Familjerätt från vaggan till graven

Det räcker med att du har blivit född. Redan nu omfattas du av Sveriges lagar och regler. För ett nyfött barn kan det handla om allt från adoption till faderskapsfrågor till vårdnadshavare och lagar som reglerar dina föräldrars relation.

Under din uppväxt gäller förstås fortfarande dina rättigheter gentemot dina föräldrar. Har de en konflikt blir du naturligtvis berörd och skulle konflikten bli svår kan det komma att behövas en juridisk process för att lösa den, en vårdnadstvist. Ofta går en vårdnadstvist att lösa genom att föräldrarnas umgängesrätt regleras och parterna får skriva under ett avtal på hur det praktiska deras barns liv ska lösas på ett vettigt sätt. Men det händer förstås att föräldrar inte kommer överens ändå och då får en domstol döma hur vårdnaden ska fördelas.

Äktenskapsförord eller inte?

När du blivit vuxen vill du kanske gifta dig. Det är inte ovanligt att makar som ska ställa sig framför prästen vill upprätta ett äktenskapsförord där man reglerar ägandet mellan varandra. Det kan vara en klok åtgärd för att inte hamna i bråk senare i livet när kärlekens första glöd lagt sig. I äktenskapsförordet kan du skriva in om du vill att släktens gamla sommarstuga bara ska ägas av dig. Utan äktenskapsförord har din make eller maka lika stor rätt till den stugan som du, efter att ni har genomgått skilsmässa.

I ett äktenskapsförord kan man också markera om den ena parten till exempel ägde ett hus eller en bostadsrätt som senare har kommit att bli ett gemensamt boende. Genom att skriva in det med hjälp av en jurist i äktenskapsförordet kan ni också bestämma vem som ska ha rätt till husets eller lägenhetens värde i fall ni skulle skilja er senare i livet.

Lugn mot livets slut

När du blir äldre är det naturligtvis viktig att börja tänka på hur dina yngre släktingar ska ha det efter din död. Det kan kännas motigt och sorgligt att krasst sitta och kalkylera med sina tillgångar, men dina efterlevande kommer garanterat att uppskatta att du ägnat det här tid och tanke. Det är bra att veta vad du ville, när du är borta och inte längre går att fråga. Hur vill du göra med ditt arv? Vad ska du skriva in i ditt testamente så att det blir giltigt? Just sådana här saker är familjejurister specialister på. Genom att anlita en sådan i tid kan du njuta av livets efterrätt i lugn och ro.

4 Jul 2016