Varför uppstår en vårdnadstvist?

Anledningen till att det uppstår en vårdnadstvist är helt enkelt att föräldrarna till barnen inte kommer överens om vilken som är bäst lämpad för den uppgiften. En vårdnadstvist blir tyvärr ofta väldigt infekterad och ger alla inblandade sår som tar år att läka – detta är viktigt främst sett ur barnens perspektiv och något som varje förälder bör ha i åtanke innan man ger sig in i en vårdnadstvist. Barnen tar skada som i vissa fall är väldigt svårläkta och här bör man alltså som förälder se över av vilka anledningar man verkligen vill genomföra- och lida en vårdnadstvist. Handlar det om en – i sammanhanget – futtig anledning som otrohet så kanske man bör svälja sin stolthet för barnens bästa och istället börja bete sig som vuxna människor.

Här menar vi alltså att en otrohet i sig är förkastlig – men som kanske inte direkt avgör om huruvida personen som genomfört denna är olämplig som förälder. Omdömeslös – visst, men olämplig? Tyvärr är detta ganska vanligt då det handlar om en vårdnadstvist där man låter saker som just otrohet, svartsjuka eller personlig hämnd spela in istället för att kanske återgå till att se sin förra partner som den som man en gång faktiskt älskade och skaffade barn med. Här bör alltså en stolthet sväljas – en vårdnadstvist är ingen lek och detta sett både ur barnens och rättsväsendets perspektiv.

Naturligtvis finns det även riktiga anledningar till att en vårdnadstvist uppstår mellan två föräldrar – vi säger här riktiga utan att trivialisera otrohet – och här ser man att saker som exempelvis psykisk ohälsa, missbruk eller incest ofta har en stor roll. Anledningar som verkligen visar att den andra parten i målet är direkt olämplig som förälder och där man måste lösa den frågan genom en vårdnadstvist. Vid dessa fall är det ytterst relevant att få sin vårdnadstvist prövad i domstol – detta då ovanstående anledningar naturligtvis är fruktansvärt allvarliga och som på sikt alltså kan skada barnen mer äv vad själva vårdnadstvisten kommer att göra.

En vårdnadstvist gör ont för barnen – men ställt mot exempelvis pedofili, incest eller ett eskalerande drogmissbruk så är det ju ingenting i jämförelse.

Behöver jag en advokat vid en vårdnadstvist?

Då en vårdnadstvist ofta går så pass långt som till domstol så behöver man som part i målet också en advokat som för sin talan. Detta då för att en advokat kan – och vet – hur man på bästa sätt ska lägga fram argumenten som talar till din fördel. För en vårdnadstvist så gäller det dock att man väljer en advokat som är specialiserad på just detta. En vårdnadstvist innebär nämligen en hel del smutskastning, tårar och andra känslosvallningar då det trots allt handlar om en familj som är på väg att falla isär. Man måste alltså vid en vårdnadstvist – både som advokat och som part i målet – vara redo på att få höra vissa saker som sägs i affekt och detta från den man eller kvinna som man en gång har älskat. Att säga att en vårdnadstvist därför är en känslomässig prövning är därför en klar underdrift. Läs mer om vårdnadstvist och familjerätt.

22 Jun 2017