Vad händer vid narkotikabrott?

Känner du någon som har missbrukat narkotika? Eller du kanske har varit på ngåon fest där du har blivit erbjuden narkotika? Om det händer, bör du alltid polisanmäla saken. Det brukar nämligen  leda till att personer i närheten av narkotikan kan göra upp med sitt missbruk och komma ur det. Men förutom att narkotika kan skada både hälsan och skada omgivningen, är det verkligen förbjudet att missbruka narkotika? Vad säger lagen?

Det säger lagen om narkotikabrott

Enligt lagen är det förbjudet att:

  • överlåta narkotika till någon annan
  • framställa narkotika för att missbruka det
  • förvärva narkotika för att överlåta det till någon annan
  • anskaffa, bearbeta, förpacka, transportera förvara och ha med narkotika att göra som inte är till för att själv missbruka det.
  • bjuda ut narkotika för försäljning, förvara, befordra vereflag för narkotika, förmedla kontakter mellan säljare och köpare, eller företag någon åtgärd som främjar narkotikahandel
  • innehar, brukar och befattar sig med narkotika

Dessa brott ger fängelse i högst tre år.

Att hantera narkotika är förbjudet

Det är alltså olagligt att sälja, förmedla kontakter mellan dem som säljer och som vill köpa och att förvara narkotika åt någon annan. Ser man att någon förvarar narkotika, bör man polisanmäla det. Ibland kanske man tror att man hjälper den som har med narkotika att göra, genom att inte polisanmäla, men det är faktiskt tvärtom; om det uppdagas att man har med narkotika att göra, kan man få chansen att göra något åt det. Det är när man smusslar med narkotikan som det kan fortsätta i hemlighet och kan ställa till med skada. Kommer det i stället dagen, kan man få en chans att göra något åt det.

Det bör du göra om du blir misstänkt

Är det så att du skulle bli misstänkt för narkotikabrott bör du ta kontakt med en advokatbyrå som har någon advokat som är erfaren av narkotikabrott och som kan arbeta för att du ska få vård och om du är oskyldig, bli friad från alla misstankar. En advokat bör alltid visa på brister i åklagarens eller polisens misstankar och föra fram bevis som visar att du är oskyldig. En duktig advokat pekar på alla omständigheter som visar på att du inte alls är skyldig, och skulle du vara det, bör en duktig advokat se till så att du får hjälp i stället för straff så att man kan ta sig ur ett eventuellt missbruk. Att då fängsla en person som lider av narkotikamissbruk är sämre.

13 Jul 2019