Vem får vårdnaden om barnen?

Hur lätt är det egentligen för en pappa att vinna en vårdnadstvist? Allt som oftast läser man artiklar och blogginlägg om pappor som är förtvivlade då de har förlorat vårdnaden om sina barn och mammor som saboterar för dem så att de inte kan utnyttja den umgängesrätt som de blivit tilldelade.

Barn varannan vecka – oavsett vad pappan vill

Även om den bästa lösningen, i lagens ögon, är att föräldrarna har delad vårdnad och umgänge där båda föräldrarna får träffa barnen lika mycket, är det vanligt att pappor tilldelas den lägsta formen av umgängesrätt som innebär att de bara får träffa sina barn varannan helg och på vissa lov. I vissa fall kan man förstå att det är en enkel lösning om föräldrarna bor långt ifrån varandra, men varför det är pappan som oftast tilldelas den lägre rätten till umgänge kan man fråga sig?

Diskriminering i det jämställda Sverige

Man måste tyvärr säga att det fortfarande existerar diskriminering när det gäller både vårdnadsrätt och umgängesrätt. Man kan givetvis fråga sig varför det är så att fler mammor än pappor som får ensam vårdnad om barnen. Visst kan det finnas fysiska skäl om det handlar om mycket små barn som exempelvis behöver ammas. När barnen blir äldre bör man dock se till hur förhållandena överlag ser ut. Troligen lever det kvar många föreställningar kring att mamman är viktigare för barnet än vad pappan är.

Enskild vårdnad för att skydda barnen

När en av föräldrarna begär enskild vårdnad skall det finnas god grund för detta. Att man inte kommer överens med sitt ex är inte skäl nog. Det ska finnas bevis för att barnen far illa av att vårdnaden innehas av båda föräldrarna. Detta leder tyvärr till att många rättsprocesser blir ren smutskastning där man försöker framställa den andra parten i dålig dager. Tyvärr säger sig många pappor bli utsatta för denna typ av smutskastning, när de först och främst vill ha kvar vårdnadsrätten och bestämmanderätt till umgänget med barnen. Somliga fäder säger sig också ha svårt att bli hörda i rätten när de försöker påvisa att mamman är instabil och inte kapabel att ta hand om vårdnaden av barnen.

Dokumentera extra noga

Du som pappa bör vara extra noga med att dokumentera hur barnen verkar må. Har de hela och rena kläder när de kommer från mamman? Berättar de om att de har upplevt något otäckt? Hur beter sig mamman vid de tillfällen ni träffas? Försök alltid att behålla ditt lugn. Se till att någon annan är med när du träffar ditt ex så att det finns en part till som kan vittna om vad som skett. För dagbok över datum och klockslag så att du kan visa detta för rätten och socialtjänsten. En vårdnadstvist är givetvis en sista utväg som görs för att barnen ska få det bättre. Kom alltid ihåg det och framhäv det som ditt främsta argument för att ha större chans att få denna rätt.

30 Jun 2017