Anlita en jurist inom försäkringsrätt

Man löser en försäkring för att få hjälp då man verkligen behöver den. En försäkring är en fallskärm om olyckan är framme - oavsett om det handlar om skada på person, föremål eller egendom. Men, vad händer om olyckan är framme och försäkringen man löst visar sig innehålla stora luckor och hål? Där finns risk för tvister mellan försäkringsbolag och dig som privatperson. Rådet är att anlita en jurist inom försäkringsrätt.

Läste du verkligen det finstilta innan du skrev under avtalet för din försäkring? Många avtal är utformade på ett sätt som gör att gemene man inte riktigt begriper vad som står skrivet. Detta gör att missförstånd kan ske och där man som försäkringstagare tror att man har en större säkerhet än vad verkligheten egentligen säger. Det är också en stor anledning till varför försäkringstvister är relativt vanliga i Sverige.

Man kan säga vad man vill om den saken och tycka att den överdrivna svenskan - de högdragna meningarna - som används kanske borde förenklas en smula. Det handlar dock emellertid även om eget ansvar: skriv inte under avtal som du egentligen inte riktigt har förstått innebörden av. Det är det första rådet vi kan ge.

Tolkningsfrågor är vanliga inom försäkringsrätt

Därmed dock inte sagt att du inte kan ha rätt i frågan. Tvister inom försäkringsrätt handlar nämligen till mångt och mycket om tolkningar. Många ärenden påminner om varandra - men varje fall är också unikt. Har du rätten på din sida så ska du också - givetvis - driva ärendet vidare.

De flesta försäkringsbolag nekar ofta ersättning av den enkla anledningen att det ofta går hem: många privatpersoner nöjer sig och orkar inte driva ärendet vidare. Det handlar om att försäkringsbolag vill tjäna pengar - de sysslar inte med välgörenhet.

Din tolkning av avtalet ställs mot den tolkning som försäkringsbolaget gör. Det du måste göra är att se till att din tolkning håller innan du driver processen vidare. Om inte så riskerar du att förlora en massa pengar. Att kontakta en jurist inom försäkringsrätt ger dig den kunskap du behöver. Han kan hjälpa dig att läsa avtalet och ställa det mot skadans omfattning.

Säger juristen att det finns tydliga tveksamheter och luckor i avtalet så kan du fortsätta med att försöka få den ersättning du - eventuellt - har rätt till. Om han däremot avråder dig så bör du lyssna. Fortsätter du i det läget så sparkar du enbart på en död häst.

Juristen hjälper dig i rätten

Rätt eller fel? Försäkringsrätt skiljer sig från andra juridiska ärenden sett till att man sällan når en förlikning. Många tvister går hela vägen till rätten och det är något som man bör ha vetskap om innan man börjar driva en process. Man ska även vara medveten om att försäkringsbolag både har ekonomiska muskler och juridiska experter bakom sig.

Det säger vi inte i syfte att avskräcka - det handlar om ren fakta och som en uppmaning till att även du bör förbereda dig på bästa möjliga sätt. Det givna rådet är att du anlitar en jurist inom försäkringsrätt och låter denne sköta din talan. Du kan även undersöka liknande fall och se hur domarna kring dessa sett ut.

Ett annat råd är att du samlar in så mycket bevis som möjligt - spara alla mail, alla kvitton och samtalslistor. Allt som kan användas och tolkas till din fördel är bra. Var även måttfull då det kommer till dina krav. Kort sagt: gapa inte efter för mycket, det blir sällan bra inom försäkringsrätt.

21 Apr 2020