Vårdnadstvist – vanliga frågetecken

En vårdnadstvist är ofta omskakande och känslofyllt för alla inblandade. Det optimala för barnet är givetvis om vårdnaden delas lika så att det får träffa båda sina föräldrar lika mycket. Det här alternativet är dock inte alltid givet, då vårdnadstvisten till exempel kan handla om att den ena föräldern anser att den andra missköter sina uppgifter som förälder. När sådana konflikter uppstår behövs det ofta en juridisk process för att räta ut problemen.

Vårdnadstvisten kan ofta handla om att någon av parterna vill ha ensam vårdnad om barnet. När föräldrarna har gemensam vårdnad och svåra problem med kommunikationen kan det bli stora konflikter varje gång ett beslut gällande barnet ska tas. Om någon av föräldrarna har ensam vårdnad kan dessa beslut tas utan godkännande från den andra föräldern. Exempel på dessa beslut kan vara om skolgång, passhandlingar, umgänge, utlandsresor och andra saker i barnets vardag.

Få föreställer sig nog i den här situationen när de skaffar barn – men saker och ting kan förändras i livet, och det händer att känslorna talar mer än logiken vilket inte alltid är till fördel för dig, din partner eller barnet.

När hamnar man i en vårdnadstvist?

Situationerna som kan leda till en vårdnadstvist är många. En regel som kan ge upphov till vårdnadstvister är att om ett ogift par får ett gemensamt barn tilldelas mamman automatiskt ensam vårdnad om barnet.

Som tidigare nämnt handlar det ofta också om att den ena föräldern anser att den andre är olämplig att ha vårdnad om barnet. Viktigt att tänka på dock är att om barnet är 13 år gammal eller äldre, tar domstolen stark hänsyn till barnets vilja.

Ensam vårdnad i praktiken

En vanlig missuppfattning gällande ensam vårdnad är att man tror att den andre föräldern fråntas rätten till umgänge med barnet. Det är inte sant, men däremot är den med ensam vårdnad skyldig att se till att barnets viktiga behov tillgodoses och ta beslut om till exempel fostran och skolgång.

Vårdnadshavaren är också skyldig att se till att barnet inte utsätts för till exempel kroppslig bestraffning eller andra kränkningar. Som förälder med ensam vårdnad ska man också se till att kontakt med myndigheter, till exempel sjukhus och polis, fungerar som de ska.

22 Apr 2016