Distanskurser inom juridik

Juridik är en stor del av dagens samhälle och nästan oavsett vad man jobbar med kan man ha stor nytta av att fördjupa sina kunskaper på området. Välj en allmän kurs eller en mer inriktad, så som entreprenadjuridik eller affärsjuridik, utifrån vad som passar just för dig. Det är alltid bra att ha koll på lagar och regler som finns både som anställd, som chef och som egen företagare. Här följer en lista på juridikkurser som finns att läsa på distans.

Juridisk översiktskurs

Den juridiska översiktskursen, även kallad jöken, är en bred och bra kurs för den som vill fördjupa sina allmänna kunskaper inom juridik. Kursen är bra att ha i ryggsäcken oavsett vad man jobbar med för att få en förbättrad förståelse kring juridikens funktion i samhället. Det finns flertalet utbildare som erbjuder olika typer av upplägg för den här kursen. Läs den på ett par veckor eller under en hel termin, du väljer själv vilket som passar dig bäst.

Entreprenadjuridik

Entreprenadjuridik är en smal kurs med fokus på olika typer av juridiska frågor som rör utförandet av en entreprenad. Kursdeltagarna får lära sig om vad som gäller för upphandlingar, samordning och skyldigheter tillsammans med ansvar och ekonomi inom entreprenad. Kursen entreprenadjuridik ger bra kunskap om vilka rättigheter och skyldigheter som finns i ett entreprenadavtal, och tar även upp vilka risker som finns. Kursen finns att söka hos flera olika utbildare runt om i landet.

Affärsjuridik

Precis som entreprenadjuridik är detta en smalare kurs med en tydlig inriktning. Här handlar det lagar och regler inom olika typer av verksamheter och bolagsformer. Kursen behandlar även frågor som rör anställningar och annat som har med arbetsrätt att göra, och ger en bra grund för sådant som kan uppstå en vanlig dag på jobbet för den som jobbar till exempel som chef på ett större företag. Fördelen med att läsa på distans är att du kan fortsätta jobba som vanligt under tiden.

Privatjuridik

Kursen om privatjuridik behandlar just det som rör det privata. Frågor om arvs- familje-, konsument-, och skadeståndsrätt är en liten del av kursens innehåll. Den riktar sig till den som vill lära sig mer om familjerelationer, testamenten och bodelning och andra saker som kan komma på tal i privatlivet. Även denna kurs finns hos flertalet utbildare och går att välja i den studietakt som önskas.

Det finns många fördelar med att läsa en eller flera kurser på distans. Dels är man inte beroende av att befinna sig på en specifik ort och dels kan man ofta välja studietakt efter vad som lämpar sig bäst för den egna livssituationen. Många väljer dessutom att jobba som vanligt under tiden vilket också är en stor fördel, eftersom man kan sätta det man läser i direkt perspektiv till sitt arbete.

11 Jul 2019