Kan vårdnaden flyttas över mot vårdnadshavarens vilja

Vid vårdnadstvister, eller när socialen ingriper, finns minst två åsikter om var barnen ska vara. Kan vårdnaden flyttas över mot vårdnadshavarens vilja?

Ja, vårdnaden kan flyttas över mot vårdnadshavarens vilja. Det sker sällan men det händer och målet är alltid att man ser till barnets bästa. 

Mamman blir automatisk vårdnadshavare

När barnet blir fött blir mamman per automatik vårdnadshavaren. I de fall som kvinnan är gift tillskrivs även mannen att bli vårdnadshavare. Några intyg på att den mannen verkligen är pappan behöver däremot inte lämnas in. 

Ändring av vårdnadshavare av socialtjänsten

Ändring av vårdnadshavare kan ske på en av vårdnadshavarnas initiativ eller att socialtjänsten beslutar om att barnet behöver flytta från boendeförhållandet. Skulle polisen upptäcka missförhållanden lämnar de över ärendet till socialtjänsten. 

Vid de flesta fall, när vårdnadshavare ändras, är parterna överens. Men det finns även tillfällen då vårdnaden flyttas mot vårdnadshavarens vilja. 

Det är då socialnämnden som prövar ärendet i en domstol. För att ändring ska ske permanent ska det däremot ligga kraftiga missförhållanden eller andra mycket starka skäl. 

I lagen framgår att exempelvis följande kan ligga bakom att socialtjänsten omhändertar barnet eller ger vårdnaden till den andre föräldern. 

  • Missbruk

Missbruk brukar leda till en destruktiv miljö både för den som missbrukar och dess familj. 

  • Brister i omsorgen om barnet

I detta fall krävs det att dessa brister ”medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling”. 

Ändring på initiativ av vårdnadshavare

Vid separation uppstår snabbt frågan var barnen ska bo. I ett första läge försöker man hitta en lösning tillsammans eller med hjälp av socialtjänsten. Kan man inte komma överens väntar en domstolsförhandling. Inriktning är att föräldrarna ska ha delad vårdnad men här tar rätten hänsyn till ett flertal punkter. 

Som nämnts ovan kan missbruk eller grova brister i omsorgen leda till att en person får ensam vårdnad. Man tar även hänsyn till vad barnet vill och detta i förhållande till barnets ålder. Är barnet 16 år och önskar enbart bo hos mamman väger detta betydligt tyngre än om en 12 åring har samma åsikt. 

Familjehem kan vara ett alternativ

Ett alternativ mot att överföra vårdnaden till en ny vårdnadshavare är att familjehem användas. Det är inte lika stort steg för socialtjänsten att erbjuda familjehem mot att avskriva en förälder rätten som vårdnadshavare. 

För att kunna få familjehemsplacering krävs att barnet är ” i behov av att vårdas eller bo i annat hem”. I detta fall måste däremot vårdnadshavare godkänna familjehemsplaceringen. Mamman (och ibland pappan) är alltså fortfarande vårdnadshavare och har därmed slutgiltig juridiskt ansvar. Det är därmed de som ska godkänna avtal till skola och sjukhus, något som de inom familjehemmet inte kan göra. 

Familjehem kan även ske efter LVU (lag om vård av unga). Då sker familjehemsplacering även om vårdnadshavaren inte godkänt det. Det krävs däremot värre förhållanden för att socialtjänsten ska kunna utföra detta.

Hitta mer information om vårdnad här: https://www.vårdnadgöteborg.se/

3 Jan 2020