När du behöver advokat inom humanjuridik

Behöver du få tag i en advokat som kan hjälpa dig med alla slags frågor som har med till exempel barns vårdnad, boende och umgänge, eller är det så att du behöver få tag i en advokat som arbetar med asylärenden, migration och uppehållstillstånd? Eller behöver du någon som är beredd att arbeta som målsägandebisträde? Alla dessa frågor går under det som man kallar humanjuridiken. Här berättar vi vad som är viktigt när man väljer en advokat i dessa frågor.

Vårdnad, boende och umgänge

Ska man väcka frågan om vem som ska ha vårdnaden om ett barn, och var barnet ska bo och hur umgänget ska se ut, med den förälder som barnet inte bor hos, behöver man en mycket kunnig och erfarenh advokat. Det är valet av advokat som kommer att avgöra om du vinner målet eller ej. Så pass viktig är advokaten i alla dessa mål som handlar om vårdnadstvister om barn. Därför är det mycket, mycket viktigt vem som du väljer. Det krävs nämligen att man anltiar en advokat som är erfaren och förstår det komplexa i dessa frågor och som verkligen står på ditt barns sida och bryr sig om vad som är bäst för barnet.

Asylrätt, migration och uppehållstillstånd

Det är många saker som är mycket svåra om man har flytt från en omöjlig situation i sitt hemland, och så hamnar man i Sverige, med komplicerade vägar att söka asyl. Har man flytt och fått hjälp av någon som har gett en möjlighet att fly, brukar de kräva att man släpper ifrån sig sitt pass. Utan pass blir det omöjligt att få asyl. Migrationsverket kräver att få veta vem du är och bevis på att du är den du påstår att du är. Först när det är fastställt kan man sedan gå vidare till frågor om uppehållstillstånd och arbetstillstånd. Även för detta behöver man en advokat som kan denna svåra fråga och vet hur man ska gå till väga.

Brottsoffer i brottmål

Har man blivit utsatt för brott brukar man må mycket dåligt, och ändå måste man medverka i en polisutredning som sätter den som utsatt dig för brott, bakom lås och bom. Vägen dit kan vara svår och lång och då behöver man en advokat som vet hur det är, man kan få ett målsägarbiträde som kan hjälpa en genom den domstolsprocess och som tar till vara alla de rättigheter som man som brottsoffer har. Läs mer om advokat som arbetar inom humanjuridik på: https://sörmdal.se.

29 Dec 2019