Så undviker du konflikter vid en bodelning

20 000 skilsmässor äger rum varje år enligt den statistik som finns. Alla gifter sig och förväntar sig förstås inte att äktenskapet ska gå i kras, men statistiken talar sitt tydliga språk: ett stort antal äktenskap slutar i skilsmässa. Till det kan man plussa på en stor mängd separationer mellan sambos.

Tack och lov leder långt ifrån alla dessa separationer till djupa familjerättsliga tvister, i så fall skulle den svenska juristkåren vara fullkomligt överhopad av dessa fall och ännu mer tyngd av arbete än den är idag. Faktum är faktiskt, trots den allmänna uppfattningen, är ar att den absoluta merparten av alla människor klarar av att klippa sina äktenskapliga eller sambomässiga band utan några större konflikter. Detta gäller både känslomässiga som ekonomiska frågor.

Ansökan första steget

Det första steget i ett skilsmässoförfarande är ansökan om äktenskapsskillnad i domstol, Detta leder sällan till några större konflikter, i alla fall inte i juridisk mening. Vill en person ha skilsmässa så kan man alltid få det, även om det i vissa fall kan föregås av en viss betänketid.  En samboseparation mellan sambos kräver inte samma pappersexercis som ett traditionellt äktenskap.

Konflikterna brukar uppstå i ett tidigare skede, när det är dags för den ekonomiska upplösningen. Mitt och ditt och så vidare, hur ska alla värden delas upp? Det går självklart att upprätta ett äktenskapsförord och fastställa den här typen av saker redan från början, men de allra flesta väljer att inte göra det i giftermålets lyckliga moln.

Konfliktgrunden ligger i många fall i det otydliga gränslandet mellan förnuft och känsla. Ett vanligt förekommande missförstånd är att alla ekonomiska orättvisor kan korrigeras i samband med bodelningen. Men det tar bara sikte på den befintliga egendomen, vem som betalat räkningar, bensin och restaurangnotor tas inte upp. Inte heller vem som har städat och skött disk och dagislämningar har någon betydelse i detta sammanhang.

Håll ordning på mitt och ditt

Det bästa sättet att hålla sig borta från konflikter är i grunden enkelt: håll ordning på vem som äger vad. Detta kan dock vara svårt att göra i efterhand, så se till att dokumentera det mesta. Viktigt är också att inte låta känslorna ta över för mycket. Man delar på så mycket mer än bara saker, som vänner, upplevelser och minnen. Att kasta allt detta överbord för en konflikt om ekonomiska värden och andra tillhörigheter kan tyckas orimligt. För att inte tala om alla känslomässiga ärr en sådan konflikt kan skapa hos eventuella barn.

Självklart finns det fall där det kan vara rimligt med en mer konfrontativ approach, men i de flesta fall är sakläget ganska enkelt och det är känslorna som skapar problemen. Bodelningen tar slut och det finns ingen anledning att bränna både broar och pengar. Glöm inte att det är bra om ni bör kunna tala med varandra efter processens slut. Inte minst med tanke på barnen!

Söker du en advokatfirma med genuina kunskaper inom familjerätt? Vi rekommenderar att du tar kontakt med familjerätten.nu/.

8 Sep 2017