Fakta om misshandel

Misshandel är ett brott som tyvärr sker förhållandevis ofta i Sverige. I svensk rätt definieras brottet enligt 3 kap. 5 – 6 § brottsbalken (1962 : 700). Den gärningsman som har orsakat kroppskada, smärta, sjukdom eller vanmakt hos en annan person, har gjort enligt definition gjort sig skyldig till misshandel.

Vilka grader finns det?

Misshandel kan, som många andra brott, vara olika grovt och bedömas hårdare eller lättare beroende på vilken grad det är. När man talar om misshandel i juridiska termer, förekommer tre olika grader:

  • Ringa misshandel – Ringa misshandel är den lättaste graden av brottet. Straffet som följer för gärningsmannen kan antingen vara böter eller fängelse i upp till sex månader. Exempel på tilltag som kan klassas som ringa misshandel är bland annat en örfil, en lättare spark, en knuff eller att man sliter i någons kläder.

Hur lätt eller hårt det bedöms kan dock skilja sig ganska mycket från fall till fall och från rätt till rätt. När en man, år 1996, gav en annan man ett slag i ansiktet som orsakade ett 3 centimeter långt sår och en svullnad runt såret, dömdes han för ringa misshandel och fick 80 dagsböter som straff. Många ansåg att agerandet översteg ringa misshandel och istället borde ha dömts hårdare.

  • Misshandel – Av de tre olika graderna är ”misshandel” den mittersta. Misshandel är ett brott som givetvis döms hårdare än ringa misshandel. Fängelse i upp till 2 år kan en gärningsman som begått det här brottet få som straff.
  • Grov misshandel – Grov misshandel är den grad av brottet som döms hårdast. Om en gärningsman har begått det här brottet, väntar fängelse i minst 1 år. Som högst kan straffet bli 6 år i fängelse enligt 3 kap. 6 § brottsbalken (2010 : 370).

När rätten bedömer om misshandeln har varit grov, tas särskild hänsyn till om gärningen var livsfarlig, eller om gärningsmannen orsakat svår skada på kropp, allvarlig sjukdom, eller i övrigt uppvisat särskilt hänsynslöst eller rått beteende. Grov misshandel kan bland annat utgöras av att gärningsmannen sparkar på någon som redan ligger ner, eller att flertalet gärningsmän går till attack mot någon som är hjälplös.

Straffrihet

Ibland sker misshandel i vissa sammanhang där det inte anses vara brottsligt. Sådana sammanhang kan till exempel vara i ishockey-matcher, där våldsamma tacklingar ofta delas ut under en vanlig match.

31 May 2016