Hur hittar man en bra advokat?

Att hitta en bra advokat kan vara både lätt och svårt. Allt beror på vilken sorts advokat du letar efter och ifall du har råd att anlita en toppadvokat. Utbildning, rykte och klientkrets är allt!

Advokatyrket är svårt, kräver en tuff och komplicerad utbildning som långt ifrån alla klarar. Endast utbildning räcker inte långt heller, även en flerårig framgångsrik praktik behövs för att kunna få ett bra rykte bland kollegor och klienter. Yrket är brett i sig, då det täcker alla aspekter som livet kan ha. En advokat kan hjälpa till med allt från arvsfrågor till brottmål. Självklart specialiserar sig olika yrkesmän inom olika områden; en brottmålsadvokat är sällan även en familjerättsadvokat utan alla arbetar inom sin sfär. En bra advokat hittas oftast genom referenser. Nöjda kunder eller en stor klientbas är ett klart tecken på att en advokat är bra på sitt jobb. Vilken skola advokaten utbildats i spelar också stor roll. Sedan finns det en annan viktig faktor att ta hänsyn till och det är priset. Toppadvokaternas arvoden ligger överlag i den högre skalan.

Advokatyrket har många kompetensområden

Som sagt finns det flera olika kompetensområden inom advokatyrket. Det som man mest ser på TV och film är brottmål där försvarare och åklagare jobbar för att bevisa eller motbevisa brott. Stora koncerner anlitar egna advokater inom handelsrätt som är kunniga i affärsrätt och internationella lagar och stadgar. Omtalade arbetsområden är migrations-, och asylrätt. Advokater med den kompetensen arbetar med mänskliga rättigheter, mer specifikt med rätten som utländska medborgare har att få vistas i Sverige. Arbetsrätt, miljörätt och familjerätt är också exempel på vanliga områden som advokater arbetar inom. Familjerätt omfattar frågor gällande till exempel skilsmässor, testamenten och äktenskapsförord.

Krävande att vara advokat

Advokat är en skyddad titel i Sverige. Vägen till att få den är inte speciellt lätt. Att bli advokat kräver tid, ambition och uthållighet. Starten på advokatkarriären läggs redan på gymnasiet där den studerande måste plugga hårt för att få bra slutbetyg. För att komma in på juristlinjen i Sverige krävs det ett av de högsta slutbetygen. Själva universitetsutbildningen är tuff och varar i 5 år. Långt ifrån alla klarar hela läroperioden. Processen fortsätter med att arbeta som biträdande jurist i 3 år, något som oftast görs på en advokatbyrå. Först därefter är personen i fråga berättigad till att ansöka om titeln advokat via Advokatsamfundet. Samfundet yttrar sig om varje ansökning för sig.

22 May 2020