Anlita en jurist för att skydda ditt barn

När vuxna bråkar kommer ofta barnen i kläm. Hur mycket deras föräldrar än älskar dem. Som vuxen i en konflikt är det vanligt och naturligt att själv bli ledsen och upptagen av den koflikt man hamnat i. Med upprörda känslor i kroppen är det inte alltid så lätt att se saken ur en annans perspektiv, ur barnens perspektiv.

Du som själv är förälder och funderar på att separera eller skilja dig kan ha stor hjälp av en jurist som har specialiserat sig på frågor om familjerätt. Familjerätt är ett brett område som samlar flera olika juridiska frågor kring familjeliv så du kan också välja en jurist som är specialiserad på vad som gäller vid just skilsmässor och separationer.

Meningsskiljaktigheter och upplevda orättvisor leder lätt till bråk. Med hjälp av en jurist kan du får hjälp att se bortom känslorna och ta reda på vilka lagar och regler som egentligen gäller. Är du gift har du kanske skrivit på ett äktenskapsförord. I så fall hjälper juristen dig att se vad som du har rätt till enligt förordet som du och din make/maka skrev på i samband med att ni ingick äktenskap. Om ni inte har ett äktenskapsförord gäller andra förutsättningar och då behöver du troligen hjälp med att veta vad.

Juristen bevakar dina rättigheter

Genom att anlita professionell hjälp inom området familjerätt behöver inte du, och den du ska skilja dig från, själva lägga kraft och tid på att bråka för att sen försöka komma överens.  En jurist kan föra din talan och se till att du går ur skilsmässan med det som du har rätt till.

Barn har själva en rad rättigheter som lätt hamnar i skymundan när de vuxna är upptagna av sin egen konflikt. Barn kan behöva skyddas från bråken. Barn kan skyddas från bråken genom att föräldrarna får juridisk hjälp med en vårdnadstvist. Vid en sådan kan parterna reglera sin umgängesrätt och får hjälp att ta fram ett avtal för hur vårdnaden kring barnet ska fungera. Om man fortfarande inte kommer överens kan vårdnadstvisten gå vidare till en domstol. Du som anlitat en jurist få då hjälp att föra din talan på ett bra sätt och bevaka dina intressen. I en del fall kan ett barn behöva skyddas från en våldsam förälder, eller en förälder i missbruk. I sådana situationer vet också juristen vilka lagar och regler som gäller.

Besök www.familjerättstockholm.com för att läsa mer om familjerätt.

29 Apr 2016