Misstänkt för brott – vilka rättigheter har man?

I Sverige läses inte den gripnes rättigheter upp för honom eller henne vid själva gripandet. Så är det i många andra länder, men alltså inte just i Sverige. Det här innebär att man alltså kanske får ta reda på sina rättigheter själv på ett eller annat sätt. I den här texten kan du lära dig om några av de rättigheter någon som är misstänkt för brott har.

Besked om brottsmisstanke

Om du har blivit kallad till förhör har du rätt att veta vad saken gäller. Det är dock inte förrän förhöret har påbörjats som du kan kräva att få veta det. Att bli kallad till förhör behöver inte nödvändigtvis betyda att man är misstänkt för brott, det kan till exempel vara som vittne eller i ett annat upplysande syfte.

Är du misstänkt för brott har du dock rätt att veta om det. Om förhörsledaren inte vill lämna ett svar på den frågan, kan det vara läge med en försvarare. Ju allvarligare brottet är, desto större chans har du att få en offentlig försvarare tilldelad dig. Normalt sett behöver misstankegraden vara skälig. I annat fall kan en privat försvarare behöva anlitas, om det gäller väldigt enkla brott. Om det visar sig att du är misstänkt för brott ska du inte behöva svara på några frågor förrän du har en försvarare. Oavsett om du är skyldig eller oskyldig, är du misstänkt och kan därmed behöva laglig hjälp.

Välj advokat själv

Om du vet om någon särskild advokat du vill ha, är det möjligt att begära att just den personen ska företräda dig. Med det sagt behöver det inte betyda att du just får den advokaten, som kanske är upptagen med mycket annat. I regel är det svårt att överlag neka en misstänkt en försvarare, om det inte är mindre och inte så allvarliga brott som det gäller.

Tolk

Om du har problem med språket har du möjlighet att få en tolk som närvarar vid förhören. Det här kan vara bra om du känner dig minsta osäker på språket. Att inte förstå allting som sägs kan leda till missförstånd och att processen blir mer långdragen och svår än den behöver bli.

Håll på dina rättigheter

Har du oturen att stöta på oseriös myndighetspersonal bör du inte glömma att hålla på dina rättigheter. Om du inte vill, behöver du inte svara på frågor utan att en försvarare närvarar och det handlar om grövre brott. Du väljer sedan givetvis själv vilken inställning du vill ha till polis, åklagare, domare och annan personal. Att vara öppen för samarbete kan göra att processen går snabbare – men håll alltid på dina rättigheter.

10 May 2017