Så går en företagsrekonstruktion till

Ett företag som står inför konkurs kan faktiskt räddas. Det är i enlighet med lagen om företagsrekonstruktion som trädde i kraft 1 september 1996, som gör det möjligt för ett företag att få juridisk hjälp av en företagsrekonstruktör för att få företaget på fötter igen. Det är en domstol som avgör om ett företags ska beviljas eller nekas en företagsrekonstruktion.

När ett företag får igenom en ansökan om företagsrekonstruktion beviljad, så stoppas alla utbetalningar för tillfället. Det för att företaget ska få en reell chans att genomgå en strukturell förändring som kan få företaget på fötter igen. Dock så är företaget alltid skyldigt att redovisa skatter och betala in sina skatter till Skatteverket, dock så kan Skatteverket i undantagsfall besluta om en uppskjutning av inbetalningen av skatter, om det är till hjälp för företaget.

Det kan en företagsrekonstruktör göra

Få företagsrekonstruktion istället för konkurs

En företagsrekonstruktör har stora befogenheter att göra förändringar som hon, eller han tror kan få företaget på fötter. En stor och avgörande fråga för att ett företag alls ska få igenom en företagsrekonstruktion är att det finns bevisade möjligheter för företaget att gå med vinst. Det måste ha potentialen att bli en vinstdrivande verksamhet. Därför har en företagsrekonstruktör möjlighet att byta ut hela styrelsen, avsätta VD eller sparka personal. En företagsrekonstruktör har den svåra uppgiften att få ett helt företag på fötter. Som de flesta kan förstå är det mycket svårt att få  nya lånegivare eller finansiärer till ett företag som står inför en hotande konkurs. Men lyckas hon, eller han få nya finansiärer som kan punga ut med nya och fräscha pengar, har juristen lyckats med konststycket att rädda företaget från konkurs.

Saabs företagsrekonstruktion misslyckades

Några kända företagsrekonstruktioner som vi minns är till exempel Saabs företagsrekonstruktion. När Saab gick i konkurs 2011 var det en av de största konkurserna i Sveriges historia då 3840 anställda blev av med sina arbeten. General Motors hade begärt företagsrekonstruktion redan 2009, och bilfabriken köpts då av Spyker Cars, som på nytt begärde om en företagsrekonstruktion 2011 som först avslogs, men som överklagade till hovrätten som beviljade företagsrekonstruktion och utsåg Guy Lofalk till rekonstruktör, men som samma år begärde Saab i konkurs. I efterhand inser man det misslyckade företaget att undvika Saabs konkurs. Det var säkerligen dömt att misslyckas, då ingen ville köpa Saabs bilar längre, till förmån för lättare och mer bensinsnåla bilar. Sedan såldes delar av företaget till andra verksamheter som lever än i dag.

15 Dec 2019