Vad är asylrätt?

Den senaste tonen och retoriken när det kommer till invandrare har låtit som att de flyktingar som kommer till Sverige för att söka asyl, gör något brottsligt, eller fel. Det är inte bara i Sverige detta händer. Här finns en hel rad med länder som agerar och talar om flyktingar i dessa termer; Ungern, Grekland, Turkiet och USA. I USA har man för vana att sätta flyktingar i fängelser, liksom i Grekland och Ungern.

Sverige har än så länge varit förskonat från den slags "mottagande" av flyktingar som kommer för att de flyr från krig och elände. Så det kanske är dags att definiera begreppet asylrätt och vad det innebär både för dem som flyr och dem som ska ta emot flyktingarna.

Får vem som helst komma hit?

Vem som helst som råkar ut för en ohållbar situation, ett krig, förföljelse eller ett yttre hot mot sin person identitet och som lagen säger; "har en välgrundad fruktan för sitt liv, hälsa och person" har rätt att ansöka om asyl. Det är en mänsklig rättighet, enligt Förenta Nationernas definition om vad som är en mänsklig rättighet. Då spelar det ingen roll varifrån de människorna kommer. Att fly är alltså en mänsklig rättighet, men inte att alla gånger beviljas asyl. Det är den stora skillnaden. Att pröva skälet till asyl är en lång process och Sverige har fått kritik många gånger över att processen är alldeles för lång.

Vad innebär att ansöka om asyl?

När någon söker asyl i Sverige, så är det Migrationsverket som ska pröva skälet. Bland det första som Migrationsverket gör är att fastställa en persons identitet. Vem är detta som söker asyl i Sverige? Oftast blir detta en omöjlighet, då de flyktingar som kommer ända hit, från länder i Mellanöstern, Afrika eller från någon annan del av världen har fått hjälp av människosmugglare och blivit uppmanade eller har fråntagits sina pass. Så när de väl kommer till Sverige och ansöker om asyl och uppehållstillstånd, så kan de inte bevisa vilka de själva är och varför de ska få stanna kvar och beviljas asyl.

Vad händer sedan?

Om någon kan intyga att de är de personer som de påstår sig vara, och får några papper på vilka de är och det kan fastställas att de kommer från ett område i världens hörn som har drabbats av krig, förföljelser eller något hot mot deras person så kan de få ett tillfälligt uppehållstillstånd. Då de flesta asylärenden tar flera år för Migrationsverket att handlägga, hinner personerna som söker asyl rota sig i Sverige. Får de sedan ett beslut som avlår deras asyl, kan det bli en personlig tragedi för dem som har bott här, i vissa fall så länge som 6-7 år. Har de barn, har de kanske fötts här och går i skola eller dagis. Att då åka iväg till ett område som hotar deras liv, som förföljer dem eller på annat sätt ger dem ett svårt liv kan bli för mycket. Det är då som dessa som söker asyl behöver en bra advokat som kan föra en rättsprocess som kan ge dem asyl och permanent uppehållstillstånd.

12 Dec 2019