redan flyttat in. Man vill gärna behålla sitt nya hem men det dolda felet kommer anstränga budgeten mer än man klarar av. Du kanske varit i kontakt med säljaren men denne vägrar kännas vid felet? Då behöver du troligen juridisk hjälp för att få en kompensation. Det är Jordabalken som reglerar vad som räknas som fel i hus - fel som avviker från vad man kan förväntas sig. Att du får ett prisavdrag eller en kompensation kanske avgör om du kan bo kvar över huvud taget. Är det så pass illa att du vill häva köpet så kan du få hjälp med det.

Hur går det till?

Man har faktiskt hela tio år på sig att upptäcka dolda fel. Så snart ett fel upptäcks ska säljaren informeras skriftligt, i praktiken inom två månader. Om säljaren då inte känns vid felen kontaktar du en jurist, specialiserad på den här typen av frågor. När man bedömer dolda fel i hus så bör man beakta livslängden på den tekniska konstruktionen; detta för att avgöra dels om det rör sig om ett fel och dels storleken på prisavdraget. Eftersom alla delar i ett hus har en beräknad livslängd så kan det i en del fall röra sig om underhåll snarare än fel. Viktiga delar i ett hus är tak, golv och dränering. Dessa bör man vara extra uppmärksam på.

7 Jul 2020