Juridisk hjälp med vårdnadstvisten

Det är jobbigt och besvärligt för alla inblandade när man hamnat i en konflikt gällande gemensamma barn efter en skilsmässa. En skilsmässa är en mycket känslosam process med mycket som måste lösas. Allt ifrån den gemensamma bostaden och andra ägodelar som bilar, sommarstugor och andra kapitalvaror.

Det viktigaste är förstås att det löser på bästa sättet för barnen. Var de ska bo, kan de gå kvar i samma skola och så vidare. Det är viktigt att livet förändras så lite som möjligt för barnen. 

Gemensam vårdnad

Den bästa och vanligaste lösningen är gemensam vårdnad. Då har båda föräldrarna den juridiska vårdnaden vilket innebär att de ansvarar för skola, vård och kontakten med myndigheter. I vårdnadstvister är det oftast det som döms eftersom det är det bästa för alla parter. Det är generellt sätt alltid det bästa även för barnen, förutsatt att båda föräldrarna är lämpliga vårdnadshavare.

Ensam vårdnad

När en eller båda föräldrarna vill ha ensam vårdnad om barnet eller barnen så behöver det ibland lösas i domstol. Det kan vara när föräldrarna bor i olika städer eller inte kommer överens. Men det också handla om olämplighet hos någon av föräldrarna. Om en förälder är till exempel kriminell, har ett missbruk eller är våldsam dömer rätten själfallet till den andras fördel. Men det måste såklart bevisas också.

Professionell hjälp

När man hamnat i en vårdnadstvist behöver man ta hjälp av en familjejurist för en lösning. Det är vanligt att relationen med exet är frostig och att man inte kommer överens. Det är svårt att ha vettiga diskussioner som leder någonvart.

En kompetent och erfaren jurist inom vårdnadsärenden har full koll på lagar och regler och kan på ett lugnt och sakligt sätt fungera som en tredje part. Det brukar kunna lösa knutarna på ett bra sätt.

Rättsprocess

Ibland går det inte att lösa tvisten utan rättegång. Då inleds en rättsprocess för att tills slut lösas i en domstol. Då är det mycket viktigt att ha en kunnig advoktat som man har förtroende för. 

En erfaren jurist vet att det är komplicerade ärenden med mycket känslor iblandade. Och eftersom det är barn inblandade måste processen gå rätt till. Juristen kan enkelt förklara alla stegen i rättsprocessen och hur rättegången kommer att gå till. I en eventuell rättegång för advokaten din talan på ett lugnt och sakligt sätt och har även tagit fram bevis som ska gynna dig sak. När inte domen blivit till din fördel kan denne även göra en överklagan.

 

27 Jun 2019