Olika yrken att utöva som jurist

Att utbilda sig till jurist är mycket populärt bland de yngre i Sverige idag.  Enligt arbetsförmedling är marknaden i balans då antalet jobb ökar, samtidigt som antalet utexaminerade jurister ökar ungefär lika stadigt. Men om man nu funderar på att utbilda sig till jurist – vad är det egentligen man kan göra? Säkert är i alla fall, att det finns en hel del saker man kan välja att specialisera sig mot.

Advokat

Advokat är ett av de yrken som i vardagligt tal kanske är mest förknippat med ordet jurist. En advokat gör ungefär det som de flesta har bilden av – ger råd till kunder om fall, samt biträder klienter inför både domstolar och myndigheter.

Givetvis kan en advokat vara engagerad i båda dessa aktiviteter. Definitionen av advokat kan skilja sig en del beroende på var i världen man befinner sig. I Norden gäller ofta att en advokat är utbildad jurist med vissa kvalifikationer och som är upptagen i ett särskilt register eller i en viss medlemsorganisation.

Att bli advokat är mycket populärt bland dem som väljer att utbilda sig till jurist.

Domare

När man talar om juridik och jurister är också domare ett av de yrken som folk som känner till bäst. En domare gör, förenklat sätt, det man tror d.v.s. bedömer och avgör juridiska fall.

I Sverige kallas även nämndemän för domare, även om de inte har samma kunskap som domare med en juristutbildning har. När man i vardagligt tal pratar om domare är det dock nästan alltid de sistnämnda man syftar på. I lagtexter pratar man dock om ”riktiga” domare med begreppet ”lagfaren domare”. Att bli domare är något som många som pluggar till jurist har som karriärsmål.

Åklagare

En åklagare är en jurist som i brottmål för det allmännas talan. Under de allra första momenten i en brottsutredning är det sällan en åklagare har ett finger med i spelet. Istället är det först en bit senare, när det är tid att forumera ett åtal, som åklagarens del av jobbet börjar.

Det kan ofta hända att en åklagare leder brottsutredningen, och ibland kan åklagaren endast hålla sig informerad om vad som pågår i det aktuella fallet. En vanlig missuppfattning är att åklagaren alltid jobbar emot den som är misstänkt för brott. Till följd av objektivitetsprincipen, är juristen även tvungen att söka fram uppgifter som talar till den misstänkte gärningsmannen fördel.

4 Jul 2016